+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Viyana kongresi sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Viyana kongresi sonuçları
  Viyana kongresi

  Viyana kongresi sonuçları.jpg

  Eski yönetimleri geri getirmek amacıyla Viyana’da alınan kararlardan zengin işadamları, liberal aydınlar ile milliyetçiler memnun olmadılar. Bu gerçeği Viyana düzeninin mimarı Metternich de biliyordu.


  Viyana kuralları gereği, Avrupa’da yeni bir statü kuruldu. Fransa, devrimden önceki sınırlarına çekilecek, yeniden kurulan meşruti krallık yönetimine geçti. Avrupa’yı çember içine alan İngiltere, denizaşırı yerleri ele geçirerek denizlerdeki egemenliğini güçlendirdi. Böylece dünyada birinci derecede söz sahibi devlet haline geldi. Rusya, Orta ve Güney Avrupa’da etkili bir seviyeye yükseldi. Avusturya, İtalya ve Almanya üzerindeki nüfuzunu devam ettirmeyi başararak söz sahibi bir devlet oldu. Prusya’nın Alman devletleri üzerinde nüfuzu artarken, Almanya ve İtalya parçalanmış vaziyete düşürüldü.

  Büyük Avrupa devletleri İngiltere, Avusturya-Macaristan, Rusya, ve Prusya çıkarları doğrultusunda Avrupa’nın siyasal haritasını yeniden düzenlerken, hak ve hukuk tanımadılar. Çıkarlara dayalı bir sınır sistemi konulduğundan anlaşma tabi olmaktan uzak kaldı. 1789 Devrimi ile çıkan ve Napolyon savaşlarıyla yayılan Milliyetçilik ve Liberal düşünce akımları itibara alınmadı.

  Kongrede beş büyük devletin katılımıyla yeniden Avrupa güçler dengesinin temelleri atıldı. Bu kongreye kadar devletlerarası ikili ilişkiler esastı. Kongreden sonra iki taraflı diplomasi yerine çok taraflı diplomasi metodu gelişti. Uluslararası münasebetlere eşitlik prensibine dayanan diplomasi kuralları ile diplomasi hukuku getirildi.

  Avrupa siyasi tarihinin yeni döneminin başlangıcı olan Viyana Kongresi; Avrupa statüsünü bazı değişikliklere rağmen I. Dünya Savaşı sonuna kadar devam ettirdi.

  Yıpratıcı savaşlar sonunda yorgun düşen Avrupa tarafından Viyana Kararları zoraki kabul edildi. Dört büyük devletin çıkarları birinci sırada yer aldığı için bunların dışında kalanlar ilk fırsatta kongre kararlarını kaldırma teşebbüsünde bulundular. Önce 1819’dan itibaren Alman devletlerinde milliyetçi aydınlar, onların arkasından Napoli ve Piyemonte Krallıklarındaki liberaller Anayasa isteği ile ayaklandılar, 1882 yılında. İspanya’da Burbon hanedanına karşı halk başkaldırdı. www.alasayvan.net Metternich bunun üzerine yeniden kongreler yapmaya mecbur oldu. Napolyon’un da Elbe’den kaçarak 100 gün süre ile Fransa’nın kaderine yeniden egemen olması ve Fransız halkının da Napolyon’u kucaklaması, Avrupa’yı garip bir tedbire sevketti ve Viyana Kongresinden sonra Rus Çarı 1. Aleksandr’ın teklifi üzerine Prusya, Avusturya ve Rusya hükümdarlıkları Hıristiyanlık adına birleşerek din kardeşi olmak,nerede çıkarsa çıksın devrimin başını ezmek için 26 Eylül 1815’de Mukaddes İttifak Antlaşması yaptılar. Bu antlaşma daha ziyade Hıristiyanları biraraya getiren bir beyanname niteliğindeydi.

