+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Balık ve Akvaryum Forumunda yayın balığı yetiştirme çiftliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  yayın balığı yetiştirme çiftliği
  Doğal Sularda Üremesi

  Yayın balığı , yavaş akan nehir ve durgun suların çamurlu kısımlarında yaşayabilir . Ancak buralarda üremeyebilirler . Kuşkusuz gerekli çevresel koşullar mevcut olursa , üreme de yapabilirler . Yayın balıkları , yapışkan yumurtalarını gölgeli alanlardaki bitki kökleri üzerine tabakalar halinde bırakırlar . Balık populasyon yoğunluğu aynı suyun farklı kısımlarında değişiktir .

  Nehirlerdeki yumurtlama yerleri ağaç sıralarının kenarlarıdır . Oralardaki ağaç kökleri ve su çukurlarına ait yerler yumurtlama için mükemmel koruma sağlarlar . Bahar aylarında su baskınlarının olduğu yerlerde ( Mayıs -Haziran ) sazan ve yayın balıklarına ait frylar yoğun olur .Kuşkusuz bazı nehirlerde ise, yumurtlama için gerekli ekolojik koşullar mevcut olmayabilir . Aynı durumlar balık havuzları için de doğrudur. Yayın balığı, benzer koşullar altında yumurtlama yerini kendisi hazırlayabilir . Erkekler , kamış sapları arasında çamurda bir yuva hazırlar ,dişiler de kamış köklerinin yüzeylerine yumurtalarını bırakırlar .

  Genellikle dişiler , su sıcaklığına bağlı olmakla beraber , cinsel olgunluğa erkeklerden sonra ulaşırlar . Sulardaki yüksek yıllık ortalama sıcaklıklar, balıkları cinsel olgunluğa daha erken ulaştırır. Cinsel olgunluk vücut büyüklüğü ile orantılı değildir . Düşük temperatörlü ve bol doğal besin potansiyeline sahip sularda yaşayan, 7 -8 Kg. ağırlığındaki bireyler cinsel olgunluğa erişmemiş olabilirler .Bunun aksine , yüksek temperatörlü ve yem yönünden az verimli bir suda ise , 2 -3 Kg. ağırlığındaki bir yayın da cinsel olgunluğa erişmiş olabilir .Ülkemizde dişiler cinsel olgunluğa .., erkekler ise .. yılda ulaşır . 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yapılan gözlemlere göre , daha fazla yaşama gücü ve büyüme oranının sağlanması için , makrofitlerce zengin havuzlarda stoklamaları gerekmektedir . Dipte fazla büyümüş bitki , yayın larvasının büyümesi için gereklidir .Çünkü , onların gözde besinleri Cloeon, Tendipedidae larvası ve öteki böceklerin larvaları orada yaşarlar . Sindirim bölgesi içeriğinin analizi sonucunda , frylar için bu besinlerin ideal besinler olduğu kanıtlanmıştır . Eğer bol sazan balığı yavrusu mevcut ise , yavrular bir haftalık olduklarında m2 ‘ye 50- 100 yavru stok edilebilir . Havuz , sazan balığı yavrusu için hazırlanmadığından , onların sağ kalma oranı yaklaşık % 10 civarında olur . İki haftalık yaş farkına bağlı olarak , sazan balığı fazla büyüyemez ve bir ay sonra yayın balığının predatör alışkanlıkları gelişir . Böylece sazan balığı yavrusu yaşamak için gerekli besinini sağlar ( 1.5 -2 cm. ) . ön bakım periyodu 6 hafta kadar sürebilir . 8 -10 cm. vücut uzunluğuna sahip yavrular istenirse hasad edilebilirler . Doğal olarak anılan havuzdan sazan balığı yavrusu ürünü beklenemez .

  Yine azaltılmış stok yoğunluğunda ( 1000 -5000 / ha.) yayın yavrusu , herbivor veya aynalı sazanlarla doğal bir şekilde bir arada yetiştirilebilirler .

