+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk ve arkadaşları milli mücadeleye başlarken yaptıkları çalışmalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk ve arkadaşları milli mücadeleye başlarken yaptıkları çalışmalar
  Atatürk ve arkadaşları milli mücadeleye başlarken yaptıkları çalışmalar

  Atatürk, Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde çocukluk, gençlik, eğitim ve meslek hayatının büyük bir kısmını yaşamış ve bu dönemde üstlenmiş olduğu görevleri de başarı ile sonuçlandırmıştır Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin idari, mali, askeri ve dış politikasını yakından biliyordu Düvel-i muazzama olarak bilinen, o günkü dünyanın hâkimleri ile Trablusgarp Savaşı’ndan Birinci Dünya Harbi’ne uzanan çizgide değişik zaman ve zeminlerde karşı karşıya gelmiş, dolayısıyla da onları tanıma fırsatı bulmuştur Bu durum O’na ülkesi ve düşmanlarını yakından tanıma fırsatı vermiştir Başarısını etkileyen faktörlerin en önemlilerinden birisi bu olmalıdır..

  Atatürk’ü tanımak için O’nun Milli Mücadele öncesi, Milli Mücadele dönemi ve sonrası hayatının bütün safhaları ile bilinmesi lâzımdır Ayrıca Osmanlı Devleti’nin son bir asırlık döneminde idari, mali, askeri ve diğer müesseselerinin iyi bilinmesi, Cumhuriyet dönemi müesseseleri ile karşılaştırılması yani Sevr ile paylaşılan Anadolu ile Lozan’da sınırları çizilen aziz vatanın mukayesesinin yapılması Milli Mücadele’nin cephede ve masada nasıl kazanılmış olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır Zira Milli Mücadele öncesinde Anadolu’da azınlık Rum ve Ermeni unsuru eğitim, sanayi, ticaret, zanaat ve her türlü kaynakları tekeline almış, Türk evlâdına da sınırlarda vatan savunması kalmıştır..

  Bir insanı tanımanın yolu onun icraatları olmalıdır Meseleye bu açıdan bakarsak Türk insanının Mondros Mütarekesi ve takiben Sevr Andlaşması’na karşı Anadolu’da başlatmış olduğu Kuva-yı Milliye hareketinin fikri ve fiili öncüsü olarak bu idealin amacına ulaştırılmasında O ilk sırayı almaktadır Bunun yanında günü geldiğinde yani Kuva-yı Milliye ile düşman işgalinin kırılması ve kovulmasının mümkün olmayacağı düşüncesiyle düzenli orduya geçişi en az kayıp ile gerçekleştirmeyi başarmış ve gerektiğinde Kuva-yı Milliye’de ısrarlı olan en yakın dostlarını devre dışı bırakmasını bilmişti Düşman kuvvetlerinin Batı Anadolu’yu işgali ile Ankara üzerine saldırmaya hazırlanması sırasında bütün yetki ve sorumluluğu üstlenerek Büyük Taarruz’u gerçekleştirmiş ve dolayısıyla nihai zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibidir 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Atatürk ve Arkadaşları bu milletin kurtuluşunu sağlamak amacıyla ilk önce sivas olmak üzere bir çok kongereler yapmış türk milletinin bağımsızlığını temenni altına almak amacıyla cemiyetler kurulmuş anadoluda örgütlenme başlanılmştır.
 3. Can-Erzincan
  Üye
  İşgaldeki hali sakın unutma
  Atatürk´e dil uzatma sebepsiz

  Sen anandan yine çıkardın amma
  Baban kimdi bilemezdin şerefsiz

  Neyzen TEVFİK
 4. Can-Erzincan
  Üye
  Övmek yerine bir gün anlasaydık biz seni
  Bin Kemal doğardı, aratmazdık hiç seni
  Yarın haykıracak elbet şu gençliğin gür sesi
  Gel Kemal`im gel ülken arıyor seni

  İbrahim SEVİNDİK


 5. Can-Erzincan
  Üye
  Dünyada ülkesini savaşta zafere kavuşturan birçok komutan var. Milletini daha ileri bir toplum yapmak için çalışmış birçok önder de var. Ama yokluk ve yoksulluk içinde her ikisini de birden başarmış tek bir lider var; O da Kemal Atatürk'tür.

  Turgut ÖZAKMAN


+ Yorum Gönder