+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Bahçe ve Bitki Forumunda Bitkilerde Üreme ve Bitkilerin Gelişmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Bitkilerde Üreme ve Bitkilerin Gelişmesi
  Bitkilerde Üreme ve Bitkilerin Gelişmesi

  Karada yaşayan birçok bitki eşeyli ve eşeysiz üremektedir. Eşeysiz ü-reme, bir bitkinin gövde, yaprak gibi kısımlarının yeni bitkiyi meydana ge-tirmesidir. Örneğin, çilek, menekşe gibi bitkilerin koparılan parçaları tekrar yeni bitkileri meydana getirir. Süsen, gül gibi bitkiler de çelikleri ile ürerler. Bu parçalar tamamen birbirine benzerler.

  Bitkiler çoğunlukla eşeyli olarak ürerler. Bu üremede sonucunda bitki-lerde tür içi çeşitlilik artar. Örneğin erik, şeftali v.b. gibi bitkilerin üremesi eşeylidir. Bitkilerin eşeyli üreme evrelerine hayat devri denilmektedir. He-men her bitkinin bir hayat devri vardır. Hayat devrinde gametofitler gametle-ri, sporofıtler ise sporları oluşturur. Karayosunları, eğreltiotları gibi ilkel to-humsuz karasal bitkilerin hayat devirlerinde serbest yaşayan gametofit döl, spermatozoiti meydana getirir, bunlar yüzerek yumurtaya ulaşır.

  Karada yetişen gelişmiş tohumlu bitkilerde (elma, kayısı v.b. gibi), sprofıt döl ağacın kendisini temsil eder. Buna karşılık gametofit döl polen (çiçek tozu) ve embriyo hücresini (çiçeğin yumurtalığındaki hücre) meydana getirir. Buradan da anlaşılacağı üzere gametofit evreyi temsil eden polen ve embriyo hücrelerinin ömrü çok kısa ve boyutları çok küçüktür. Tohumlu bit-kilerde üreme organı çiçektir 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Su Yosunları(Ulotrix)’te Üreme

  n kromozomlu(monoploid) bir canlı olan su yosunları spor oluşturup eşeysiz üreyebileceği gibi, farklı Ulotrix’lerin oluşturduğu gametlerde eşeyli olarak ta çoğalabilir.
  Kara Yosunlarında Üreme

  Zigot ve onun oluşturduğu sporofit. 2n kromozomludur. Ancak esas gamet n kromozomludur. Dişi gametofit arkegonyum, erkek gametofit anterityum adının alır. Döllenme ve zigot oluşumu dişi sporofit üzerinde gerçekleşir.
  Eğrelti Otlarında Üreme

  Eğrelti otların da döl almaşı görülür. Esas bitki 2n kromozomludur. Erkek ve dişi gametler aynı gametofit üzerinde gelişir. Bu gametofitlere protal denir.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Bitkiler eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler. Eşeysiz üreyen bitkiler bir yerleri koparıldığında yeniden çıkmaktadır. eşeyli büyüyen bitkilerde ise benzer bir çiçekten aşılama yapılması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder


bitkilerin gelişmesi,  bitkinin gelişmesi