  Tüm bunlara karşın ; tanklarda ön-bakımı yapılan yavruları enfeksiyonlardan koruma ve hassas yaşama dönemlerindeki kayıpları önleme konusunda önemli başarılar elde edilmiştir . ön - bakım tankının tipi çok iyi seçilmelidir . Bu noktada en uygun tanklar ; temizlenmesi ,balığın kontrol edilebilmesi , elverişli su akışının sağlanması yönünden kolay olan ve derin olmayan ( 15 -30 cm ) ‘lardır . Bakım tanklarında optimal su sıcaklığı 22 0 C olmalıdır . Bu su sıcaklığında yavrunun büyümesi oldukça hızlıdır . örneğin iki haftalık yavru 2-3 cm., 3 haftalık yavru ise 4-5 cm.’ye ulaşır . Bu hızlı büyüme oranı kademeli olarak yavaşlar ve yavru bir ayda , havuzlarda bakılmış olanlarla benzer uzunluğa ulaşır..
  Fry Bakımının Yapıldığı Tanklar

  Fry Bakımının Yapıldığı Tanklar

  Bu konuda ,standart olarak saptanan prensipleri şöyle sıralamak mümkündür : Eğer tank 100-200 lt. ve suyun akış debisi 5 -8 lt / dak. ( O2 içeriği 5-6 mg / lt .) ise , 5000 -12000 adet yüzebilen yavru anılan tanka stoklanabilir . Bunlar iki hafta süreyle tankta muhafaza edilebilir .İki haftadan sonra stok , 100 lt’de 3000 yavru düzeyine kadar seyreltilir Küçük yavrular ,volumetrik yöntem kullanılarak küçük çay süzgeciyle yaklaşık olarak sayılabilirler .Havuzlardan toplanmış zooplanktonlar çok iyi besleyici olmalarına rağmen , yoğun olarak yetiştirilen tubifekslern daha ekonomik olduğu kanıtlanmıştır .Başlangıçta tubifeksler 1 -2 mm.’lik parçalara ayrılmalıdır..

  . Yayın yavruları , beslenmeye başladıktan sonra , gün ışığından kaçınırlar . Bu nedenle ,genellikle biribirini koruyan gruplar halinde durgun su kısmına yakın yerlerde dururlar . Kesilmiş tubifeks , yavru gruplarının yakınındaki suyun içine karıştırılır .Yavru büyüdüğünde , tubifeks büyük parçalar halinde verilir. Yavru 2 cm. boy uzunluğuna eriştiğinde ise , tubifeks tek parça halinde ilave edilir . Zorunlu durumlarda , yağsız balık eti iyi öğütülerek kullanılır.Ancak bu uygulamayla su kirliliğinde artışlar olur .Oluşabilecek yağ bulaşmasının elemine edilmesi için yoğun bir temizlik işlemine gereksinim duyulur .

  Tubifekslerin yem Olarak Hazırlanması

  Yazlık Yavrunun Yetiştirilmesi

  Bir yazlık yayın yavrusunu yetiştirmek için başlangıç materyali denilince ; ön-bakımı yapılmış yavru veya sadece beslenmeye başlamış olan larvalar anlaşılır . Başlangıç materyali larva ve sazan yavruları , birlikte geniş havuzlarda stok edilmişse ,en iyi yaşama gücü oranı % 5 -10 ‘dur .Bu havuzlarda ,sazan balığı yavrusunun canlı kalma oranı önemliyse , havuzlar öncelikli rotatoria ile aşılanırlar . Ancak o zaman verimli ve kuvvetli yayın fingerlinglerinin hasat edilmesi beklenir . Yayın yavrularının stoklama oranı , 40000 -50000 yavru / ha. düzeyinde olabilir . Eğer havuzun zooplankton stok düzeyi , sazan balığı için uygun değilse , sazan balığı yavrusu 1.5 - 2 milyon kadar olabilir . Havuz , sazan balığı için zooplanktonkla donatılmışsa , 100000 -300000 sazan yavrusu / ha . stok düzeyi yeterlidir .

  Uygun koşullar altında , sazan balığı yavrusu yayın yavrusundan daha hızlı büyüyebilir . Sazanın ilk kalım oranı oldukça yüksek ise , yayınla rekabet ederek , yayın yavrusu için uygun olmayan koşullar oluşturur . Bilahare seyrelmiş olan yayın balığı , sazan balığı ile birlikte yakalanır . Ancak , çok geç kalınmış olabilir . Bir başka farklı durum , sazan balığı yavrusu kalım oranının düşük olduğunda meydana gelir . Ayrıca aşırı ve zararlı otlanma da durumu oldukça etkiler . Yayın yavruları, uygun koşulları yakaladıklarında ,kalım oranlarında yükselme söz konusu olur .Ancak daha sonra , kannibalizm havuzdaki yaşam için gerekli besin kaybına bağlı olarak gelişebilir . Seyrelmiş sazan balığı stoğu , yayın balığı yavrularından daha hızlı büyür .Bu sürede herhangi bir tehlike görülürse , problem yeşil sazan damızlıklarını stoklayarak düzeltilebilir . Yeşil sazan balığı çok yavaş büyüdüğünden , uzun süre için gerekli olan canlı besini sağlayacaktır .

