+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Bahçe ve Bitki Forumunda İğne yapraklı ağaçlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İğne yapraklı ağaçlar
  İğne yapraklı ağaçlar

  Juniperus (Ardıç)  Dünya üzerinde çok zengin olarak geniş alanlarda yayılan, 60’ı aşkın taksonla simgelenen ardıçlar, çoğunlukla bir cinsli iki evcikli, ender olarak bir evcikli odunsu bitkilerdir. Çoğunlukla çalı halinde, bazen de ağaç halinde olan ardıçlar, daima ince kabuklu, bazen de pulsu kabuklu, iğne ve pul yapraklı herdem yeşil bitkilerdir. Genç bireyler, istisnasız olarak iğne yaprak taşırlar. Daha sonra, bazı taksonlarında iğne yapraklar, pul yapraklarla değiştirilir. Ancak, çoğu ardıç taksonlarında ileri yaşlarda iğne yapraklar bulunmaktadır.

  Çiçekler yaprakların koltuklarında ya da terminal olarak sürgünlerin uçlarında bulunurlar. Erkek çiçekler sarımsı renkte, karşılıklı ya da üçer üçer çok sayıda etaminlerden oluşmaktadır. Dişi çiçekler de 3-8 sayıda, sivri uçlu pullardan oluşur. Bu pullardan üreyimli olanlar ise 1-13 kadar tohum tomurcuğu taşırlar. Olgun kozalaklar etli, üzümsü bir yapıda olup, hiçbir zaman açılmazlar. Olgunlaşmaları da 1-3 yılda gerçekleşir.

  Juniperus’ların yayılışları çok geniştir. Kuzey Amerika’dan başlar, Orta Amerika, Avrupa, Kuzey ve Doğu Afrika, Asya ve Himalayalar’a değin uzanmaktadır. Ardıçlara Trabzon, Akçaabat yörelerinde Zerdi denilmektedir. Ardıçlar genel olarak kozalak ve yaprak özelliklerine göre 2 seksiyonda incelenmektedir:

  1. Seksiyon (Alt cins) : Oxycedrus Seksiyonu. Bu seksiyona giren taksonlarda iğne yapraklar bulunmakta, bunlar sürgün üzerilerinde üçer üçer çevrel dizilmişlerdir. Kozalaklar normal olarak üç puldan oluşur. Üç tohum tomurcuğu bulunur. Bu seksiyonda ülkemizde doğal olan ardıç taksonları şunlardır

  J.communis L. subsp. alpina (Sm.) Celak
  J.communis L. subsp. hemisphaerica (Presl.) Nyman
  Juniperus oxycedrus L. var. oxycedrus
  Juniperus oxycedrus L. var. spilinana
  J. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Ball.
  Juniperus oblonga Bieb.  2. Seksiyon (Alt cins)
  : Sabina Seksiyonu. Bu seksiyondaki ardıçlar ya tümüyle, ya da kısmen pul yapraklıdırlar. Çoğunlukla gençlik yaprakları iğne yaprak şeklindedir. İki ya da bir evciklidir. Tohum sayısı 3-13 kadardır. Bu seksiyon içinde doğal ardıç örneklerimiz ise:

  Juniperus phoenicea L.
  J. foetidissima Willd.
  J. sabina L.
  J. excelsa Bieb.

