+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Bahçe ve Bitki Forumunda Set Gölleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Set Gölleri Hakkında Bilgi
  Set Gölleri Hakkında Bilgi

  Set Gölleri İle İlgili Bilgi

  Set Gölleri Coğrafi Tanıtımı


  Göl oluşumuna müsait, çukur alanların açık olan kısımlarının, çeşitli olaylarla tıkanması sonucu meydana gelen göllere set gölleri denir. Söz konusu olaylarla, çukurlukların önü doğal setlerle kesilerek, set gölleri oluşmuştur.
  Akarsuların oluşturduğu alüvyal set göllerinin başlıcaları,, Marmara, Çamiçi, Köyceğiz gölleri ileAnkara yakınlarındaki Mogan ve Eymir gölleridir. Volkanik set gölleri ise Doğu Anadolu’da yaygındır. Bunların başlıcaları Van, Erçek, Nazik, Çıldır, Haçlı ve Balık gölleridir.
  Heyelan olayları sonucu akarsu vadilerinin tıkanması ile oluşan başlıca göller ise, Tortum, Sera, Zinav, Abant, Sülük ve Yedigöller’dir. Bunların dışında kıyılarımızda, özellikle deltalarda dalga ve akıntı faaliyetleri ile oluşmuş kıyı set gölleri de bulunmaktadır.
 2. BİNGÜL
  Bayan Üye

  Set gölleri çukurların ön kısmının bir doğal setle kapanmasıyla oluşur. Set göllerinin çeşitleri vardır; heyelan, alüvyal, kıyı, volkanik, moren ve yapay set gölleridir.
+ Yorum Gönder