  Yukarıda bahsedilen problemlerden sakınmak için , stok edilen iki balık türü arasındaki farklılık hiç olmazsa ,iki haftada bir düzenlenmelidir . Başlangıç stoğunda olduğu gibi , ilk beslenen yayın yavrusundan , teknolojik olarak yetiştirilen bir yazlık fingerlinglerin birkaç zayıf durumunun olduğu da ifade edilmiştir . Uygulanan yöntemlere göre , üretim ; birkaç Kg/ ha ‘dan 300 Kg / ha .’a kadar ulaşabilir .

  Bir yazlık fingerlinglerin yetiştirilmesi için , ön-bakımı yapılmış yavru balıkların başlangıç materyali gibi kullanılması oldukça güvenli bir işlemdir . Her ne kadar yaşama gücü oranı bu teknoloji ile oldukça düşükse de, başlama materyali olarak eğer 5 -6 cm.lik yavrular tercih edilirse , % 30 -40 ‘luk bir kalım oranı beklenebilir . Başlama materyalinin bu tipi oldukça dengelidir .

  ön-bakımı yapılmış populasyon , sazan balığı yavrusunun bulunduğu büyük havuzlarda çok iyi bir şekilde yetiştirilebilir . Havuzlara rotatorialar aşılanıp , sazan yavruları ( 200000-1000000 yavru / ha ) şeklinde stoklanır . Eğer ön-bakımı yapılmış yayın yavruları çok küçük ise , 20000 -30000 yavru / ha. yoğunlukta sazanla aynı zamanda stoklanabilir . 5-6 cm.lik veya daha büyük yayın yavrusu için ( 3000 -7000 yavru / ha ) stok edilen iki tür arasında 8 -10 günlük bir fark olabilir . Böylece sazan yavruları gelişerek , güç kazanır .

  4 cm.’den büyük yayın yavruları , ön -bakımı yapılmış sazanlarla birlikte başarılı bir şekilde yetiştirilebilir . Aynı şekil polikültür yetiştiriciliğinde, stok yoğunluğu birkaç yüz adet / ha. olan herbivor çin sazanlarıyla birlikte de uygulanabilir . Kuşkusuz, bu havuzlardaki öncelikli ürün ,sazandır . Bundan dolayı , stoklamada dikkatli ve planlı işlemler yapmak ve de aşırı stoklamadan kaçınmak öncelikli davranışlar olmalıdır . Bu tür havuzlarda, birkaç yüz yayın balığının bulunması üretimi tehlikeye atmaz .

  ön-bakımlı yayın yavruları , 1-yazlık sazan ya da tadpoles ve diğer küçük su hayvanlarının kullanılması amaçlanarak ,1-yazlık kombine bir populasyon stoklama düzeyine tabi tutulabilir. .

  Yazlıktan Büyük Yayın Gruplarının Yetiştiriciliği

  Tüm hastalıklara karşı duyarlı yayın yavruları , basit besin ihtiyaçları olan daha dirençli balıklar arasında büyür . 50 gr.’dan daha büyük bireyler besine sazan balığından daha az gereksinim duyarlar . Uygulamada , 50 gr. canlı ağırlığa ulaşmış olanlardan itibaren, pazar büyüklüğüne gelmiş balığa kadar olan bireylerde , kayıplar beklenmez

  Havuzda Yetiştiriciliği Yapılan Yayın Balıklarında Farklı Yaş Gruplarının+ Vücut Uzunluğu Ve Kütlesi Arasındaki Korelasyonlar .

  Yaş


  Uzunluk ( cm )


  Vücut Kütlesi ( gr )

  ön beslenmesi yapılmış 1 - aylık -


  4-7


  1 -3

  1- yazlık


  20-30


  80 -140

  2-yazlık


  40-65


  500-1200

  3-yazlık


  70-80


  2000-3000

  4-yazlık


  90-100


  4000-6000

  5-yazlık


  100 -130


  7000 -10000

  + Beslenme düzeyine bağlı
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Yayın balıkları yırtıcı ve büyük bir balıktır. dişleri zımpara gibi çok küçük ama çok keskindir. ayrıca yayın balığı parlak pulsuz bir bedene sahiptir. bu balık türü çok lezzetlidir. ve bunun için daha doğrusu ticaret için yayın balıklarını yetiştirme çiftlikleri kurulmuştur.
+ Yorum Gönder