+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda 1848 İhtilallerinin Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Harbi @ kız
    Bayan Üye

    1848 İhtilallerinin Sonuçları
    1848 İhtilallerinin Sonuçları

    1848 İhtilallerinin Sonuçları Hakkında Bilgi

    * Fransa'da ölüm cezası kaldırıldı ve esir ticareti yasaklandı.
    * Avusturya'da toprak köleliği yasaklandı.
    * Avrupa'da sosyalist akımlar ön plana çıkarken, işçi hakları iyileşmeye başladı.
    * 1848 Ihtilalleri Almanya ve ıtalya'nın siyasi birliklerini sağlamalarına zemin hazırladı.
    * Avrupa ülkelerinde sosyal hukuk devleti anlayışı güçlenmeye başladı.
    * Siyasi birliklerini geç tamamlayarak sömürgecilikde geri kalan Almanya ve ıtalya, dünyadaki ekonomik
    rekabeti hızlandırmış, büyük devletlerin bloklaşmalarına neden olmuştur.
    * Fransa'da cumhuriyet ilan edildi ve sosyal demokrasi anlayışı benimsenmeye başlanırken, siyasi haklar
    konusunda eşitlik kabulleniidi.
  2. Acil

    1848 İhtilallerinin Sonuçları isimli yazıya yorum yazın.

  3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder