+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Balık ve Akvaryum Forumunda Balık Hastalıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. sen_AY
  Devamlı Üye

  Balık Hastalıkları
  Balık Hastalıkları Hakkında Bilgi

  BELİRTİLER: Dışa fırlamış gözler

  NEDENLERİ:
  Bakteriyal enfeksiyon genellikle suyun pis olmasından ileri gelir.

  TEDAVİSİ:
  Derhal su değiştirilir. 1 tablet Oxazole, 100 lt. suyaatılır. 4 gün Sonra suyun %50'si değiştirlir.İki gün hiçbir değişiklikolmazsa ise yarım dozajı tekrar edersiniz.

  BELİRTİLER: Deride oluşan lekeler.

  NEDENLERİ: Costia ya da Ichthyodo

  TEDAVİSİ: 1 tablet Cortim Oxazole, 100 lt. suya atılır. 1 günSonra suyun %50'si değiştirlir.İki gün sonra da kalan %50'sideğiştirilir.

  BELİRTİLER: Saldırganlık, zor solunum, akvaryumun içinde sinirli dolaşma

  NEDENLERİ: Solungaç kutları

  TEDAVİSİ:
  Masoten'de çok kısa (zehirli) bir banyo. 10 mg., 100lt. suya atılır (10-30 dakika) (Masoten'de uzun bir banyo için, 50 mg.100 lt. suya ). Dört gün süreyle banyo. Dördüncü günden sonra sudeğişimi ve charcoal filtrasyonu. Aynı olayı 1 hafta sonra tekrarediniz.

  BELİRTİLER: Yemek yememe ve jel şeklinde dışkı

  NEDENLERİ: Kurtlar ve intestinal hastalık

  TEDAVİSİ: Zehirli Masoten'de uzun bir banyo. Günlük suyun1/4'ünü değiştirir ve üzerine 1/4 doz Masoten ekle. 4 gün sonra suyunbir kısmını değiştir. ve charcoal filtrasyonu

  BELİRTİLER: Pis, beyaz uzun dışkı.

  NEDENLERİ: Nematodelar tapaworms fish leaches

  TEDAVİSİ: 100 mg. Praziquantel (a) ya da 500 mg. yomesan (a)100 ml. suda çözülür.İçerisine canlı sivrisinek larvası atılır. Larvaölmeden balığa verilir. Aynı dozajı 25 gr. flaks ve az miktarda yağ ilekarştırınız. 5 gün için 15 yem tableti ya da şırıngayla verebilirsiniz.Discus'un büyüklüğüne göre dozajı 5 şırıngaya bölüp, her gün 5 ml.verebilirsiniz.

  BELİRTİLER
  : Yem yememek, koyu bir renkalmak, anormal hareketler, jel gibi dışkı.(Hole in the headhastalığında, gözlerin üzerinden bir sıvı süzülür. Sert kısmındadelikler oluşur)

  NEDENLERİ: Flagellates Örn. Hexamita Octemitus Spironucleus

  TEDAVİSİ: Flagyl (A) da uzun bir banyo. 50 lt. suya 1 tabletmetronodazol ya da eczaneden sağlayacağınız metronidazol. Dört günsonra suyun %50'si değiştirilir. Ve aynı tedavi uygulanır. Yemtabletleri ya da şırıngayla verilebilir. Ya da tetra medica hexex iletedavi edilebilir.

  BELİRTİLER: Deri hastalığı, akvaryum dekoruna saldırma

  NEDENLERİ: Bakteri deri hastalığı

  TEDAVİSİ: 150 mg. Cpyorampenicol (A) ile 10-30 dakika arasıkısa bir banyo ya da 1.gr. (ACRIFLAVINE-TRYPAFLAVIN olarak satılır 2-3gün için) 100 lt. suya konulur. Daha sonra kısmi su değişimi veCharcoal filtrasyonu.
 2. sen_AY
  Devamlı Üye

  Chthyophthirius multifiliis (Beyaz Benek)ile ilgili bilgi

  chthyophthirius multifiliis, ya da genel adı ile beyaz benek. Balığıkapladığında üzerini küçük kum parçaları ya da hava kabarcıklarıkaplamış gibi olur. Balıklar üzerinde bu parazitler varken aniden pikeyaparlar.

