+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Ermeni İsyanı 1894-1920 Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ermeni İsyanı 1894-1920
  Ermeni İsyanı 1894-1920

  Ermeni İsyanı Hakkında Bilgi

  19. yüzyıl sonunda, Ermeni milliyetçileri, Batılı siyasî idealler ve kendi vatanlarını kurma arzusuyla kışkırtılmış olarak, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan etmeye başladı. 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Rus birlikleri Türkiye’nin doğusunu işgal etti ve pek çok Ermeni onların saflarına katıldı.
  1915 itibarıyla, Hıristiyan Ermeniler ve Müslümanlar arasındaki çatışma trajik bir kan gölüne döndü. Sonraki beş yıl içinde, iki milyondan fazla Ermeni ve –Türk, Kürt ve Azeri– Müslüman hastalık, açlık, soğuk ve katliamlar sonucu öldü. Bu bir saatlik program bu korkunç çatışmanın ayrıntılarını incelemekte, gerekçelerini açıklamakta ve Batılı güçlerin bu çatışmada oynadığı kilit rolü ortaya koymaktadır.

  Ermeni İsyanı.jpg
  Ermeni İsyanı 1894-1920 ; Türk, Rus ve Amerikan kaynaklarındaki arşiv filmlerini ve fotoğraflarını kullanmakta ve aşağıda belirtilen uzmanlar ile yapılan görüşmeleri içermektedir:

  Norman Stone, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü
  Yusuf Halaçoğlu, Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GSAM) Müdürü
  Justin McCarthy, Louisville Üniversitesi Tarih Bölümü
  Yusuf Sarınay, Devlet Arşivleri Genel Müdürü
  Seçil Karal Akgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü
  Stanford Shaw, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü
 2. Acil

  Ermeni İsyanı 1894-1920 isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder