+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Fatura nasıl doldurulur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Fatura nasıl doldurulur


  fatura nasıl doldurulur


  Tanımı: Fatura, satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir. (V.U.K m.229).


  Faturada Bulunması Gereken Asgari Unsurlar:

  Vergi Usul Kanununun 230. maddesine göre faturada en az şu bilgilerin yer alması zorunludur.

  -Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

  -Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası

  -Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

  - Malın veya işin çeşidi , miktarı fiyatı ve tutarı.

  Fatura Nereden Temin Edilir?

  Fatura birbirini takip eden sıra numaralı bir şekilde anlaşmalı matbaalarca bastırılır veya kırtasiyeden boş alındıktan sonra NOTER e tasdik ettirilmek suretiyle kullanılabilir.

  Fatura Düzenleme Şartları:

  Fatura biri asıl olmak üzere en az 2 nüsha düzenlenmek zorundadır. Fazla nüsha düzenlemesinde bir mahsur yoktur. İhtiyaca göre sayı belirlenebilir. Fatura en geç malın tesliminden veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenebilir. Bu günden sonra düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

  Fatura düzenlendiği anda fatura bedeli ödenmişse bu türlü faturaya kapalı fatura, bedeli daha sonra ödenecek ise bu faturaya açık fatura denir. Kapalı faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın alt tarafında olur. Açık faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın üst tarafında olur.

  Mükellefler 2009 yılı için 620 TL yi geçen satışları için fatura düzenleyip müşterisine vermesi gerekir. Müşteri 620 TL ve üzeri durumlarda fatura yerine fiş istese bile satıcı fatura düzenleyip vermek zorundadır.
  faturanasldoldurulur.gif

  Fatura Düzenleme Örneği:  Örnek 1. Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak kredili(açık) faturayı düzenleyeniz.
  Ahmet Tosyalı, 28,12,2009 tarihinde sevk irsaliyesi ile aşağıdaki miktar ve birim fiyattaki malları müşterisi Metin Okuyucu ya veresiye yani kredili olarak satmıştır. Ahmet Tosyalı 29,12,2009 tarihinde faturayı düzenleyecekir. Fiyatlara % 18 KDV Hariçtir.

  Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı
  Sarıkılçık Tosya Pirinci 3 Kg 4 TL 12 TL
  Osmancık Baldo Pirinci 4 kg 2,5 TL 10 TL 2. Ktockn1
  ismail

  Faturalar artık online oldu ama bu fark etmez çünkü faturanın fatura olabilmesi için yukarıda belirtilen bilgilerin bulunması gerekir yine de çünkü bu bilgiler olmadığı takdirde yapılan alışverişte çıkacak olan sorunları halleden fatura ve makbuzdur
+ Yorum Gönder


DOLU fatura örneği,  fatura doldurma,  doldurulmuş fatura örnekleri,  fatura dolu örneği,  sevk irsaliyesi dolu örneği,  örnek fatura doldurma