  Beyaz benek yapıştığı yerdeki deriyi yok ederek vücutsıvısına ulaşır ve beslenir. 0.5 ile 1.5 mm arasındalardır. Beyazbenekler açık suda iyi yüzücülerdir. Gelişmiş parazit balıktan ayrılır,sakin bir yer bulur ve kendini bir nesneye yapıştırır. Ardındanbölünmeye başlar 2, 4, 8, 16, 32 derken suyun sıcaklığına göre 8-24saat içinde sayısı 1000'e ulaşır. Yeni parazitler 30 - 50 mikron arasıolurlar ve yeni balık avına çıkarlar. Eğer 48 saat içinde yeni birkonak bulamazlarsa ölürler. Üzerindeki balık ölürse balığı birkaç saatiçinde terk ederler.

  Stres, kötü su şartları, ani sıcaklık değişimler ve balıktaşınması balığı bu parazite açık hale getirir. Yeni getirilen balıkaniden beyaz beneğe yakalanabilir. Bu akvaryumdaki mevcut parazitlerdenolmuştur ancak genelde satıcı bu durum için haksız yere suçlanır.

  Tedavi için balık tolere edebilecekse sıcaklık yavaş yavaş 33 dereceyeçıkarılmalı ve sıcaklık en az 10 gün bu şekilde tutulmalıdır. Sıcaksuda oksijen daha az çözündüğünden çok iyi havalandırma yapılmalıdır.

  Malaşit yeşili( Dikkat! Metilen mavisi ile farklı maddedir)ile tedavi daha uygundur ve balık metabolizmasına daha az zarar verir.Standart olarak 1.5 gr. Malagit yeşili bir litre suda eritilir. 100litrelik akvaryum suyuna 6 ml olarak eklenmelidir. Ardından 3. 6. ve 9.günlerde 3ml olarak tedavi sürdürülmelidir. 12. gün 1/3 lük su değişimiyapılmalıdır. Tedavi esnasında havalandırma arttırılmalıdır. Işıkyakılmamalıdır

 3. sen_AY
  Devamlı Üye
  Mantarlar ile ilgili bilgi

  Mantarlar akvaryumda ayrıştırıcı olarak görev yapan ve her akvaryumdabulunan organizmalardır.Balık pisliği gibi atık maddeleri ayrıştırarak temizlik konusundaönemli rol oynarlar ve normal şartlarda akvaryum için yararlıdırlar.Mantar sporları her zaman akvaryum suyunda bulunurlar.

  Mukoza zarı zarar görmediği taktirde balıklara zarar veremez.Yani sağlıklı bir balık için tehdit unsuru oluşturmaz. Mukozamantarların balığa bulaşmasını önleyen doğal bir salgı kalkandır.Mantarlar ise balığın derisinde tutunabilir ve incinme yahut salgıproblemleri olduğunda balığı etkiler.

  Nakil sırasında oluşan çizikler yada yaralanmalar sonucundabalık risk altında olduğundan hastalığın seyrini beklemedenakvaryumculardan temin edebileceğiniz mantar ilaçlarını kullanıp bemikskompoze ampul kullanımı ile derinin yahut mukozanın tamirine yardımedebilirsiniz. Akvaryumculardan edinebileceğiniz ilaçlar mukoza zarınıkoruyan ve hafif sıyrıkları hemen kapatmaya başlayan bir bileşimiçerir. Kullanımları ve markaları konusunda bilgi veremeyeceğim çünkübirsürü farklı marka var ve hepsinin kullanımı farklı.

  Balıktaki yaralanma kötü durumda yahut derin ise balığıkarantina tankına almalısınız. Tercihen dekor ve kum içermeyen butankta balık iyileşene kadar ilaç tedavisi uygulanmalıdır.

  İlaç tedavisinin yanı sıra ısıyı kademeli olarak günde 2şerderece artırarak 30 derece civarına çıkartınız. Tüm ilaçlar gibi mantarilaçlarını kullanırken yüksek havalandırma yapınız. Vatoz varsaçıkartılıp uygun miktarda kaya tuzu eklenmelidir. Hastalık kaybulanadek her gün %15, hastalık kaybolduğunda ise %30 dip çekimi uygulamanızfaydalı olacaktır. Bemiks kompoze ampul balığın derisinin vemukozasının oluşumuna yardımcı olacak bir unsurdur ve asla tek başınatedavi edici değilidir. Derin yaralanmalarda karantinaya aldığınızbalık için aynı yöntem uygulanmalıdır. Karantinaya alma amacıhastalığın yayılmasını engellemektir. Hastalık diğerlerine bulaşmamışgörünse bile karantina tankı yanında ana tanktada ilaç kullanımı ve dipçekimi faydalı olacaktır.

  Ek olarak bazı durumlarda aşırı stres mukoza salgısını bozduğuiçin sadece stresde mantar hastalığına sebep olabilmektedir. Böyle birdurum sezildiğinde aynı tedavi yönteminin yanı sıra stresi gidermekiçin gerekli önlemlerde alınmalıdır.

  Motorların kapatılmaması gerekmektedir. Yanlız hastalıkdurumunda değil, normal durumlarda da nitrifikasyon bakterilerininyaşaması için dış filtre sürekli çalışır durumda olmalıdır. İç filtreise çözeltiyi homojenleştirmek konusunda (çözeltiden kastım ilaçeklenmiş akvaryum suyu) bize yardımcı olacağından açık olması faydalıolacaktır.

  İlaç uygulaması kullanacağınız ilacın muhteviyatına göredeğişeceği için ilaç kutusunda çıkan klavuza uyulmalıdır. Kullanımmiktarı ve süresi o klavuzda yer almaktadır. Alırken içine bakarak olupolmadığını kontrol etmek faydalı olacaktır.
 4. sen_AY
  Devamlı Üye
  Balıklarda stres
  Balıklar çoğu koşula ve ortama uyum sağlayabilen hayvanlardır ancak buher ortamda, habitatlarında ki kadar sağlıklı yaşayabileceklerianlamına gelmez. Bir balığı, uygun olmayan koşullarda beslerseniz balıkyaşamına devam eder ancak balığın vücut fonksiyonları bu yaşamınsürerliğini sağlamak için ya yavaşlar, yada hızlanır. İşte bu fonksiyondeğişimine stress denilmektedir. Stres balığın hastalıklara karşıdirencini düşürürken, balığın yaralanma gibi durumlarda kendisinitedavi etmesinede engel olur. Bütün bunların üzerine stress balıktasolunum sorunlarınada yol açabilmektedir. Belirli bir seviyede stresstedavi edilebilir ve ölümcül olmayabilir ancak yüksek parametrelerdekistress kesinlikle ölümcül olabilir.

  Stesin sebebi nedir?


  1. Tank içerisinde balık başına düşen suyun litre cinsindendeğerinin balığın gereksinim duyduğundan az olması stress kaynağıdır.
  2. Suyun ph ve kh durumunun türe uygun olmaması stress kaynağıdır.
  3. Bazı türler az miktarda tuzlu sularda yaşarken bazıları tuzu tolereedemezler. Tuz dengesindeki yanlışlık stress kaynağıdır.
  4. Barışçıl ve saldırgan türlerin bir arada beslenmesi stress kaynağıdır.
  5. Dinlendirilmemiş su kullanımı stress kaynağıdır.
  6. Su koşullarındaki ani değişimler stress kaynağıdır.
  7. Sürü yaşamı sergileyen türlerin yanlız bakılması stress kaynağıdır.
  8. Suda çözünen oksijen miktarının azlığı stress kaynağıdır.
  9. Kullanılan yemin içeriği ve besin değerlerinin uygun olmaması stress kaynağıdır.
  10. Yüksek miktarda ilaç kullanımı stress kaynağıdır.
  11. Sudaki amonyak, nitrit ve nitrat oranlarında ki yükselme stress kaynağıdır.
  12. Suyunuzun sıcaklığının beslediğiniz türe gore yüksek yada alçak olması stress kaynağıdır.

  Stresin belirtileri nelerdir?

  Kısaca balıkta davranış bozuklukları diyebiliriz. Balığın normaldavranışlarını bilmeyen bireylerinde teşhis koyabilmesi için bu kısaözeti genişletme gereksinimi hissettim.

  1. Balık suyun yüzeyindse nefes almaya çalışır vaziyette duruyorsa
  2. Balık sürekli saklanıyorsa
  3. Açık yaraları iyileşmiyorsa, yüzgeçlerinde erime varsa
  4. Balıkta dış parazit hastalığı varsa
  balığınızda stress olması kuvvetle muhtemeldir.

  Stres nasıl giderilir?


  Stresi gidermek, ona engel olmaktan daha zordur. Kısacasıyukarıda 12 maddede verdiğim stress sebeplerinin önüne geçilmesigerekmektedir. Strese girildikten sonra ise, yine yukarıdaki 12 maddearasından hangisinin stress kaynağı olduğunun tespiti, akabinde bukaynağın giderilmesi yolu ile tedavi edilir.

 5. sen_AY
  Devamlı Üye
  Balık hastalıkları ile ilgili bilgi

  Malawi Bloat


  Malawi Bloat , hiç şüphesiz Afrika Cichlid akvaryumlarında en yaygın olan ve can sıkıcı bir hastalıktır.Bu kadar yaygın olmasına rağmen yine de pek az kişi bu hastalığı kavrayıp , tespit edebilmektedir.Uzmanların konu hakkında ne söylediklerini anlayabilmek için , bu konuyu araştırırken önemli bir zaman harcadım.Tüm bu çalışmalar sonunda , herkesin aynı fikirde olmadığı , fakat hastalığın nedenleri , sebep olan zararlılar ve tedavisi hakkında alınmış ortak kararların olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.Aşağıdaki çalışmam ise çoğunluğun görüşünü ortaya koymaktadır.Hastalığın bulguları , ilerleyişi ve belirtilerine karşı ilk müdaheleyi anlatarak başlıyorum.Ardından da hastalıktan korunmak ve tedavi edebilmek için bazı önerilerde bulunarak toparlayacağım.

  Genel:Şunu söyleyerek başlamalıyım ki ; Malawi Bloat sadece Malawi Cichlidlerini değil , diğer Afrika Cichlidlerini de ( Victoria , Tanganyika vs ) etkileyen bir rahatsızlıktır.Bu ölümcül hastalığa yakalanan tüm Afrika Cichlidlerinin en hassaslarının , temelde bitkisel beslenen balıklar olduğu görülmektedir.Hastalığın olasılıkları hakkında daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır.

  Belirtiler:İlk belirti genellikle iştahın azalması olur.Eğer bu aşamada tedavi başlamazsa diğer özellikler de baş gösterir.İkinci safhadaki beliritler , karında anormal şişkinlikler ( bu şişkinlik hastalığa adını vermiştir ) sık nefes alıp-verme , diğer balıklardan kendini soyutlamak , yüzde beyaz çizikler , tankın dibine çöküp öylece yatmak ya da su yüzeyine yakın bölgelerde zamanının uzun kısmını geçirmek olarak gösterilebilir.Balığın anüsü etrafındaki kızarıklıklar da hastalığı ortaya koyan belirtilerdendir.Bu safhadaki belirtiler , hastalığın oldukça ilerlemiş olduğu anlamına gelir.Bu belirtilerin ortaya çıkması beklenirse geç kalınmış olabilir , dolayısıyla önemli olan , ilk belirtiler ortaya çıktığında çabucak tedaviye geçmektir.Aksi takdirde rahatsızlığa yakalanmış balığın ölümü kaçınılmazdır.İkincil safha belirtileri ile birlikte balığın böbrek , karaciğer ve/veya yüzme kesesi derin hasarlar alır, bundan dolayı durumu idare etme yönündeki tedaviler balığı kurtarma şansınızı azaltacaktır.İkincil belirtiler gerçekleştiğinde yapılacak bir müdaheleden sonra ( her nekadar bazı balıkların bu şekilde 1 haftadan uzun bir süre idare ettiğine tanık olsam da ) 24 – 72 saat içerisinde ölüm gerçekleşir.Bu aşamaya gelmiş bir balığın kurtulması duyulmamış birşey olmasa da , bugüne kadar bu safhaya ulaşıp da kurtarmayı başarabildiğim hiç olmadı.

  Neden Olan Zararlılar:Bu konu , Bloat hakkında görüş bildirenlerin en çok fikir ayrılıklarına düştükleri konudur.Bazıları hastalığın bakteri kökenli olduğunu söylerken , diğerleri de buna bir parazitin neden olduğunu iddia ediyorlar.Hakim olan görüşe rağmen ben , yayınlanmış materyalleri yeniden gözden geçirdiğimde hastalığa parazitlerin neden olduğuna inandım.Çoğu araştırmacılar protozoaların , sağlıklı balıkların bağırsaklarında zaten yaşadığını , ancak stres altında iken üremeye başlayarak zarar verici sayılara ulaştıklarını savunmaktadır.Sayıları arttığında bu parazitler bağırsak sistemi işleyişinin durmasına yol açar.Balığın bağırsak sisteminin çökmesi balığın iştahsız olmasının en büyük nedenidir.Parazitler arttıkça istilacı bir karaktere bürünecek , bağırsağın dışına çıkmak için bağırsak duvarını zorlayarak bloata neden olacaktır.

  Not: Balıklar bloatın onları açlıktan ölmeye zorlaması yüzünden değil , hastalığın organlarına bıraktığı büyük hasarlar yüzünden ölür.Diğer önemli bir tartışma konusu ise bu rahatsızlığın bulaşıcı olup olmadığıdır.Benim kişisel fikrim , hastalığın bulaşıcı olduğu yönündedir.Tecrübelerime dayanarak , bloat sadece tek bir kurban ile yetinmiyor , genelde üç ya da daha fazla bireye bulaşıyor.Bunun nedeni bütün balıkların aynı faktör yüzünden savunmasız hale gelmeleri olabilir , fakat ben bu konunun bu kadar basit olabileceğini düşünmüyorum.Görüldüğü gibi , belirtiler her balıkta , aynı zamanda ortaya çıkmaz , balıklar daha çok ardarda rahatsızlanırlar.Örnekleyecek olursak ; “A” balığı 1. günde yem yemez , 2. gün şişkinlikler belirir ve aynı gün “B” balığının iştahının kaçtığını gözlemleriz , 3. gün “B” balığında şişkinlikler belirir ve bu sefer “C” balığının da yeme yaklaşmadığını görürüz , gibi

  Bloatın 3 Temel Nedeni:

