+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda 2 Dünya Savaşı Türkiye'nin Genel Durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  2 Dünya Savaşı Türkiye'nin Genel Durumu


  2 dünya savaşı türkiye'nin genel durumu hakkında bilgi

  Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasında 19 Ekim 1939'da Ankara Paktı imzalanmıştı. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu paktın hedefi, üç devlet Akdeniz'de yabancı saldırısına uğradıkları takdirde birbirlerine yardımda bulunacaklardı.
  Bu ittifak antlaşması imzalandığı zaman İtalya savaşa girmemişti. Almanya yanında Akdeniz'de savaşa girdikten sonra da Türkiye savaş dışı kaldı. Çünkü o sırada Almanya ile anlaşmış olan Rusya'nın durumu Türkiye'nin savaşa girmesine engeldi.

  1940 yılında Balkanlara inen Alman orduları, Bulgaristan ve Yunanistan'da Türk sınırlarına ulaşmıştı. Balkanlardaki Alman ordusu, Türkiye'yi tehdit ediyordu. Bütün bu tehditlere rağmen Türkiye tarafsızlık siyasetinden ayrılmadı. Türkiye ile savaşa girmek istemeyen Hitler, o zamanki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye bir mesaj yollayarak Türkiye'ye karşı dostluk hisleri beslediğini bildirdi. Müttefikimiz olan İngiltere'ye bilgi vermek suretiyle Türk-Alman dostluk ve saldırmazlık Paktı imzalandı (18 Haziran1941).

  Alman orduları Rusya'da yenilip geri dönmeğe başlayınca İngiltere, Türkiye'nin savaşa girmesini istedi. Fakat bu husus için İngiltere ile yapılan yazılı görüşmelerle anlaşma olamadığından Türkiye savaşa girmedi. Buna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Ağustos 1944 tarihinde Almanya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin kesilmesine karar verildi. Bu kararla 1941'de imzalanan Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Paktı geçersiz kaldığından Alman elçilik heyeti ve Alman uyruklular memleketimizi terkettiler.

  23 Şubat 1945'de ise Büyük Millet Meclisi önemli tarihi kararlarından birini verdi. O günkü oturumda önce Birleşmiş Milletler Beyannamesini kabul etti, sonra da Almanya ve Japonya'ya karşı savaşa girmeğe karar verdi.

  İkinci Dünya Savaşında birçok devletler tarafından bozulmuş olan devlet hukuku kurallarına Türkiye sonuna kadar saygı göstermiştir. 2. Zühre
  Devamlı Üye

  İkinci dünya savaşında Türkiye’nin durumu

  İtalyanların 7 Nisan 1939′da Arnavutluğu işgal etmeleri üzerine Akdeniz’in güvenliği için Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasında görüşmelere başlanmıştı. Savaşın başlaması üzerine bu görüşmeler hızlandırıldı. 19 Ekim 1939′da Ankara’da bu üç devlet arasında bir yardım paktı imzalandı. Bu paktın başlıca hükümlerine göre Türkiye bir Avrupa devleti tarafından taarruza uğrarsa İngiltere ile Fransa’dan yardım görecek, buna karşılık İngiltere ile Fransa’ya karşı Akdeniz bölgesinde yapılacak bir taarruzda da Türkiye onlara yardımcı olacaktı.

  Paktın imzalandığı sırada Avrupa’da savaş hızla gelişti. Türkiye, İngiltere ve Fransa ile olan antlaşmasına riayet ediyor öte yandan Almanya ile de siyasi münasebetlerini devam ettiriyordu. Çok geçmeden Balkanlar’da savaş başladı. Önce İtalyanlar Yunanistan’a hücum ettiler, sonra da Alman birlikleri Balkan devletlerini işgale başladı. Türkiye çok nazik bir durumda bulunuyordu. Her hangi bir Alman işgali ihtimaline karşı Trakya’da gerekli tedbirler alınırken bir yandan da Trakya ile İstanbul boşaltılıyordu.

  Almanlar’ın Türk topraklarının bütünlüğüne saygı göstereceklerini bildirmeleri üzerine iki devlet arasında bir antlaşma için görüşmeler başladı. 18 Haziran 1941′de Türkiye – Almanya Dostluk Antlaşması imzalandı. Buna göre Almanya Türk topraklarına karşı her hangi bir işgal emeli beslemeyecek, Türkiye de savaşan devletler arasında tarafsızlığını muhafaza edecekti.

  Türkiye’nin dürüst politikası savaşan devletler tarafından takdir ediliyordu. İngiliz Başbakanı Churchill 30 Ocak 1943′te Adana’da o zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle görüştüğü zaman savaştaki tutumumuza karşı İngiltere’nin takdirlerini belirtmişti. Bu görüşme sırasında İngiltere her şeye rağmen Türkiye’nin savaşa katılmasını istediyse de ordumuz gerektiği gibi silahlanmamış olması bakımından tarafsızlıkta devam etmemiz daha uygun görüldü. 6 Aralık 1943 Kahire Konferansında da bu durum Müttefiklere anlatıldı.

  Savaşın sonlarına doğru Müttefiklerimiz bilhassa İngiltere, Almanya ile her türlü siyasi ilişkimizi kesmemizi istemeye başladılar. Öte yandan Almanlar bütün cephelerde geri çekiliyor artık savaşın sona yaklaştığı anlaşılıyordu. Türkiye 2 Ağustos 1944′te Almanya ile siyasi ilişkilerini kesti, 23 Şubat 1945′te de Almanya ile Japonya’ya savaş ilan etti. İki buçuk ay sonra da savaş sona erdi.

  Türkiye II. Dünya Savaşı’na katılmamakla beraber savaşın ekonomik etkileri yurdumuzda da bütün şiddetiyle duyuldu. Birçok besin maddelerinin azlığı hissedildi. Ekmek vesikaya bağlandı. Bu arada İstanbul’da ve başka birçok şehirlerimizde savaşın uzun bir süresi boyunca karartma yapıldı, sıkı yönetim ilan edildi. Savaşın hür dünyanın zaferleriyle bitmesi başka ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da bir bayram sevinciyle karşılandı

+ Yorum Gönder