+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Doğal sayıları anlatım örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal sayıları anlatım örnekleri
  doğal sayıları anlatım örneklerini paylaşır mısın? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  doğal sayıları anlatım örnekleri

  DERSİN ADI : MATEMATİK
  SÜRE : 40' + 40'
  KONU : DOĞAL SAYILAR
  HEDEF : Doğal Sayıları ve Doğal Sayıların Özelliklerini Kavrama
  DAVRANIŞ :
  Denk kümeler ve Doğal sayılar arasındaki ilişkinin söylenmesi
  Doğal sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi.
  Ardışık sayıların tanımlanması
  Doğal sayıların sıralanması
  İki doğal sayı arasındaki doğal sayıların sayısını bulma.
  ARAÇ GEREÇ :1- ders ve kaynak kitaplardaki alıştırmaların çözülmesi
  İŞLENİŞ :

  doğal sayıları anlatım örnekleri.gif
  DOĞAL SAYILAR

  DOĞAL SAYILAR KÜMESİ VE ONLUK SAYMA SİSTEMİ:

  Denk Kümeler ve Doğal Sayılar:
  Kümelerin eleman sayısını gösteren 0, 1, 2, 3 .. gibi sayıların her birine doğal sayı denir, doğal sayılar sıfırdan başlar , sonsuza kadar devam eder. Doğal sayıların oluşturduğu kümeye Doğal Sayılar Kümesi denir, N ile gösterilir.
  N = { 0, 1, 2, 3, 4, . }
  Sayma Sayıları:
  Suluova da kaç tane ilköğretim okulu vardır? Sorusuna karşılık verilen "bir, iki, üç " sayılarına sayma sayıları denir. Sayma sayılarının oluşturduğu kümeye sayma sayıları kümesi denir. S ile gösterilir.
  S = { 1, 2, 3, 4, }
  Ayrıca 0Ï S olup
  S Ì N veya N É S
  dir
  Doğal sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi
  Bir doğru üzerinde belirli bir nokta (0) sıfır noktası olmak üzere, sıfır noktasının sağ tarafını eşit aralıklara bölelim. Bu her bir noktayı sırayla 0,1,2,3.. ile eşleyelim. Doğal sayıların üzerinde gösterildiği bu doğruya sayı doğrusu denir.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Sayı doğrusu üzerindeki bir doğal sayı; solundaki tüm doğal sayılardan küçüktür.
  örneğin "7 büyüktür 6" 7>6 veya "6 küçüktür 7" 6<7 ile gösterilir.

  Ardışık Sayılar:
  Bir doğal sayının bir fazlası olan doğal sayıya o doğal sayının ardışığı denir. Ardışık iki doğal sayı arasında başka bir doğal sayılar yoktur.
  4 ün ardışığı 4+1=5 4 < 5

  Doğal Sayılarda Sıralama:
  Her han gi sayıdaki doğal sayıdan sayı doğrusundaki yerleri göz önüne alınarak en solda bulunan doğal sayı en küçüğüdür.
  Bir başka deyişle sayı doğrusu üzerindeki dizilişleri küçükten büyüğe doğru dizilişle aynıdır.  15 17 21

  15 < 17 < 21
  veya
  21 > 17 > 15
  dir
  İki Doğal Sayı Arasındaki Doğal Sayıların Sayısını Bulma:

  İki doğal sayı arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bu sayıların farkından 1 çıkararak buluruz.
  Örnek:
  81 ile 52 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

  81 - 52 = 29
  29 - 1 = 28
  28 tane doğal sayı vardır.
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  DERSİN ADI : MATEMATİK
  SINIF : 6 -A
  SÜRE : 40' + 40'
  KONU : DOĞAL SAYILAR
  HEDEF : Onluk sayma sistemi, rakamların basamak ve sayı değerlerini kavrama
  DAVRANIŞ :
  Onluk sayma sistemini tanımlama
  Bir doğal sayıyı rakamla yazma
  Bir doğal sayının basamak ve sayı değerlerini yazma

  ARAÇ GEREÇ :1- ders ve kaynak kitapları
  0İŞLENİŞ :

  ONLUK SAYMA SİSTEMİ
  Sayma işlemi sonucunda bulunan sayıyı yazma ve işlem yapma kolaylığı bakımından en uygun sayma sistemi onluk sayma sistemi . Sayıları onluk sistemde yazmak için on tane rakam kullanılır bu rakamlar
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
  bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz sıfır
  bu rakamlara bir basamaklı doğal sayılar denir.
  Sayıda; rakamın bulunduğu yere, basamak denir. Sayı yan yana kaç rakam ile yazılmışsa basamak sayısı da o kadardır. 23 sayısı iki basamaklı bir sayıdır. 3 ün yazıldığı yere birler basamağı, 2 nin yazıldığı yere onlar basamağı denir.
  23 = 2.(10) + 3.(1)
  23 sayısı 2 onluk ve 1 birlikten oluşur.
  Benzer şekilde; 146 sayısı 1 yüzlük, 4 onluk, 6 birlikten oluşur ve
  146 = 1.(100) + 4.(10) + 6.(1)
  şeklinde yazılır.
  Onluk gruplar halinde oluşturulan bu sayma düzenine onluk sayma sistemi denir.
  Basamaklar, onluk sayma sisteminde sağdan sola doğru; birler, onlar, yüzler, binler, onbinler, yüzbinler,.. diye adlandırılır.
  Onluk sayma sisteminde her basamak değeri sağındakinin on katıdır.
  Çok büyük sayıların yazılıp okunması için; sayının basamakları, sağdan başlanarak üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük denir.  MİLYONLAR BÖLÜĞÜ BİNLER BÖLÜĞÜ BİRLER BÖLÜĞÜ
  Yüz milyonlar On milyonlar Milyonlar Yüz binler On binler Binler Yüzler Onlar Birler


  milyonlar binler birler
  bölüğü bölüğü bölüğü
  654 612 764
  birler basamağı
  onlar basamağı
  yüzler basamağı
  binler basamağı
  on binler basamağı
  yüz binler basamağı
  milyonlar basamağı
  on milyonlar basamağı
  yüz milyonlar basamağı  Çok büyük bir doğal sayı okunurken şu yol izlenir.
  Sayı, sağdan sola doğru bölüklere ayrılır.
  En soldaki bölükten başlayarak, bölükteki sayılar okunur, arkasından bölüğün adı söylenir ve sıra ile sağa doğru devam edilir.
  En sağdaki bölükte bulunan sayı okunur, bölük adı söylenmez.
  Bütün basamaklarda sıfır olan bölük okunmaz.
  Buna göre 345,128,307 sayısının okunuşuna yazalım
  üç yüz kırk beş milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz yedi

  Rakamların Basamak Ve Sayı Değerleri
  Rakamların basamak değeri
  Sayıdaki bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere, bu rakamın basamak değeri denir.

  2546 basamak değeri
  6.1 = 6
  4.10 = 40
  5.100 = 500
  2.1000 = 2000
  toplam 2546
  Not : Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisidir.

  Rakamın sayı değeri
  Rakamın bulunduğu basamağa bağlı olmadan tek başına gösterdiği sayıya, bu rakamın sayı değeri denir.
  Rakamın sayı değeri hiç değişmez
  sayı değeri
  8
  5
  7
  olur.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Doğal sayılar matematik desin de ilk okulda ve de lise de mat bir de görülen en kolay konulardan biridir. bu konuda doğal sayıların özellikleri şudur. doğal sayılar 0 dan başlayan ve + sonsuza kadar devam eden sayılardan oluşan sayı dizisidir.

+ Yorum Gönder