+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda 1848 Devrimleri ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  1848 Devrimleri ile ilgili bilgi
  1848 Devrimleri


  Bu ihtilallerin iki önemli nedeni vardır

  Birincisi: Milliyetçilik hareketlerinin ve liberalizmin gittikçe kuvvetlenmesi ve bunların bağımsızlığa dönüştürülmek istenmesi
  İkincisianayi devrimi ile işçi sınıfının ortaya çıkarak bir takım haklar istemesi.

  1848 devrimi Fransa'da başladı, devrimin patlak vermesinde liberallerin ve sosyalistlerin büyük etkisi oldu. Kral Lui Filip'in izlediği politika devrimin başlamasında etkili olmuştur. Zira Kral, işçi sınıfının sorunlarını çözmede ihmalkâr davranıyordu. Üstelik kişi hürriyetini kısıtlamış, şahsi iktidarını kuvvetlendirme yoluna gitmişti. Bu durum devrimin patlak vermesine neden oldu. Kral istifa etti. Fransa'da cumhuriyet ilan edilerek bütün Fransızlara seçim hakkı tanındı. Ölüm cezası kaldırıldı, esir ticareti yasak edildi. Bunlar gittikçe kuvvetlenen sosyalistleri tatmin etmedi. Yeniden karışıklıklar çıktı. Yeni kurulan meclis cumhuriyeti ilan etti. Lui Napolyon cumhurbaşkanı seçildi. Bir süre sonra meclisi kapatarak Fransa'da ikinci imparatorluğunu ilan etti

  1848 Devrimleri ile ilgili bilgi1.jpg

  DİĞER ÜLKELERDE 1848 İHTİLALLERİ:

  a. Avusturya - Macaristan İmparatorluğunda: Meternich ve sistemine karşı halk ayaklandı. Yeni bir meclis kuruldu. Vergiler kaldırıldı, eşitlik ilan edildi. Meternich istifa etti. Macarlar ayrı hükümet kurdular. Fakat Rusya ile birleşen Avusturya kanlı bir şekilde Macar devrimini bastırdı ve yeniden Macaristan Avusturya'ya bağlandı.
  b. İtalya'da: İtalya'da ulusal birlik için çalışmalara başladı. Piyemonte Krallığı önderliğinde bütün İtalya'da Avusturya'ya karşı bir hareket başladı. Fakat Avusturya İtalya ordusunu iki kez yenilgiye uğratarak İtalya'daki eski statüyü yeniden kurdu.

  c. Almanya***8217;da Alman birliğin kurmak için başlayan hareket Berlin***8217;de halk isyanına neden oldu. Kurulan mecliz yeni bir anayasa için çalışmalara başladı. Yeni anayasa kabul edilmiş böylece Alman***8217;yanın birliği sağlanmış oldu. Fakat Avusturya***8217;nın baskısıyla birliğin gerçekleşmesi bir süre daha gecikti.
  Yeni anayasalar yapıldı. Demokratik yönetimler kuruldu.

  d. İngiltere'de: İşçiler daha geniş haklar elde etmek için harekete geçtiler, fakat başarılı olamadılar.


  e. Osmanlı İmparatorluğunda: Eflak - Boğdan'da ulusal birlik için hareketler başladı. Başarıya ulaşamayan bu hareket aynı zamanda Osmanlı - Rus ilişkilerinin bozulmasına yol açtı. Bu da Kırım Savaşını hazırlayan nedenlerden birisi oldu.

  1848 Devrimlerinin sonuçları

  1. Fransa'da önce Cumhuriyet ve bir süre sonra da İmparatorluk kurulmuştur.
  2. İtalya, Prusya, Hollanda ve Belçika'da krallar uyruklarına birtakım haklar ve imtiyazlar vermek zorunda kalmışlardır.
  3. Almanya***8217;da ve İtalya***8217;da birlik hareketleri için ilk önemli adımlar atılmıştır.
  4. Rusya bu devrimlerden zarar görmemiştir.
  5. . Liberal yönetimler ağırlık kazanmışlardır.
  6. . Mutlakiyetler ya sona ermiş veya iyice yumuşamıştır.
  7. Sosyalist ve komünist akımlar güçlenmiştir