  •Stres: Stresi tetikleyen bir çok faktör olabilir , bu faktörleri liste yapacak olursak , liste uzar gider.Stresin en temel nedeni ise uzun süreli olarak kötü su koşullarının devam etmesidir.Su şartlarının bozuk olmasının nedeni de seyrek olarak yapılan su değişimleri , yetersiz havalandırma ( denitrifikasyon bakterileri için de gerekir ) ve aşırı yemlemedir.Her üç faktörün ortak noktası da suda nitrat artışına neden olmalarıdır.Balıklar , hastalıklarla mücadele ederken birey olarak başarılıdır , fakat ne zamanki kötü su şartlarına uzun süre maruz kalırlar , bunun sonucunda strese girerler ve bağışıklık sistemleri yeteri kadar işlev görmez olur ( Tıpkı insanlarda olduğu gibi ). Stresin diğer kaynakları balığı yakalamak , nakletmek , dengesiz su değişimleri ve tanktaki diğer balıklardan saklanabilmek için tankta yeterli alan olmamasıdır.

  •Tuz: Doğal ortamı daha iyi taklit edebilmek için yaptığımız tuz ( NaCl ) ilavelerinin aşırı olması.Bu hareketin doğruluğu elbette vardır , çünkü Afrika’nın yarık ( yarılma sonucu oluşan ) gölleri alkali ve sert su değerlerine sahiptir ( pH 8.0 – 8.9 , gH 200 – 400 ppm ) fakat sıradan tuzlar akvaryum suyunuzu alkali hale getiremeyecektir.Suyu sertleştiren kombinasyon çözünmüş Kalsiyum ve Magnezyumdur.Eğer akvaryum suyunuz yumuşaksa ve siz bu suyun pH / gH değerlerini arttırmak istiyorsanız bunu yapabilmek için bir kaç yol bulunmaktadır.Ev yapımı bufferlar ( Epsom Tuzu , Kaya Tuzu , Kabartma Tozu karışımı ) kolay ve düşük maliyetlidir.Bunun haricinde bazı firmaların bu iş için ürettikleri ürünler kullanılabilir.Kireçtaşı ya da mercan kırığı kullanımı , akvaryum suyunuzun pH değerinin yükselmesine katkı sağlar.Minerallerin uzun süre suda barınamayacağını düşünerek yapılacak düzenli ve sık su değişiklikleri akıllıca olacaktır.Herhangi bir tahta ya da kütük kullanmanın hiçbir katkısı olmayacağı gibi , az da olsa pH’ın düşmesine sebep olacaktır , ki bu da bu tip tanklarda bizim istemediğimiz bir durumdur.

 6. sen_AY
  Devamlı Üye
  Yüzgeç Erimesi

  Hastalık türü :
  Bakteriyel.

  Organizmalar : Aeromonas, Psuedomonas ya da Vibrio.

  Tanım: Yüzgeç erimesi, balık hastalıkları arasında en genel olan ve enbilinenlerindendir. Bir çok bakterinin neden olduğu bastalık, diğerhastalıklarla eş zamanlı olarak görülebilir. Çoğunlukjla tedaviedilebilen bu hastalık, önemsenmez ve tedavi yoluna gidilmezse,enfeksiyonlu balığın ölümüne ve tanktaki diğer balıkların da enfeksiyonkapmasına sebep olur.

  Belirtiler :

  Yüzgeç kenarları beyazlaşır.
  Yüzgeçler yıpranır.
  Yüzgeç sapları iltihaplanır.
  Tüm yüzgeç eriyebilir.
  Yüzgeç zaman içinde giderek hasargörür ve kısalır. Yüzgeç kenarları beyazlaşmaya başlar ve pamuk ipliğigörünümü alır. Enfekte bölgeler, kırmızı ve iltihaplı olur. Hastalığınilerlemesiyle doğru orantılı bir şekilde, yüzgeç eridikçe, kanayan,açık yaralar ortaya çıkabilir.
  Tedavi :

