+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Bahçe ve Bitki Forumunda Bitkilerde Beslenme Bitkilerin Beslenmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Bitkilerde Beslenme Bitkilerin Beslenmesi
  Bitkilerde Beslenme, Bitkilerin Beslenmesi

  Bataklık ve sulak ılıman iklim bölgelerinde yetişen böcek kapan bitki-leri incelediğimizde, özellikle böcekleri çekerek veya tutarak beslendiklerini görebiliriz. Böyle bitkilerde gözlenen bu hareketler bilinçli bir hareket olma-yıp basit turgor prensiplerine göre çalışmaktadır. Bunun yanısıra tüm iletim demetine sahip bitkiler, topraktan bazı mineral maddelerini yeterince alama-dıklarında büyüyemezler. Böcek kapan bitkiler (insektivorlar) gerekli mad-delerin çoğunu böceklerden temin ederler. Bu özel bitkiler sindirim enzimle-rini salgılayarak böcekteki mineral maddeleri çözerler ve besin gereksinim-lerini sağlarlar. Böcek kapan bitkiler hücre dışı sindirimi ve absorbsiyon ya-parlar ve bu beslenme yöntemleri ile aslan, köpek vs. gibi et yiyen (karnivor) hayvanlar katagorisine girerler. Karnivor bitkilerin her bir türü mineral mad-delerce fakir topraklarda yetişmek üzere bir değişim göstermişlerdir. Bu canlıların topraktan alamadığı ancak böcekten temin ettikleri en önemli madde azottur. Böcek kapan bitkiler bu tip beslenmenin yanı sıra fotosentez azottur. Böcek kapan bitkiler bu tip beslenmenin yanı sıra fotosentez yaparak da besinlerini temin ederler. Böcekkapan bitkilere Drosera, Dionea, Nepenthes ve Utricularia gibi bitkiler örnek verilebilir. Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan elementler şunlardır:

  Karbon : Bu element karbonhidratların temel elementidir.
  Azot: Proteinlerin yapı taşıdır ve bitkilerin yaşamında çok önemlidir.
  Fosfor: Bazı katalitik olaylarda rol oynar.
  Magnezyum: Bu element krolofil yapımı için gereklidir ve katalizör olarak görev yapar.
  Demir: Solunum ve madde taşınımı olaylarında görev alır.
  Kalsiyum: Hücre çeperinde bulunması gereken bir maddedir.
  Potasyum: Büyüme ve hücre bölünmesi olaylarında iş görür ve kloro-fil yapımı ile karbonhidrat metabolizmasında rol oynar. Bu maddelerden herhangi birinin eksik olması veya bunlardan birkaç tanesinin yeterli alına-maması durumunda bitkilerin gelişmelerinde çeşitli anormallikler görülür.
  Bitkilerin az da olsa almak zorunda oldukları elementler vardır. Bun-lara mikro elementler denir. Klor, bor, manganez, bakır ve molibden bu elementlere örnektir. Bunlar bitkilerde esas olarak enzimatik reaksiyonlarda kök ve gövde gelişiminde, çiçeklenmede, hormon oluşumunda rol oynarlar.
  Gerek fotosentez gerekse kemosentez yapamayan bazı bitkiler kendi-lerine gerekli olan besin maddelerini bulundukları ortamdan hazır olarak alırlar. Canlıların bir çoğu bu yolla kendileri için çok gerekli olan elementleri sağlamış olurlar. Bu canlılara heterotrof canlılar denir. Heterotrof beslen-mede 3 değişik tip ayırt edilebilmektedir:

  1) Saprofitik Beslenme (Çürükçül Beslenme )
  Gıdalarını çürümekte olan organik yapılardan alırlar. Pek çok bakteri küf mantarı bu şekilde beslenir.