  İtalya Birliğinin Kurulması

  Viyana Kongresi İtalya***8217;yı yedi hükümete ayırmıştı. Piyemonte bunlar içerisinde en kuvvetlisi idi. Hepsi de mutlakıyetle yönetilmekteydi. Ülkenin bir kısmı Avusturya'nın işgali altındaydı. Halbuki Fransız İhtilaliyle birlikte İtalya***8217;da milliyet ve hürriyet fikirleri yayılmağa başlamıştı. İtalyan aydınları ülkede birliği kurmak ve yabancı işgalinden kurtulmak istiyorlardı. Bu amaçla Karbonari adlı gizli bir örgüt etrafında birleşerek çalışmalara başladılar. Fakat başarılı olamadılar. İtalya birliğinin kurulması her şeyden evvel Avusturya'nın ülkeden çıkarılmasına bağlıydı. Ancak, İtalyan şehir devletleri bunu yalnız başına gerçekleştirecek güçte değildiler. Bunun için bir dış devletin yardımına ihtiyaç vardı. Piyemonte, Kırım Savaşı'na iştirak ederek Fransa'nın desteğini sağlamayı başardı. 1859 yılında yapılan savaşta Avusturyalılar mağlûp edildi. Bu zafer İtalya siyasi birliğine giden yolu açtı. İtalyan birliği 1870'de gerçekleşti. Roma yeni kurulan İtalya***8217;nın başkenti ilan edildi. İtalya, siyasi birliğini kurduktan sonra sömürgecilik hareketlerine başladı. Kısa zamanda Avrupa politikasında söz sahibi devletlerden birisi oldu. Papalık siyasi gücünü kaybetti. Yalnız dini nüfuzu kaldı.

  Alman Birliği***8217;nin Kurulması
  Viyana Kongresi'nde bir Germanya Konfederasyonu'nun kurulmasına karar verilmiştir. Merkezi Frankfurt'ta olan bu Konfederasyon, Avusturya'nın başkanlığında toplanan bir meclis tarafından yönetilecekti. Prusya bu Konfederasyon'un dışında kalacaktı.
  Bu yüzden Prusya ile Avusturya
  birbirlerine rakip hale geldiler ve sürtüşmeye başladılar. Prusya, Alman Birliği'ne hazırlık olmak üzere Alman şehir devletlerinin iştirakiyle gümrük birliğini kurdu. Alman Birliği'nin kurulmasında Prusya başbakanlığına getirilen Bismark'ın büyük katkıları olmuştur. Bismark devlet bünyesinde gerekli ıslahatları yaparak Prusya'yı güçlü bir yapıya kavuşturdu. Alman Birliği'nin kurulması Danimarka, Avusturya ve Fransa ile ya¬pılan savaşlar sonunda gerçekleşmiştir.
  Fransa'nın Sedan'da kesin bir mağlubiyete uğratılması sonucunda Alman Birliği kuruldu (1871). Prusya Kralı l. Vilhelm Alman imparatoru oldu. Alman Birliği'nin kurulması uluslararası politika açısından önemli sonuçlar doğurdu. Viyana Kongresi'nden sonra kurulmuş olan Avrupa güç dengesi değişti. Fransa ve Avusturya etkinliklerini büyük ölçüde kaybettiler. Almanya Avrupa'nın kuvvetli devletlerinden biri oldu. Sömürgecilik hareketlerine başladı. Avrupa'da Bloklaşma başladı.

  1. Üçlü Bağlaşık
  Alman Birliği'nin kurulması Avrupa dengesinde önemli değişikliklere neden oldu. Almanya Fransa'nın kendisinden intikam alacağından endişe ederek onu yalnız bırakma yollarını aradı. Bu amaçla 1872'de Rusya, Avusturya ve Almanya imparatorlukları Berlin'de toplanarak Üçlü İmparator Birliği'ni kurdular. Bu birlik kısa zamanda dağıldı. Berlin Kongresi'nde birlik bozuldu. Rusya'nın ayrılmasıyla Almanya, İtalya ile yakınlaşmaya çalışarak, İtalya ile Avusturya arasındaki anlaşmazlıklar gidermiştir. Böylece bu üç devlet üçlü ittifakı kurdular (1883).

  2. Üçlü İtilaf

  Üçlü ittifakın kurulması üzerine Fransa ile Rusya arasında da buna benzer bir bağlaşma yapıldı. Daha sonra İngiltere***8217;de Alman korkusundan bu gruba katılarak üçlü ittifaka karşı yeni bir birlik doğmuştur (1907).
 2. Zahra
  Üye

  1848 yılında Avrupanın hemen hemen her ülkesinde Bağımsızlık ve Özgürlük için yapılan Ayaklanmalar ve Devrimlerdir. Bu ayaklanmalardan özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkeler çok etkilenmiş ve büyük sarsıntılar yaşamışlardır. Bu Devrimlerin en büyük nedeni aslında Sanayi Devriminden sonra mal sahiplerinin ekonomik olarak bundan çok yararlanması, işçi ve köylülere de hak ettiklerinin verilmemesinden kaynaklı köylü ve işçilerin çıkardığı isyanlardır.
+ Yorum Gönder