  Hastalığa sebep olan şartların düzeltilmesi
  Su değişimi
  Antibiotik tedavisi
  Akvaryum tuzu eklemesi
  Yüzgeç erimesi bir çok farklı türdekibakteri nedeniyle ortaya çıkabilir. Bun paralel olarak, bir çokantibiotik etkili olsa da, ilk önce hastalığın temel nedeniçözülmelidir.
  Yüzgeç erimesi, sadece balığınyaşadığı stresten dolayı meydana gelebileceği gibi, genelliklehastalığın ortaya çıkması, düşük su kalitesinden kaynaklanır. Akvaryumanormalden falza sayıda balık konulması, düzensiz ve/veya aşırı yemleme,balığın bir yere aktarılması ve el ile tutulması; yüzgeç erimesinitetikleyen stres faktörüne neden olabilmektedir.

  Tedaviye, akvaryum suyunun değişimive su koşullarının stabilliğinden emin olunması ile başlanabilir. Eğerdipte yem artığı varsa, vakum ile bunları çekmeli, aşırı yemlememeyeözen göstermelisiniz. Balıklara verdiğiniz yemin bayat olmadığına eminolunuz. Balık yemleri, paketleri açıldıktan sonra, hızla vitaminiçeriğini kaybetmeye başlar. Balığınızı kaliteli ve taze yem ile azmiktarda yemlemeniz; çok miktarda kalitesiz yem vermenizden her zamandaha iyidir.

  Suyun ısını ve pH ını ölçerek, balığınız için uygunseviyelerde olduğunu kontrol ediniz. Özellikle yanlış pH oranıbalıkları ciddi şekilde strese sokmakta ve bu hastalığıtetiklemektedir. Özellikle uzun yüzgeçli balıklarda, su ısısınındüşüklüğü de yüzgeç erimesine neden olabilir.

  Eğer temel problemçözülürse, antibiotikler hastalığın tedavisi için tek başlarına yeterliolacaktır. Bu hastalık için, Chloramphenical, Oxytetracycline veTetracycline iyi birer antibiotik seçimi olabilir. İlacı, üreticinintavsiyeleri doğrultusunda kullanınız.

  Akvaryum tuzu, baştacanlıdoğuranlar olmak üzere, bazı balıkların bu hastalıkltankorunmasını sağlarken; kedibalığı gibi, tuza hassas balıklarınbulunduğu tanklarda kullanmaktan kaçınılmalıdır.

  Korunma :


  Su kalitesini yüksek tutun.
  Su değerlerini stabil tutun.
  Küçük miktarlarda, kaliteli yem kullanın.
  Bu hastalıktan korunmanın en iyiyolu, sürekli kaliteli su şartları sağlamaktır. akvaryum suyunuzudüzenli olarak değiştirin ve dip çekimini aksatmayın. Akvaryumunuzunkimyasını sürekli takip edin. Tankınızı fazla kalabalık tutmayın vebalıklarınızın kavgaya yönelik davranışlarını sürekli takip edin.
  Balıkları beslerken, yem miktarınıdüşük tutun! Aşırı yemleme, hobiciler tarafından en sık yapılan hatadırve akvaryumdaki su kalitesini düşürür. Taze yem kullandığınızdan eminolun. Eğer bir yem pakedini açalı yarım yılı geçtiyse, yemin değerininneredeyse tamamının kaybolduğunu unutmayın. En geç 1 ya da 2 ayiçerisinde tükenecek, küçük paketler halinde satılan yemleri tercihediniz.

 7. sen_AY
  Devamlı Üye
  Popüler İlaçlar ve Kullanım Alanları Hakkında Bilgi


  Sera BaktopurTatlı su akvaryumlarında kuyruk çürümesi ağız mantarı ve dış bakteri yel enfeksiyonlarda kullanılır.
  Mikrobik hastalıkların belirtileri şunlardır: Beyaz ile gri arası leke,deri üstünde şişkinlik, deri altında kan oturması, cinsel bölgelerde veyüzgeç kenarlarına kanlı iltihaplar,karın boşluklarında su toplaması,başta ve yüzgeçlerde beyazımsı gri renkte kabarcıklar, dikleşen pullar,fırlamış gözler, akvaryum dibinde veya köşelerde huzursuz sallanmalar,Yüzgeçlerin kenarında beyazlaşmalar, yüzgeçlerde çürüme, veya tamamenerimesi, gibi durumlar gözükebilir.
  Kullanım esnasında ana tankta yararlı bakterileri yok eder, karantina akvaryumunda kullanılmalıdır.

