+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk'ün Milliyetçilik Ilkesinin Açıklanması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk'ün Milliyetçilik Ilkesinin Açıklanması
  Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesinin açıklanması

  Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesi


  1-Milletini sevme,onun değerlerini benimseme,başka milletleri küçümsemeden milletini yüceltmek için her türlü fedakarlığa katlanmaktır.
  2-Vatanın bütünlüğü ,milletin egemenliği ve bölünmezliği esastır.
  3-Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında ”Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” ifadesi ile vatandaşlar arasında hiçbir ayrıma izin verilmemiştir.Irkçı değildir ve milletimize saygılı olan tüm milletlere saygı esası vardır
  4Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk Devle-ti¬nin kurulmasında temel ilke oldu.
  5-Bu ilke fedakarlık ve dayanışmayı gerektirir.
  6-Irkçılık ve ümmetçiliği ret eder.
  7-Milli birlik ve beraberlik esastır.

  Anahtar Kelimeleri:
   Ortak vatan,
   Dil ve kader birliği olmalı,
   Din ve ırk birliği şart değildir.

  Uyarı: Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar
  * Kapitülasyonların kaldırılması
  * Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması (Türk karasularında taşımacılık hakkının Türkiye’ye geçmesi)
  * Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  * Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  * Tevhid-i Tedrisat Kanunu(Yabancı okulların ayrıcalıklarının kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması)
  * Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından oku¬tulması
  * TBMM’nin açılması
  * İstiklal Marşının Kabulü
  * Yabancıların elindekiişletmelerin millileştirilmesi
 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Bu konu hakkında ataturkün bir sözü..

  Bize milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperverleriz ki bizimle tetrik-i mesai eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerin icabatını tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz herhalde hodbinane ve mağrurane bir milliyetperverlik değildir."
+ Yorum Gönder