  Böylece milletlerarası münasebetlerin yeni bir anlayışı ortaya çıkmaktaydı. Bu münasebetler şimdi dinsel ilkelere dayandırılmaktaydı. Monarkın siyasal iktidarının ilahi hukuk temelini yıkmak için harekete geçen Fransız Devrimi, sonunda, doğurmuş olduğu tepkilerle, bu ilahi hukuku şimdi de milletlerarası münasebetlerin temeline sokmuş oluyordu.

  Liberalizm, hürriyet ve demokrasi fikirlerinin doğal sonucu olarak Avrupa’da çıkacak ayaklanmaları bastırmak için Metternich liderliğinde; İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya arasında düşmana karşı savunma amacıyla ortak müdahale sistemi anlayışıyla 20 Kasım 1815’te dörtlü anlaşma yaptılar. Yeni Avrupa statüsünden Almanlar memnun olmadı. Alman gençliği ve üniversiteli liberaller ayaklanmalara öncülük ettiler. Bunu bastırmak için dörtlü ittifak 7 Ağustos 1819’da Karlsbad şehrinde bir kongre yaptılar. Karlsbad Kongresiyle Alman üniversiteleri kontrol altına alınarak ayaklanmalar önlendi.

  Fransa 1815’ten beri yabancı kuvvetlerin işgali altındaydı. Bu durum XVIII. Louis’ye karşı halkın antipatisini artırdığı gibi, hürriyetçi fikirleri benimsemiş olan liberal muhalefet de gittikçe kuvvetleniyordu. Bu sebeple, 1818’de yapılan Aix-la-Chapella Kongresi ile Fransadaki bu işgal durumuna son verildi ve ayrıca Fransa’nın da Dörtlü İttifak’a katılması kabul edildi ki, Dörtlü İttifak böylece Beşli İttifak haline geldi. Devrim ile yoğrulmuş olan Fransa şimdi devrime karşı cephe almış bir düzene üye oluyordu.

  İtalya’da mutlak krallık kurularak Avusturya’nın hegemonyası altına sokulmuştu. Vatanseverlik hisleriyle hareket eden liberaller Carbonarı derneğinin öncülüğünde Sicilya Kralına 6 Temmuz 1820’de yeni anayasa kabul ettirildi. İspanya’nın da durumu İtalya’ya benziyordu. Avusturya; Napoli’de savaşarak Sardonya ve Piyemonte krallıklarındaki isyanı, 20 Ekim 1820’de toplanan Tropau ve 1821’de toplanan www.alasayvan.net Leibach kongrelerinde alınan kararlara uygun olarak bastırdı. İtalya üzerinde 1821’de yeniden Avusturya hakimiyeti kuruldu.

  Fransa kaybettiği prestiji İspanya’da kazanmak istiyordu. Fransa’nın bu liberal düşünce girişimlerine karşı Metternich’in bu son zaferi oldu. Kutsal anlaşmalara dahil olan devletler samimiyetsizlikleri neticesinde gizlice çeşitli ülkelerdeki ayaklanmaları desteklemekten geri durmadılar.

  Özet olarak, büyük devletler Fransız Devriminin fikirlerde yaratmış olduğu değişikliklere karşı reaksiyoner bir ittifak sistemi içinde birleşmişler, fakat bu yeni düşünce sisteminin gerektirdiği düzeni kurmaya hiç yanaşmamışlardı. Bu durum 7815 – 1848 arasında bütün Avrupa’da zaman zaman eski rejim ile ‘devrim’ ve muhafazakarlarla liberaller arasında çatışmaların çıkmasına sebep olmuş, fakat liberalizm biraz daha mesafe almıştır.
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Viyana Avusturya'nın baş kentidir. Şehirlerin en büyüğü ülkenin dokuz eyaletinden yüz ölçümü bakımından ise en küçüğüdür Viyana şehri. Ülkenin en karabalık kenti ve nüfus sayısı 1.705.000 yaklaşık.
+ Yorum Gönder