+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Satraplık nedir, satraplık ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Satraplık nedir, satraplık ne demek
  Satraplık ne demek

  Satraplık hakkında Bilgi

  Satrap pers imparatorluğu’nda eyaletlerin başındaki yöneticilere verilen isim.

  Satraplık, İran medeniyetinde ülke topraklarının ayrıldığı idari birimlere (eyaletlere) verilen ad veya Persler’in valilik atamaları olarak da adlandırabileceğimiz sistemdir.

  Antikçağ Pers İmparatorluğu’nda başkent Persopolis’e bağlı her bir idari bölgeye, eyalete verilen isimdir. Satraplık düzeni Pers İmparatorluğu’nun yerel yönetimdeki en büyük başarısı olup, bu denli geniş sınırlara ve ulus çeşitliliğine sahip olan bir imparatorluğun önemli isyanlarla karşılaşmadan yönetilebilmesini sağlamıştır.
  Bu başarının özünde her biri yerel valiler olan satrapların mümkün olduğunca yönettikleri toplum içinden seçilmesi ve satraplığın vergilerini ödediği, istenilen zamanlarda askerlerini gönderdiği ve imparatora bağlılığını bildirdiği sürece iç işlerinde serbest olarak kalmasıydı.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Satraplık nedir

  Persler bugünki İran devletine hakim olan eski toplumlardan biridir. Dünyanın en uzun huküm süren devletidir. Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persopolis'di. Başkent Persopolis'e bağlı her bir idari bölgeye, eyalete Satraplık adı verilirdi. Pers imparatorluğu mutlakiyetle yönetilmiştir. Pers hükümdarının yetkileri sınırsız olup istekleri kanun niteliği taşımıştır. Ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüştürPerslerde Satraplık sistemi neden önemli olmuştur?Pers İmparatorluğu’nun en büyük başarıların birisi Satraplık sistemi olmuştur. Çünkü Satraplık sistemi ile imparatorluğun önemli isyanlarla karşılaşmadan yönetilebilmesini sağlamıştır.Satraplar kimlerdir?Yerel valiler satraplar olarak anılmaktadır.Satraplık sisteminin başarılı bir şekilde sürmesinin nedenleri nelerdir?Bu başarının özünde her biri yerel valiler olan satrapların mümkün olduğunca yönettikleri toplum içinden seçilmesi ve satraplığın vergilerini ödediği, istenilen zamanlarda askerlerini gönderdiği ve imparatora bağlılığını bildirdiği sürece iç işlerinde serbest olarak kalmasıydı.Satraplık sistemi neden kurulmuştur?Persler Ege Denizi’nden Hindistan’a kadar olan topraklarını yönetebilmek için bu satraplık sistemini kurmuşlardır.Satraplık sisteminde kimler satrap olarak görev almıştır?Satraplarda Pers soyluları satrap olarak görev yapmıştır. Satraplar her yıl kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş edilmiştir. Yönetimde yetersiz görülen satraplar görevden alınmış ya da cezalandırılmışlardır. Sayıları yirminin üzerindedir.Satraplıklar arasındaki iletişim nasıl sağlanıyordu?II. Kiros (II. Keyhüsrev) satraplıklar arasında iletişimi sağlamak için posta sistemi kurmuştur. Buna göre belli aralıklarla posta istasyonları kurulmuş ve bu noktalarda atlar hazır bekletilerek mesaj taşıyan ulakların hızlı hareket etmeleri sağlanmıştı.Satraplık sistemi ne zaman ortadan kalkmıştır?Makedonya Kralı İskender’in işgalinden sonra ise bu sistem ortadan kalktı.

+ Yorum Gönder