  Sera Baktopur Direct
  Ağır bakteriyel iç enfeksiyonlarda, dropsy, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarda balık ülserlerine karşı çok etkilidir.
  Karınların şişkin olmasından balıklarınız iç parazit rahatsızlığı olduğunu anlayabilirsiniz.
  Hastalığı geç fark etmiş olsanız bile Sera bactopur direkt kullanarak tedavi edebilirsiniz.
  Kullanım esnasında ana tankta yararlı bakterileri yok eder, karantina akvaryumunda kullanılmalıdır.

  Sera Ectopur

  Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında mantar ve parzit mücadelesindekullanılır, bünyesinde serbest oksijenli tuz mineralleri içerir,oksijeni uzun süre suda barındırır, ayrıca tedavi sonrası balıkstresinin giderilmesi içinde kullanılır.
  Bir akvaryumda ektoparazit ve mantar gelişiminin ,fazlayüklenmeden doğan stres, birbirlerine uygun olmayan balıklarınkombinasyonu, çok yüksek veya çok düşük sıcaklık,dengesiz beslenme gibibir çok soru olabilir, sürekli oksijen yetersizliği hem balık hem debitkiler için diğer bir sorun olarak ortaya çıkar. Diğer bir özelliğiise tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında özel içeriği sayesinde süreklibir iyileşme sağlar.

  Sera Mycopur

  Tatlı su akvaryumlarında saprolegnia (mantar) galsame, solungaç ve derifluke’leri tedavisinde kullanılır. Bu parazitler tipik özellik olarakyumurtlama kuluçka larva ve yetişkin evrelerinden geçen parazitleridir.

  Sera Costapur

  Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında balık üzerine yerleşenichthyophthırıus (beyaz benek) ve diğer deri parazitleri olan costia,chilodonella ve trichodina tedavisinde kullanılır. Bu parazitler tipiközellik olarak yumurtlama kuluçka ,larva ve yetişkin evrelerinden geçenparazitleridir.Sera cortapur bu parazitleri her devresinde özellikledelarva döneminde etkisiz hale getirerek parazitin akvaryumunuzdantamamen yok olmasını sağlar.

  Sera Oodinopur

  Tatlı su akvaryumlarında Kadife Hastalığı için kullanılır.Bünyesinde bakır ihtiva ettiği için tuzlu su akvaryumlarındakullanılmaz. Tatlı su balıkları karantina akvaryumlarında tedaviedilmelidir.

  Mikofish

  Pamuğumsu mantarlara ve büyük virüslere etkilidir. Bakteriyel deri veyüzgeç çürümesinde kullanılır. Balığın ağzında yoğunlaşan pamuğumsumantarlarda etkilidir. Balık yaralanmalarında da kullanılabilir.

  Biyo-Ichthyo
  Beyaz benek, deri ve solungaçlarda kızılımsı görünüşlerde, deri üzerinde mavi beyaz lekeler için kullanılır.

  Contra-Ichthyo
  Beyaz benek hastalığı için yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır.

  TetraMedica ContraSpot
  Beyaz benek, buğulu gözler, hızlı solungaç hareketleri hastalıklarında etkilidir.

 8. Fatma
  Administrator
  Akvaryum ilaçlarını kullanırken çok dikkatli olmalıyız. İlk defa kullanıldığında mutlaka tecrübeli birinden yardım alınması gerekiyor. Aksi takdir balıklara zarar vermiş oluruz.

+ Yorum Gönder