+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Kurtuluş savaşı öncesinde Zararlı Cemiyetler Hangilerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Kurtuluş savaşı öncesinde Zararlı Cemiyetler Hangilerdir
  Kurtuluş savaşı öncesinde Zararlı Cemiyetler Hangilerdir

  Kurtuluş savaşı öncesinde Zararlı Cemiyetler hakkında bilgi


  Kurtuluş savaşı öncesinde Zararlı Cemiyetler Hangilerdir1.jpg.
  Kurtuluş Savaşı öncesinde Anadolu’da ve Trakya’da Osmanlı Devleti’ne karşı iki tür zararlı cemiyet kurulmuştu. Birinci tür cemiyetler, azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerdi. İkinci tür cemiyetlerse millî ,
  varlığa düşman cemiyetlerdi.

  Azınlıkların kurduğu başlıca cemiyetler,
  şunlardı:
  Mavri Mira Cemiyeti
  Yunan Hükûmetinin desteklediği cemiyetin amacı,
  Trakya Bölgesi’nde bulunan Rumların silâhlanmasını sağlamaktı.
  Pontus Rum Cemiyeti
  Merkezi İstanbul’da bulunan Rum Patrikhanesiydi. Amaçları, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı.
  Kordos Cemiyeti
  Yunanistan tarafından İstanbul’da gizli biçimde kuruldu. Amaçları, İstanbul, Trakya, Trabzon ve Marmara kıyılarında düzeni bozmak, Yunanistan’dan gelen Rumları bu bölgelere yerleştirip Rum sayısını çoğaltmaktı.
  Ermeni Hınçak Komitesi
  Ermeni Patriği tarafından kuruldu. Mavri Mira Cemiyeti ile iş birliği yapıyordu. Amaçları, Doğu Anadolu topraklarının Osmanlı devletinden ayrılması ve bu bölgede bağımsız bir Ermeni devleti kurmaktır.
  Musevî Cemiyeti
  İstanbul’daki Musevîler tarafından kuruldu. Amaçları, kendi devletlerini kurmaktı.


  Millî varlığa düşman cemiyetlerin başlıcaları şunlardı:
  Kürdistan Teali (Yüceltme) Cemiyeti
  Merkezi İstanbul’daydı. Amaçları, doğuda ayrı bir devlet kurmaktı.
  Trabzon ve Havalisi Âdem-i Merkezî (Trabzon ve Çevresi Özerkliği) Cemiyeti
  İstanbul’da kurulmuştu. Saltanat ve hilâfete bağlı bir cemiyetti.
  İngiliz Muhipler (Sevenler) Cemiyeti
  İstanbul’da kurulmuştu. Amaçları, İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki bağı güçlendirmekti. Osmanlı Devleti’nin kurtuluşun ancak İngiltere himayesinde olabileceğine inanıyorlardı.
  Wilson Prensipleri Cemiyeti
  İstanbul’da kurulmuştu. Bu cemiyete göre Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun ancak ABD’nin himayesi altında gerçekleşebileceğiydi.
 2. Acil

  Kurtuluş savaşı öncesinde Zararlı Cemiyetler Hangilerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kurtuluş savaşı öncesinde anadoluda kurulan zararlı cemiyetleri gösteren harita,  kurtuluş savaşı öncesinde anadoluda kurulan yararlı cemiyetleri gösteren harita,  cemiyetler,  zararlı cemiyetler,  kurtuluş savaşı öncesi anadoluda kurulan zararlı cemiyetleri gösteren harita,  kurtuluş savaşı öncesi kurulan zararlı cemiyetler