+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Vietnam Savaşı ne zaman başladı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Vietnam Savaşı ne zaman başladı
  Vietnam Savaşı


  Vietnam Savaşı ya da İkinci Çinhindi Savaşı, Doğu Bloğilgiu ülkeleri olan Kuzey Vietnam, Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği ile ABD destekçisi olan antikomünist Güney Vietnam ve başta ABD arasında yaşanan savaştır. Kore Savaşı'ndan sonra www.alasayvan.net/ Soğuk Savaş'ın ikinci sıcak çatışması olmuştur. ABD birlikleri 1963 yılından 1973 yılına kadar savaşa dahil olmuş ve 60.000 kadar askeri ölmüştür.

  Vietnam Savaşı.jpg

  Çinhindi; İngiliz ve Fransız sömürgesiydi. III. Napolyon döneminde Fransızlar Annam, Kamboç, Koşen ve öteki bazı bölgeleri ellerine geçirmişler ve bu arada Hindistan ve Birmanya yoluyla Çinhindi'ne giren İngilizlerle Mekong'da çatışmışlar ve www.alasayvan.net/ sonunda bu akarsuyu sınır yapmışlardır.

  II. Dünya Savaşı'nda Çinhindi, Japonya'nın eline geçti. Bu devlet, 1945 yılında yenileceğini anlayınca buradaki milliyetçi duyguları körüklemiş ve bölge halkını silahlandırmıştır. Çinhindi'nde üç bağımsız devletin (Vietnam, Laos ve Kamboçya) kurulduğunu ilan www.alasayvan.net/ ederek Vietnam'ı İmparator Bao Dai'nin yönetimine bırakmıştır.

  1945 yılında Fransız Çinhindi'ne gelen ilk birlikler İngiltere'ninkilerdi. Bunlar Saygon'a geldiklerinde durumu karışık buldular. Çünkü, milliyetçi gruplar savaş sonu düzensizliğinden yararlanarak denetim kurmak için çaba gösterirken,1946 yılının www.alasayvan.net/ sonuna gelindiğinde "Hür Fransa"ya bağlı birlikler de bölgedeki Fransızların hayatını korumak için mücadeleye başlamışlardı.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Vietnam, Milyonlarca insanının ölmesine ve topraklarının zehirlenmesinden dolayı kullanılamaz hale gelmesine ve topraklarının 3 de birini kaybetmesine rağmen yine de bu savaştan galibiyetle çıkmıştır. Böylelikle Amerikanın Vietnamı bölme hayalleride suya düştü üstelik bu topraklarda çok sayıda askeri yaşamını yitirdi ve evlerine sağ olarak dönen askerlerin çoğunun Psikolojisi bozulduğu için eve döndükten sonra intihar ederek yaşamlarına son vermişlerdir.
+ Yorum Gönder


vietnam savaşı hangi tarihte oldu