+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Lozan Barış Antlaşması'nda Ermeni sorunlarına değinilmemiş Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Lozan Barış Antlaşması'nda Ermeni sorunlarına değinilmemiş
  Lozan Barış Antlaşması'nda Ermeni Sorunlarına Değinilmemiş

  Lozan Barış Antlaşması'nda Ermeni Sorunları Hakkında Bilgi

  ermeni_ceteleri.jpg
  Lozan Barış Antlaşması’nda Ermeni sorununa değinilmemiş olduğundan hayal kırıklığına uğrayan Ermeni delegeleri, tutulacak yol hakkındaki gerekli konuşmaları yaptıktan sonra, İtilaf Devletleri’nin Lozan’da Ermeniler için gösterdikleri gayretler uygun bir sonuç vermemişse de bu girişimlerin uygun bir zamanda tekrarlanması için politik ilkelerin sürdürülmesine karar alınmıştır. Ermeni delegeleri, Lozan’dan ayrılırken konferansa katılan devletlere şöyle bir bildiri vermişlerdir :

  “…Ermeni delegeleri, Lozan Konferansı komisyonlarının açıklamalarından ve basında yayınlanan barış antlaşması projesinden İtilaf Devletleri’nin Ermeni sorunlarını yüzüstü bırakmış olduğunu anlamıştır. Ermeni sorununun çözümlenmemiş olarak kalmasının Ermenilerin durumunu daha kötü hale getirmiş olduğunu gözönüne koymak isteriz.Büyük devletler, Türkiye’deki Ermenilerin kurtarılması hakkında yalnız siyasi ve insani bakımdan değil, Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri için ve bu devletlere karşı göstermiş olduğu pek çok hizmetlerden ötürü verdikleri sözleri de hatırlatırım.İtilaf Devletleri’nin çağırması üzerine Ermeni gönüllüleri akın akın bu devletlerin emrine girmişler ve söz verilen bağımsızlık için Filistin ve Kilikya’da savaşan Doğu Ordusu’nun çekirdeğini teşkil etmişlerdir.1918 yılında Kafkas Cephesi’nde çarpışan ve Türklerin İngiliz Ordusu’na ve Irak’a karşı yürümesine engel olan Ermeni askeri kuvvetleriydi.Bakü’yü savunan Ermeniler, Almanlar’ın petrol ihtiyacını karşılayamamasını sağlamışlardır.Ermenilerin bu hareket ve fedakarlıkları, kendilerine çok pahalıya mal olmuş ; birçok Ermeni ölmüş, yaralanmış, pekçok mal kaybolmuş ve binalar yıkılmıştır.Büyük savaşın amaçlarından birisinin de hak ve adalet sağlamak olduğu halde Ermeniler, bundan yoksun bırakılmıştır.

  Versailles (Versay) Antlaşması, Sevr Anlaşması, 1921’de yapılan Londra Konferansı ve 1922 Paris Toplantıları’nda Osmanlı İmparatorluğu’ndan bazı azınlıkları kurtarmak ve Ermenilere bir yurt sağlamak için kararlar alınmıştır. Savaş içinde, müttefikler tarafından savaşçı bir unsur ; savaştan sonra da müttefik olarak tanınan Ermenilere Lozan’da verilen sözlerin, yapılan vaadlerin yerine getirilmesini sağlayacak birşey kararlaştırılamamıştır.Bu koşullar altında Ermeni delegeleri olarak, Ermeniler namına, devletlerden bir defa daha hak ve adalet yolundaki acılarına bir çare bulunması için bir karar verimesini rica ederiz.Böyle bir barışın doğuda devamlı olmayacağını belirtiriz.Ermeni delegeleri bu bildirinin önemle incelenmesini ve cevaplandırılmasını rica ederler.”

  Ermeni Cumhuriyeti Heyeti Başkanı A. Aharonyon, 9 Ağustos 1923 tarihinde Milletler Cemiyeti’ne başvurarak Lozan Barış Antlaşması’nda Ermenilerin varlıklarının da kabul edilmediğini söyleyerek, Ermeni sorununun Milletler Cemiyeti’nin gündemine alınmasını rica etti. Yine Ermeniler, 9 Ağustos 1923 günü Müttefik Devletler’in temsilcilerine bir protesto göndererek Lozan Barış Antlaşması’nda Ermenilerin gözönüne alınmadığından ve sanki Ermeniler yokmuş gibi imza edildiğinden yakınmışlar; bu antlaşmanın ne barışa ne de hak ve adalete yaramayacağını savunmuşlar, bu antlaşmaya karşı olduklarını belirtmişlerdir.

  Lozan Barış Konferansı’na yalan yalnış bilgiler vererek, Ermenileri zulümlere uğramış, toptan öldürmelerle karşılaşmış bir kitle olduğunu iddia ederek Büyük Harp’te Ermenilerin Müttefik orduları içinde savaştıklarını ve başarı kazandıklarını ve bu nedenle de Müttefikler’in kendilerine çeşitli vaatlerde bulunduklarını söyleyerek Türkiye topraklarından bazı parçalar koparmak isteyen Ermenilerin bu savları, dayanaksız bulunurak kabul edilmemiştir.
 2. Acil

  Lozan Barış Antlaşması'nda Ermeni sorunlarına değinilmemiş isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder