+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda İnsan topluluğuna ne denir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İnsan topluluğuna ne denir
  İnsan topluluğuna ne denir


  Ulus ya da Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluğa verilen isimdir.

  Bir topluluğun "ulus" olarak adlandırılabilmesi için:

  Toplulukta ortak bir dilin konuşulması,
  Topluluğun tarihsel geçmişe sahip olması,
  Şimdi bir arada yaşayan bu topluluğun, gelecek için de bir arada yaşama inancında olması,
  Topluluktaki bireylerin birlik ve ,beraberlik içinde, ortak duyguları paylaşması,
  Toplulukta kültürel ortaklık bulunması gereklidir.

  nsan-toplulu-una-ne-denir.gif

  Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir toplumda halen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır. Millet ise geçmişten geleceğe doğru belirli bir soyu ifade etmektedir. Daha milliyetçi bir ifadedir ve aynı toplumda yaşayan, gruplar arasındaki farklılığı öne çıkarmaktadır.
  Halkın belirgin özelliklerinden biri, millet olma özelliklerine veya bilincine ulaşmamış olmasıdır. Örneğin İstanbul halkı, Sovyet halkı Bir coğrafyada yaşayanlardan bahsederken o devletin milletinden ziyade, halkından bahsetmenin daha doğru olacağı ve milliyetçi söylemleri daha geri plana itmesi nedeniyle amaca daha uygun olacağı düşünülmektedir. Nitekim bir Amerikan milletinin olmayıp bir Amerikan halkının olması buna örnektir.

  Kamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümüne verilen isimdir. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme kamu olarak adlandırılır.

  Kamuoyu , bir konuyla ilgili halkın, genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiyeye verilen isimdir. Toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya da toplumun ortaklaşa, yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamı kamuoyudur. Bir insanın eylemleri konusunda çevresindekilerin onaylayıcı ya da kınayıcı tutumları da kamuoyudur. 2. Ziyaretçi

  teşekkürler çok işime yaradı
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İnsan topluluklarına ulus yada millet denmektedir. Aynı kara parçası üzerinde yaşayan bu kara parçası için mücadele eden aynı dili, aynı dini ve aynı kültürü paylaşan insan topluluğuna millet denmektedir. Millet aynı tarihe sahip birlik ve beraberlik duyguları içerisinde yaşarlar. Millet geçmişten geleceğe kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.
+ Yorum Gönder


insan topluluğuna ne denir,  insan topluluğu,  insan topluluguna ne denir,  insan topluluğu resmi,  en gelişmiş insan topluluğuna ne denir