+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Gümrü barış antlaşmasının nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gümrü barış antlaşmasının nedenleri nelerdir
  gümrü barış antlaşmasının nedenleri nelerdir kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Gümrü barış antlaşmasının nedenleri nelerdir

  Gümrü barış antlaşmasının nedenleri  30
  Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı Devleti, Brest Litovsk Barış Antlaşması hükümlerine rağmen Kafkasya Cephesindeki birliklerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Yeni kurulan Bolşevik rejiminden yardım alan Ermeniler 1919'da Doğu Anadolu'da bazı bölgeleri işgal etmişti.
  Sovyet Rusya'nın genel siyasetini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bekir Sami Bey başkanlığında Moskova'ya bir heyet göndermişti. Bu heyet, Sovyetler Birliği ile Ankara Hükümeti arasında yapılacak antlaşmaya esas olacak ve Brest Litovsk Barış Antlaşması'na dayanan bazı hususları tespit etmiş ve böylece 20 Ağustos 1920'lerde iki hükümet arasında olumlu görüşmeler başlamıştı .
  Antlaşma

+ Yorum Gönder