+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Ermeni tablosu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ermeni tablosu
  Ermeni tablosu

  Ermeni tablosu hakkında bilgi

  Ermeni tablo.jpg

  OSMANLI DEVLETİNDE GÖREV ALAN BAZI ERMENİLER
  Agop Gırcikyan Osmanlı imparatorluğunun ilk elçisi (Paris)
  Reşid Paşanın müşaviri
  Osmanlı imparatorluğunun Paristeki Elciliğinin Maslahatgüzarı (1834-)
  Krikor Agaton Osmanlı PTT Umumi Müdürü (1864)
  Hariciye Vekaletinde görevli (1848-1850)
  Sahak Abro Hariciye Vekaleti Umumi Katibi (1850-)
  Sebuh Laz Minas Paris Türk Elçiliğinde Katip (1863)
  Krikor Odyan Hariciye Muhakemat Müdürü (1870)
  Serkis Efendi Hariciyede Baş Sır Katibi (1870-1871)
  Ovakim K. Reisyan İstanbul Vize kasabasının Mahkeme Reisi (1879)
  Sakız Adası İhzari Mahkeme Reisi (1885)
  Rodos Adası İhzari Mahkeme Reisi (1887)
  Artin Dadyan Paşa Hariciye Müsteşarı (1880)
  Diran Aleksan Bey Belçikada Türk Sefiri (1862)
  PTT Müfettişi
  Yetvart Zohrab Efendi Londar Sefiri (1838-1839)
  Hırant Düz Bey Mesine (İtalya) Sefiri (1900-1907)
  Hovsep Misakyan Efendi La Hayede Elçi (1900-1907)
  Sarkis Balyan Kardağda ve İtalyada Türk Konsolosu (1900-)
  Azaryan Manuk Efendi Hariciye Müsteşarı
  Kapriyel Noradunkyan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kabinesinde Hariciye Nazırı (1912) Agop Kazazyan Paşa Maliye Nazırı/Hazine-i Hassa Nazırı
  Mikael Portugal Paşa Maliye Nezareti Müşaviri (1886)
  Ziraat Bankası Genel Müdürü/Hazine-i Hassa Nazırı (1891)
  Sakız Ohannes Paşa Hariciye Vekaleti Umumi Katibi (1871)
  Hazine-i Hassa Nazırı (1897)
  Garabet Artin Davut Paşa Viyana Sefiri (1856-1857)
  Lübnan Valisi (1861)
  PTT ve Nafia Nezaretlerinde Nazır (1868)
  Krikor Sinapyan Nafia Nazırı
  Krikor Ağaton PTT Umumi Müdürü (1864)
  Jorj Serpos Efendi Türkiye Telgrafları Umum Sekreteri (1868)
  Osgan Mardikyan PTT Nezareti Nazırı (1913)
  Tomas Terziyan,Nişan Guğasyan,
  Tavit Çıracıyan Mülkiye hocaları
  Krikor Zohrap,Bedros Hallacıyan İstanbul Mebusları

  Kaynak : Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler (1453-1953), Rahip Komidos Çarkçıyan, İstanbul.
  Temel Kaynaklar:
  British Documents on Ottoman Armenians (4 cilt),1983,1989,1990,Türk Tarih Kurumu
  Osmanlı İdaresinde Ermeniler,Nejat Göyünç,1983
  Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ili İlişkileri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi,1985
  Türk Tarihinde Ermeniler(Tebliğler ve Panel konuşmaları),9 Eylül Üniversitesi,1985
  Osmanlı Ermenileri,Bilal Şimşir, 1986
  Osmanlı Arşivleri ve Ermeni Sorunu,Türkkaya Ataöv,1989
 2. Acil

  Ermeni tablosu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder