+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Rapallo Antlaşması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Rapallo Antlaşması
  Rapallo Antlaşması Hakkında Bilgi
  Birinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası sistemmden bir anlamda tecrit edilen Almanya ile Sovyetler Birliği Cenova Konferansı(en) sırasında iki ülke arasında dostluk ve işbirliğini yeniden kuran bu antlaşmaya imza attılar. Sözkonusu antlaşma ile, iki ülke arasında Brest-Litovsk Antlaşması'ndan (1918) kaynaklanan tüm mali ve siyasi hükümler mülga olmuştur.


  rapallo-antla-mas-.png
  29 Temmuz'da sözkonusu antlaşmaya Versailles Barış Antlaşması hükümlerine aykırı olarak Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne askeri eğitim vermesi hususunu içeren gizli bir ek iliştirilmiştir.

  Ancak sözkonusu antlaşma, Almanya'nın Batılı devletlerle ilişkilerini yumuşama sürecine sokması ve Locarno Antlaşması'nı imzalamasıyla, yürürlükte kalmasına rağmen, bir anlamda etkinliğini yitirmiştir 2. Zahra
  Üye

  Birinci Dünya Savaşından sonra Sovyetler ile Almanya arasında İtalyanın Rapallo şehrinde görüşülen ve imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma Birinci Dünya savaşından sonra herşeyleri tecrit edilmiş olan bu ülkeler arasında Barış ve Dostluğun yeniden kurulmasını sağlamıştır.
+ Yorum Gönder