+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Afrika’nın Paylaşılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Afrika’nın Paylaşılması
  Afrika’nın Paylaşılması

  Afrika’nın Paylaşılması Hakkında Bilgi

  4 Ağustos 1890 yılında Londra’da İngiltere ile Fransa
  arasında Batı Afrika’nın bölüşülmesini öngören bir anlaşma yapıldı.
  Böylece Almanya’nın bölgeye sokulması bu iki devleti bir anlaşmaya
  götürdü. 8 Nisan 1904 yılında İngiltere ile Fransa arasında Etente
  Cardiale (dostluk ve ittifak) adı verilen bir antlaşma yapıldı.

  Böylece Fransa, İngiltere’nin Mısır üzerindeki, İngiltere’de
  Fransa’nın Fas üzerindeki haklarını tanıyıp aralarındaki
  anlaşmazlıklara son verdiler.

  a)İngiltere’nin Afrika’daki Sömürgecilik Politikası
  1815 yılında Cope Colonge, 1882’de Mısır’ı 1889 yılında
  Rodezya, 1890’da Kenya, 1891 yılında Nyasalan, 1894 yılında
  Uganda’yı işgal eden İngiltere, Nil nehrinin bütünlüğünü korumak
  bahanesiyle, güney’e inip Sudan’ı ele geçirmek istedi. Fakat
  buradaki Müslüman halkın silahlı savunmasıyla karşılaşıp iki defa
  yenilgiye uğradı. Bir süre Sudan sorununa ara verdikten sonra
  1895-96’da daha güçlü bir saldırıyla, Sudan’ı işgal etti. Böylece
  Mısır’dan Cape Town’a kadar olan bölümü işgal etti.

  b)Fransa’nın Sömürgecilik Faaliyetleri
  Fransa, Afrika’daki sömürgecilik faaliyetlerine
  Batı-Doğu istikametinden hareket etmiş ve 1880 yılında Senegal’i
  işgal ederek, buradan Afrika’nın içlerine girmeye başlamıştır.
  1870 yılında Fransa’nın elinden Alsace Lorian’ı alan Bismark,
  Fransa’nın herhangi bir intikam saldırısına meydan vermemek için,
  onu Tunus’u alması için teşvik etmiştir. 1878 yılında Kıbrıs’a
  yerleşen İngiltere’de, Kıbrıs karşılığında Tunus konusunda Fransa’ya
  onay vermişti. Bunun üzerine 1881 yılında Tunus’u alan Fransa,
  Almanya ile tekbaşına savaşamayacağını anladığından sömürgeciliğe
  hız verdi. Zaten 1830 yılında Cezayir’i almıştı. Bu sırada 1877-78
  Osmanlı-Rus savaşının sarsıntısını taşıyan Osmanlı devleti, Fransayı
  protesto etmekten başka yapacak başka bir şey bulamadı.
  4 Ağustos 1890’da Londra’da İngiltere ile Fransa
  arasında batı Afrika’nın bölüşülmesini öngören bir anlaşma yapıldı.
  Böylece Almanya’nın bölgeye sokulması, bu iki devlti bir anlaşmaya
  götürmüş oldu. Sömürgeler üzerindeki çatışma dünyayı bloklara ve bir
  dünya savaşına doğru hızla sürüklüyordu.
  Fransa Sudan’a 1896 yılında girdi. İngiltere Almanya ile
  arasındaki gerginlik yüzünden Fransa ile arasındaki bu çatışmayı 14
  Haziran 1898 de ki anlaşmayla son verdi. Böylece İngiltere,
  Fransa’nın Senegalden Sudan’a kadar olan sömürgelerin kabul etti.
  Fakat İngiltere Yukarı Nil havzasını da ele geçirmek isteyince
  tekrar araları açıldı. Bunun üzerine Fransa’nın istediğiyle de 21
  Mart 1899’da yeni bir sözleşme yapıldı. Bununla da İngiltere ve
  Fransa Kuzey Afrika’daki nüfuz alanlarını saptadılar ve aralarındaki
  anlaşmazlığa son verdiler.
  8 Nisan 1904 yılında İngiltere ile Fransa arasında
  Etente Cordiale (Dostane İttifak) adı verilen bir anlaşma yapıldı.
  Böylece Fransa, İngiltere’nin Mısır üzerindeki İngiltere’de
  Fransa’nın Fas üzerindeki haklarını tanıyıp aralarındaki
  anlaşmazlıklara son verdiler.

  c)Almanya’nın Sömürgecilik Faaliyetleri
  Almanya; Togo, Kamerun, Güney-Batı ve Doğu Afrika
  toprakları ile Yeni Gine’yi ele geçirdi. 1885 yılında İngiltere’de
  bu durumu kabul etti.

  d) İtalya’nın Sömürgecilik Faaliyetleri
  İtalya’da sömürge elde etmek istiyordu. Onunu gözüde
  Tunus’ta idi. Fakat Tunus’u Fransızlara kaptırınca, sömürgeçilik
  için kendisine büyük Avrupa devletlerinden destek aramaya başladı.
  Bunun için de Almanya ile anlaştı. Bu anlaşmaya İtalya, Fransa’nın
  saldırısın uğrarsa Almanya, İtalya’nın yanında yer alacaktı.
  İtalya’da Eritre ve Somali’yi almıştı. 1896 yılında
  Habeşistan’ı da almak istediyse’de başarılı olamadı. Fakat daha
  sonra 1911 yılında Libya’yı işgal edecek ve 1912 Uşi antlaşmasıyla
  burayı Osmanlı Devletinden alacaktır.

  Afrika’da Sömürgeciliğin Sonu
  1945 yılına gelindiğinde birçok sömürge ülkeleri
  bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Bunun nedeni de, ikinci dünya
  savaşında çeşitli Avrupa devletleri arasındaki savaşlar ve ulusların
  özgürlüğü düşüncesiyle tanışarak ülkelerine dönmeleri veya Avrupa’da
  eğitim görmüş kişilerin ülkelerine dönerek özgürlük bilincini
  geliştirmeleridir.
 2. Acil

  Afrika’nın Paylaşılması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder