+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda üç basamaklı doğal sayıların basamak değerleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  üç basamaklı doğal sayıların basamak değerleri
  üç basamaklı doğal sayıların basamak değerleri ile ilgili bilgi edinmek istiyorum bana yardımcı olursanız memnun olurum 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  üç basamaklı doğal sayıların basamak değerleri nedir  Doğal sayıların sıfırdan başlayarak eşit aralıklarla işaretlendiği doğruya sayı doğrusu denir.

  Her doğal sayı:
  ● Solundaki sayıdan büyük,
  ● Sağındaki sayıdan küçüktür.

  ARDIŞIK SAYILAR
  Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara ardışık sayılar denir.
  Ardışık doğal sayılar:
  1 fazla 1 fazla 1 fazla

  0 1 2 3
  Ardışık çift doğal sayılar:
  2 fazla 2 fazla 2 fazla

  0 2 4 6
  Ardışık tek doğal sayılar:
  2 fazla 2 fazla 2 fazla

  1 3 5 7

  DOĞAL SAYILARDA SIRALAMA
  ●Basamak sayısı diğerinden büyük olan sayı diğerinden büyüktür.
  108 87
  ●Basamak sayıları aynı ise ; en büyük basamaktan başlanarak sırayla aynı adlı basamaklar karşılaştırılır.Aynı basamaktaki sayılardan hangisi büyükse o sayı büyüktür.
  685 392

  İKİ DOĞAL SAYI ARSINDAKİ SAYILARIN SAYISINI BULMA
  İki doğal sayı arasındaki sayıların sayısı şu formülle bulunur:
  -1
  ÖRNEK 1: 5 ile 15 arasında kaç doğal sayı vardır?
  ÇÖZÜM: 15-5=10 10-1=9 tane doğal sayı vardır
  ÖRNEK 2: 305 ile 601 arasında kaç doğal sayı vardır?
  ÇÖZÜM: 601-305= 296 296-1=295 tane doğal sayı vardır.
  ÖRNEK 3: 447 ile 567 arasında kaç doğal sayı vardır?
  ÇÖZÜM : 567-447=120 120-1=119 tane doğal sayı vardır.

  BASAMAK DEĞERİ
  Rakamların sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.
  4 5 2 3 Basamak değeri
  3 = 3.1
  20 = 2.10
  500 = 5.100
  4000 = 4.1000
  Görüldüğü gibi rakamların basamak değeri,sayı değeri ile bulunduğu basamağın çarpımına eşittir.

  Ek Bilgi
  *Bir sayının
  Birler basamağı 1 artar veya eksilirse sayı 1 artar veya eksilir.
  Onlar basamağı 1 artar veya eksilirse sayı 10 artar veya eksilir.
  Yüzler basamağı 1 artar veya eksilirse sayı 100 artar veya eksilir.

  ÖRNEK 1: 4758 sayısının yüzler,onlar ve birler basamaklarını 1’er artırırsak sayı kaç artmış olur?
  ÇÖZÜM: Birler basamağı: 1 artar
  Onlar basamağı: 10 artar
  + Yüzler basamağı: 100 artar
  O halde sayı : 111 artar.

  ÖRNEK 2: 2396 sayısının birler basamağını 3,onlar basamağını 4,yüzler basamağını 2 eksiltirsek sayı kaç eksilir?
  ÇÖZÜM : Birler basamağı: 3 eksilir
  Onlar basamağı: 40 eksilir
  + Yüzler basamağı: 200 eksilir
  O halde sayı : 243 eksilir.

  ÖRNEK 3: abc üç basamaklı bir sayıdır. Rakamlarının her birinin sayı değerleri üç artarsa sayı kaç artar?
  ÇÖZÜM: Birler basamağı: 3 artar
  Onlar basamağı: 30 artar
  + Yüzler basamağı: 300 artar
  O halde sayı : 333 artar.

  SAYI DEĞERİ
  Rakamların sayıda bulunduğu basamağa bağlı olmadan gösterdiği değere sayı değeri denir.
  4 5 2 3 Sayı değeri
  3
  2
  5 4

  Ek Bilgi
  *Bir basamaklı sayıların rakamlarının basamak değerleri ile sayı değerleri aynıdır.
  *İki ve daha çok basamaklı sayıların rakamlarının sayı değerleri toplamı sayının kendisine eşit değildir.

  ÖRNEK 1: 3948 sayısında 9 rakamının basamak değeri ile sayı değerinin farkı nedir?
  ÇÖZÜM : 3948
  Basamak değeri : 900
  Sayı değeri : 9
  O halde fark : 891

  ÇİFT DOĞAL SAYILAR
  Birler basamağında 0,2,4,6,8 rakamlarından biri bulunan doğal sayılara çift doğal sayılar denir.
  Çift doğal sayılar kümesi:
  Ç:

  Ek Bilgi
  * sıfır çift doğal sayıdır.
  *Çift doğal sayılar iki ile kalansız bölünürler.
  *n N ise , 2n daima çift doğal sayıdır.

  TEK DOĞAL SAYILAR
  Birler basamağında 1,3,5,7,9 rakamlarından biri bulunan doğal sayılara tek doğal sayılar denir.
  Tek doğal sayılar kümesi:
  T:

  Ek Bilgi
  *En küçük tek doğal sayı 1’dir.
  *Tek doğal sayılar 2 ile bölündüğünde 1 kalanını verir.
  *n N ise, 2n+1 daima tek doğal sayıdır.

  Ek Bilgi
  *Ç + Ç = Ç *Ç . Ç = Ç
  *Ç + T = T *T . Ç = Ç
  *T + T = Ç *T . T = T
  ÖRNEK 1: 2n + 4 sayısı tek doğal sayımıdır?
  ÇÖZÜM : 2 . n + 4
  Ç + Ç = Ç
  2n + 4 çift doğal sayıdır.

  ÖRNEK 2:x tek sayı ise 3x + 4 sayısı tek doğal sayımıdır?
  ÇÖZÜM : 3 . x + 3
  ↓ ↓ ↓
  T . T + T
  T + T = Ç
  3x + 3 çift doğal sayıdır.

  ÖRNEK 3: x çift y tek doğal sayı ise ,
  x2 +y2 çift doğal sayımıdır?
  ÇÖZÜM : x2 + y2
  ↓ ↓
  x . x + y . y
  ↓ ↓ ↓ ↓
  Ç . Ç + T . T

  Ç + T = T
  x2 + y2 tek doğal sayıdır.

  İKİ TEK DOĞAL SAYI ARASINDA KAÇ TEK DOĞAL SAYI VARDIR?
  ÖRNEK : 7 ile 29 tek doğal sayıları arasında kaç tek doğal sayı vardır?
  Uyarı
  İki sayı arasındaki farkın yarısının bir eksiği alınır.
  Büyük sayı – Küçük sayı 1
  2
  ÇÖZÜM : 29 – 7 = 22 22 : 2 = 11
  11 – 1 = 10

  İKİ ÇİFT DOĞAL SAYI ARASINDA KAÇ ÇİFT DOĞAL SAYI VARDIR?
  ÖRNEK : 8 ile 40 doğal sayıları arasında kaç doğal sayı vardır?
  Uyarı
  İki sayı arasındaki farkın yarısının bir eksiği alınır.
  Büyük sayı – Küçük sayı
  2
  ÇÖZÜM : 40 – 8 = 32 32 : 2 = 16
  16 – 1 = 15

  ÜSLÜ DOĞAL SAYILAR
  23, 45, 56, şeklindeki sayılara üslü doğal sayılar denir.
 3. Ziyaretçi
  bence en küçük tek doğal sayı 101 dir sayı değeri ise 100 + 1-- 101 olur böylece en küçük doğal sayıyı öğrendik
+ Yorum Gönder


900 basamak değeri,  333 sayısında basamak degeri kendisine eşittir ,  601 basamak degeri