  Sabina seksiyonunda ülkemizde egzotik olarak park ve bahçelerimizde yetiştirilen bir ardıç türü de Juniperus virginiana’dır
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Juniperus communis L. : Adi Ardıç  Ardıç taksonları içinde, kuzey yarıküresinde en çok ve geniş yayılışı olan bu türdür. Hatta kimi botanikçiler bu ardıç türünü kuzey yarıküresinde en geniş yayılış yapan odunsu takson olarak göstermektedirler. 15 m. ye değin boylanabilen, çoğu kez de çalı halinde herdem yeşil bir odunsu bitkidir. Kabuk kırmızımsı kahverengi, ince kağıt gibi parçalara ayrılır ve dökülür. İğne yapraklar 1,5 cm. uzunluğunda dipleri geniş, uçlara doğru daralmaktadır. Uçları sivri ve batıcıdır. Sürgünlere geniş bir açı ile üçlü çevrel olarak dizilmişlerdir. Üst yüzlerinde tek bir stoma çizgisi bulunur. Oysa bu sayı J. oxycedrus’ta iki adettir. Çiçekler çoğunlukla iki evciklidir. 5-6 mm. çapında üzümsü kozalak mavimsi siyah, 2-3 yılda olgunlaşır. İlk sene yeşil, ikinci yılda ise mavimsi siyah olur. Kozalak kısa saplı olup, 3 adet tohum içerir. Üzümsü kozalaklarından içki sanayiinde yan ürün olarak yararlanılır. Odunu ise diri kısmı sarı, özodunu koyu renkli olup, tornacılıkta kullanılır.

  Doğal olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Akdeniz, Batı Himalaya ve Japonya’da yayılır. Ülkemizde iki alttürü bulunmaktadır  Juniperus oxycedrus L. : Katran Ardıcı  Çoğunlukla çalı, bazen de 10 metreye değin boylanabilen herdem yeşil küçük bir ağaçtır. İğne yapraklar, sürgünlere dik bir açı ile üçlü çevrel dizilmişlerdir. Uçları sivri batıcı olup, üst yüzlerinde iki adet stoma çizgisi vardır. İğne yapraklar 12-18 mm. uzunluğunda, dipleri geniş, uca doğru daralarak sivrilmektedir.

  Kozalak Adi Ardıç’tan daha büyük, 5-11 mm., bazen 14 mm. çaplarında, kırmızımsı kahverengi ya da portakal sarısı rengindedir, iki yılda olgunlaşır ve 3-6 puldan oluşur. Genellikle üç adet tohum vardır. Akdeniz yöresi, Kafkasya ve İran’da doğal olarak yayılmıştır


  Juniperus macrocarpa (Sibth. et Sm.) : Büyük Kozalaklı Ardıç  Çoğunlukla çalı, ender olarakta 5-6 metre boylarında, dalları yukarıya yönelik bir ardıç taksonudur. İğne yapraklar sert değil, yumuşak ve elastikidir. Sürgünler belirgin biçimde üç köşelidir. Tüm doğal ardıç taksonları içinde tohumu ve kozalağı en büyük olanıdır. Bir Akdeniz elementi olup, kozalak iri, 12-18 mm. çapında, mat, taze iken mavim si üzeri dumanlı, olgunlaşınca kırmızı kahverengi ve siyahımsıdır. İzmir ve Aydın çevrelerinde doğal olarak yayılır.


  Juniperus oblonga Bieb.

  Bu ardıç türü 2-3 metre boyunda çalı halinde, çoğu kez birkaç gövdeli, oldukça seyrek yapraklanma gösteren bir taksondur. Genç sürgünler üç köşeli, kırmızımtırak ya da kahverengidir. Tomurcuklar çıplaktır. İğne yapraklar, üçlü çevrel dizili, üst yüzlerinde tek stoma çizgisi bulunmakta, dibe doğru bir damarla bölünmüştür. Bir cinsli iki evciklidir. Kozalak iki yılda olgunlaşır, olgunlaştığında siyahımsı bir renk alır. Üç puldan oluşmaktadır. Bu tür Türkiye’de yerel halde Sarıkamış, Aras Vadisi ve Kağızman yörelerinde yetişir. Türkiye’den başka Kafkasya, Kuzey İran’da yayılır. Soğuk ve karasal iklimi yeğler.

 3. HARBİKIZ
  Moderator
  İğne yapraklı ağaçlar


+ Yorum Gönder


pulsu yapraklı bitkiler,  sivri yapraklı ağaçlar