+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Roma İmparatorluğu Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Roma İmparatorluğu Hakkında Bilgi
  Roma İmparatorluğu Hakkında Bilgi

  Roma İmparatorluğu Hakkında Genel Bilgi


  Roma İmparatorluğu.jpg


  İstanbul’un işgali ile yok olmuş bir imparatorluk. Ne en büyük ne de en kalıcı imparatorluktur ama özellikle batı kültürüne mimarlıkta, dilde, edebiyatta ve bilimde yaptığı katkılar bu imparatorluğu listenin bir numarasına yükseltiyor. Roma İmparatorluğu olmadan bir medeniyet tasviri yapmaktan gerçekten çok güç
 2. Asel
  Bayan Üye

  Roma imparatorluğu Tarihi Hakkında Bilgiler

  Roma İmparatorluğu, Roma Cumhuriyeti’nin Augustus liderliğinde MÖ 1. yüzyılda yeniden örgütlenmesiyle kurulan antik Roma devletidir.Uzun yıllar Akdeniz çevresinde hüküm süren Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü’yle başlayan karışıklıklardan sonra M.S. 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı kısmı (Batı Roma İmparatorluğu) 476 yılında Kavimler Göçü’nde Avrupa’ya gelen Kuzey Kavimlerinin saldırıları sonucunda yıkılmış, doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453′de Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar sürdürmüştür.

  “Roma İmparatorluğu” ünlü Latince Imperium Romanum’un Türkçe’sidir. Bu deyişte imperium sözcüğü bir bölge, vilayet anlamında kullanılmaktadır. Roma İmparatorluğu Avrupa’nın Romalıların egemenliği altında kalan kısmı için kullanılan bir isimdi, denilebilir. Aslında Roma kent sınırlarının aşılması ve yayılma politikası imparatorluk döneminden çok önce başlamıştı. Roma İmparatorluğu en geniş olduğu dönemde yaklaşık 5.900.000 km2 büyüklüğündeydi. Avrupa tarihinin “klasik antikite” dönemindeki en geniş imparatorluğuydu.

  Augustus’un otokrasisinden yüzyıllar önce Roma (Roma Krallığı ve Roma Cumhuriyeti) zaten İtalyan Yarımadası’nı aşmış, önemli rakiplerini yenilgiye uğratmıştı. Augustus’un reformları Roma devletini bir imparatorluğa çevirmiş, 3. yüzyılın sonlarındaki Diokletian reformuna kadar sistem büyük oranda değişmeden devam etmiştir. Diokletian reformu imparatorluğu tetrarşiye dönüştürmüştür. Her ne kadar Diokletian’ın sunduğu politik sistem kısa bir süre boyunca varlığını korusa da, imparatorluğun ikiye bölünmesine yol açmıştır. Bu da Roma’nın egemenliğinin iki yüzyıl daha boyunca, Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak sürdürmesine olanak sağlamıştır.

  Batı İmparatorluğunun geleneksel çöküş tarihi 4 Eylül 476′dır. Yaklaşık binyıl sonra, 1453′te, daha çok Bizans İmparatorluğu olarak anılan Doğu Roma İmparatorluğu Osmanlıların egemenliğine geçmiştir. Augustus’tan Batı imparatorluğunun çöküşüne kadar Roma Batı Avrasya’da egemen olmuş, nüfusun yarısını barındırmıştır.

+ Yorum Gönder