+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Bahçe ve Bitki Forumunda Bitki hücrelerinde yer alan sitoplazmik organeller ve görevleri nelerdir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bitki hücrelerinde yer alan sitoplazmik organeller ve görevleri nelerdir ?
  Bitki hücrelerinde yer alan sitoplazmik organeller ve görevleri nelerdir ?

  Bitki hücrelerinde yer alan sitoplazmik organeller ve görevleri  Öncelikle bir hücre için organellerin, bir vücut için organlar ve organ sistemleri anlamına geldiğini aklımızda bulundurmalıyız Yani organellerin tek tek görevlerinden ziyade, birlikte çalışmaları sonucunda hücre içi aktivitelerinin düzenlendiği gerçeğini hatırlamalıyız Tıpkı vücudumuzdaki her organın kendi başına bir görevinin olmasının yanında, vücudumuzda yürütülen tüm metabolik aktivitelerin, bu organların bir arada ve belirli bir düzen içerisinde çalışmasını gerektirdiği gibi; hücre içi organellerin görevlerinde de aynı durum söz konusu

  Sitoplazma içindeki organelleri, görevleri ile birlikte kısaca (mümkün olduğunca kısaca) şu şekilde listeleyebiliriz:

  Çekirdek: Hücrenin beyni sayılabilecek bu organel, çoğu kaynakta sitoplazma içerisindeki bir organel olarak sınıflandırılmaz Bunun nedeni, hücrenin bu kaynaklarda zar, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 bölümde incelenmesidir Genetik materyal (DNA ve RNA) çekirdek içerisinde yer aldığı için, hücre içerisindeki bütün protein sentez oluşumlarının temel kodu veve gerektiği yerde gerektiği şekilde kullanılmasını sağlamak olarak özetleyebiliriz Hücre bölünmesi sırasında da, bu genetik madde kopyalanarak oğul hücrelere geçirilir

  Mitokondri: Hücrenin enerji üretim merkezleridir Hücrenin enerji ihtiyacına göre sayıları farklılık gösterebilir Oksijenli solunumun gerçekleştiği ve bu sayede de çeşitli besin maddelerinin sindirimi sonucunda açığa çıkan organik moleküllerden enerjinin elde edildiği organeldir Diğer bir görevi ise, hücre içeriğindeki fazla kalsiyumun depolanmasıdır

  Kloroplast: Sadece bitki hücrelerinde ve bazı bakterilerde bulunan bu organel, fotosentezin gerçekleştiği yapıdır Bu organellerde özel enzimler eşliğinde gerçekleştirilen tepkimeler sonucunda su ve karbondioksit, güneş enerjisi yardımıyla organik moleküllere dönüştürülür

  Endoplazmik Retikulum: Hücre içi ağ yapısını oluşturan bu organel, aslında çekirdeğin dış zarının bir uzantısıdır Ribozom taşıyıp taşımamasına göre iki tipi görülür:

  1 Granüllü ER: Ribozom taşıyan tipteki ER, protein sentezinde rol alır Protein sentezinde anahtar görevi üstlenen ribozomları taşımasının yanında, sentezlenen proteinlere şeker eklenmesinden ve bu proteinlerin bir kısmının hücre içi organellerin zar yapısına katılmak üzere gerekli yerlere gönderilmesinden de sorumludur

  2 Düz ER: Ribozom taşımayan tipteki ER ise, özellikle steroid hormonların ve lipidlerin sentezinde görevlidir Bu nedenle de özellikle böbrek üstü bezleri, testisler ve ovaryumlarda gelişmiş olarak bulunurlar Ayrıca zehirli metabolitlerin detoksifiye edilmesinde (zehir özelliğinin kaldırılmasında), kolesterol ve safra yapımında, glikojen sentezinde ve yıkımında da rol oynamaları nedeniyle, karaciğer hücrelerinde de bol miktarda bulunurlar Tüm bunlara ek olarak, midenin hidroklorik asit salgısını gerçekleştiren hücrelerde klor iyonlarının atılmasından ve kas hücrelerinde kalsiyum iyonlarının depo edilmesinden de sorumludur

  Ribozom: Protein ve RNA moleküllerinden meydana gelen bu organeller, protein sentezinde anahtar görevdedir DNAdan alınan şifre, mRNAlar tarafından ribozomlara ulaştırılır ve tRNAlar tarafından uygun şifre ile örtüşen amino asitlerin ribozom üzerinde bir araya getirilmesi sayesinde protein sentezi gerçekleştirilir

  Golgi cisimciği: Hücre içinde oluşturulan bütün salgıların, deyim yerindeyse “paketlendiği” organeldir Salgı moleküllerine son şekillerinin verilmesi, yoğunlaştırılması, hücre dışına gönderilmeye hazır hale getirilmesi ve depo edilmesi golgi aygıtı tarafından gerçekleştirilir Ayrıca sperm hücrelerinin uç kısmında bulunan ve yumurta zarının delinmesinden sorumlu enzimleri taşıyan akrozom keseciklerinin oluşumunda da rol alır

  Enzim içeren salgı kesecikleri olarak da tanımlanan “zimogen granülleri” salgılanması, lizozomların sentezi ve hücre zarının bütünlüğünün korunması ile işlevlerinin düzenlenmesi de golginin diğer görevleri arasındadır
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Sitoplazma yapısı, çekirdek zarı ile hücre zarı arasını doldurur. Yumurta akı kıvamında ve yarı akışkandır. Sitoplazmadan bütün yaşamsal faaliyetler geçmektedir.
+ Yorum Gönder