  2)Parazitik Beslenme (Asalak Yaşama)

  Bazı klorofilsiz bitkiler besin maddelerini doğrudan doğruya canlı or-tamdan sağlar. Bu canlılar tam parazittir. Örneğin Cin saçı (Cuscuta) veya Canavar otu (Orobanche) gibi bitkiler klorofilleri olmadığından üzerinde yaşadığı bitkinin bütün besinini alır. Yarı parazit bitkiler ise klorofillidir ve fotosentez yapabilirler. Bunlar sadece su ve suda erimiş mineral maddeleri alırlar. Örneğin; Ökse otu (Viscum albüm) bitkisi.

  3) Simbiyoz Yaşam Nedir

  Bazı bitkiler ortamlarında kendileri için gerekli mineral ve besin mad-desi çok az olması ve bazı minerallerin bulunmaması nedeniyle simbiyoz (ortak) yaşarlar. Bu duruma en güzel örnek Likenlerdir. Birlikte karşılıklı ya-rarlanma söz konusu olduğu için bu duruma mutualizm de denir. Baklagil-lerin köklerinde bulunan ve havanın serbest azotunu alan özel bakteriler (Rhizobium) simbiyotik yaşamaya güzel bir örnektir.

  4) Ototrof (Kendi Besinini Kendi Yapan) Bitkiler

  Bitkiler canlılıklarını sürdürmek ve enerji sağlamak için besin yapmalı ve yapılan bu organik gıdaları yakarak kullanmaları gerekmektedir. Enerji sağlamak için kullanılacak organik bileşiklerin devamlı bulunması, bitki beslenmesi ve yaşamlarının sürekliliği için zorunludur. Bitkilerin dış ortam-dan aldıkları inorganik maddelerden kendileri için gerekli organik maddeleri yapmalarına asimilasyon (özümleme) denir. Bu yeteneğe sahip bitkilere ototrof bitkiler denir. Ototrof canlılar belli bir enerjiden yararlanarak hava-dan aldıkları karbondioksiti redüksiyona uğratarak kendileri için gerekli or-ganik maddeleri yaparlar. Enerji güneşten sağlanıyorsa bu olaya fotosensez denir. Buna karşılık prokaryot ve klorofilsiz bitkiler güneş enerjisi yerine ya-şadıkları ortamdan kendileri için besin temin ederler. Bu olaya ise kemosentez denir 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Bitkiler nasıl beslenir?

  Her canlının beslenmeye ihtiyacı olduğu gibi bitkilerin de beslenmeye ihtiyacı vardır. Fakat bitkiler, diğer canlılardan farklı olarak kendi besinlerini kendileri üretir. Ancak besinlerini üretebilmeleri için toprağa ihtiyaç duyarlar. Çünkü ihtiyaç duydukları su ve mineral toprakta bulunur.

  Bitki, ihtiyaç duyduğu azot, fosfor, kalsiyum ve potasyum gibi temel mineralleri kökleriyle topraktan alır. Fakat tek başına toprak, bir bitkinin yetişmesi için yeterli değildir. Ek olarak güneş ışığı, oksijen ve karbondioksit gazlarını da alması gerekir. Klorofil sayesinde temin edilen bu elementler bitkinin glikoz üretmesini sağlar. Bu işleme de fotosentez adı verilir.

  Fotosentez olayı bitkileri diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Bitki hücrelerini hayvan ve insan hücrelerinden ayıran en önemli özellik ise , güneş enerjisini direk olarak kullanabilen yapıda olmasıdır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Bitkiler bütün canlılar gibi beslenme ihtiyacı duyarlar bitkiler besinlerini topraktaki minarellerden ve böceklerden elde etmektedirler.Bitkilerin köklerindeki emici özellikle bitkiler topraktaki mineralleri emerek büyüyüp gelişirler . Bitkilerde diğer canlılar kadar suya ve güneşe de ihtiyaç duymaktadırlar
+ Yorum Gönder


bitkilerde beslenme,  bitkilerin beslenmesi,  bitkilerin beslenmesi için gerekli koşullar,  bitkiler ne ile beslenir,  bitki beslenmesi nedir