+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Ses ile harf arasında nasıl bir ilişki vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ses ile harf arasında nasıl bir ilişki vardır
  ses ile harf arasında nasıl bir ilişki vardır. Bana kısaca bilgi verebilir misiniz ? Ses ve harf arasında nasıl bir bağlantı vardır bana ses ve harf arasında nasıl bir bağlantı olduğu konusunda acil bilgi gerekiyor ses ile harfler arasında fark var mı bana bu fark konusunda bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ses ile harf arasında ilişki


  Harf ile ses terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Ses kulağa, harf ise göze hitap eder.

  Önce ses vardı. Sonra yazının icat edilmesiyle sesler yazıda harflerle temsil edilmeye başladı.

  Bir dilin sesleri farklı alfabelerle de yazıya aktarılabilir. Nitekim Türk dili sırayla Göktürk, Uygur, Arap, Lâtin ve Kiril alfabeleriyle yazılmıştır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Ses kulağa harf göze hitap eder. Önce insanların sesleri vardı daha sonra harfler icat edilmiştir. İnsanların sesleri farklı alfabelere aktarılabilmektedir. Türkler pek çok alfabe kullanmışlardır. Türkler Göktürk, latin, uygur, arap ve kiril alfabesi kullanmışlardır.
+ Yorum Gönder