+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Arap devletlerini savaşa iten nedenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Arap devletlerini savaşa iten nedenler
  Arap devletlerini savaşa iten nedenler

  Arap devletlerini savaşa iten nedenler hakkında bilgi


  ANTİK ZAMANLARDA İSRAİL/FİLİSTİN BÖLGESİ
  M.Ö. 1200’den önce, Ürdün Nehri’nin batısı (bugünkü İsrail/Filistin) Kenan bölgesi olarak
  anılıyordu. MÖ üçüncü milenyumda ve ikinci milenyumun ilk yarısında, bu bölgede,
  dönemin İsrailliler’i olarak tanımlanabilecek Kenanlılar yaşıyordu.
  MÖ 12.yüzyılda, hemen
  hemen aynı dönemlerde, İsrailliler (bugünkü Yahudilerin ataları) ve Filistinliler bölgede
  yaşamaya başladılar. İsrailliler, kökenlerinin Urlu İbrahim’e (MÖ 1900’lerde yaşamıştır)
  dayandığını iddia etmişlerse de bazı tarihçiler, İsrailliler’in Kenan ülkesinden kaçan
  kölelerin oluşturduğu bir topluluk olduğunu savunmaktadır. İsrailliler, bugün Batı Şeria
  olan, Kenan’ın yüksek bölgelerine yerleştiler. Filistinliler de bügün İsrail toprağı olan
  Kenan’ın kıyı bölgelerine yerliştiler. 200 yıl içinde, İsrailliler Filistinliler’i, Kenanlılar’ı ve
  diğerlerini kendi yönetimleri altına alarak, MÖ 1000 yılında İsrail Krallığı’nı kurdular
  (Charles D. Smith, Palestine and Arab-Israeli Conflict, NY: St.Martin, 1988: 1).
  MÖ 927’de İsrail Krallığı güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayrıldı. MÖ 722’de Kuzey
  krallığı Asurlular; MÖ528’de Güney krallığı Babilliler tarafından yıkıldı. MÖ 140-MS.63
  yılları arasında, Yahudiler bağımsızlıklarını tekrar kazandılarsa da, Roma İmparatorluğu
  hakimiyetinde yaşadılar. Romalılar, Yahudiler’i büyük bir zalimlikle yönetti. Yahudiler
  MS.1948 yılına kadar devletsiz yaşamak durumunda kaldılar.
  66-73 (Büyük Ayaklanma) ve 132-135 (Bar Kokhba İsyanı) yıllarında, Yahudiler Roma
  yönetimine karşı ayaklandılarsa da bu ayaklanmalar felaketle sonuçlandı. İkincisinde,
  Yahudiler Simeon Bar Kokhba (Rabbi Akiba tarafından Mesih olarak tanımlanmıştı)
  önderliğinde Don Kişotvari bir ölüme gitmişlerdi (Yehoshafat Harkabi, The Bar Kokhba
  Syndrome: Risk and Realism in International Relations, Chappaqua, NY: Rossel, 1983: 41-
  42).


  arap-devletlerini-sava-a-iten-nedenler1.jpg
  135’de ciddi bir üstünlüğü olan Romalı güçler, bölgede yaşayan Yahudiler’in yarısını
  katlederek ve diğer Yahudi kollarını da dağıtarak, Bar Kokhba isyanını bastırdılar (Harkabi,
  Bar Kokhba: 46). Roma, bu bölgeye ‘Filistin’in Suriye Eyaleti’ adını verdi.
  Araplar, Yahudiler ve Kenanlılar ile hem ırksal hem de dilsel olarak ilişkili olan Ortadoğulu
  bir topluluktur. Antik zamanlarda, Araplar çölde yaşarlardı – ‘Arap’ kelimesi MÖ
  8.yüzyılda Asurlular’ın çöldeki deve sürücülerine verdiği isimdi (Smith, Palestine: 5).
  II. TRAJEDİNİN KÖKENLERİ: HRİSTİYAN AVRUPA’NIN YAHUDİ DİASPORASINI BASKISI
  Geçen bin yılda, Hristian Batı toplumları Yahudi azınlıkları acımasız bir baskı altında
  tutmuşlardı. 1096-1291 yılları arasındaki Haçlı seferlerinde, Hristiyanlar Avrupa’nın
  değişik bölgelerinde yaşayan Yahudi topluluklarında da katliamlar yaptılar. Daha
  sonraları, Yahudiler İngiltere’den, Fransa’dan (üç kez) ve İspanya’dan 1290-1497 yılları
  arasında toplu olarak sürüldüler. 1648’de Doğu Avrupa’da 100,000 Yahudi toplu katliama
  uğradı. 19.yüzyıl ve 20.yüzyılın ilk dönemlerinde Rusya’da ‘pogram’a (özellikle Yahudilerin
  toplu katliamına verilen isim) maruz kaldılar; 1918-1920 yılalrındaki Rus Sivil Savaşı
  sırasında Beyaz Rus askeri güçleri tarafından katledildiler (100,000 Yahudi). Sonra da,
  1941-45 yıllarında, 5,6 milyon Yahudi’nin yok edildiği Nazi Yahudi soykırımı geldi. Stalin,
  1953’te öldüğünde başka bir Yahudi katliamının planlarını yapıyordu.
 2. Acil

  Arap devletlerini savaşa iten nedenler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder