+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda ardışık çift sayıların toplam formülü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ardışık çift sayıların toplam formülü
  ardışık çift sayıların toplam formülünü paylaşabilir misiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ardışık çift sayıların toplam formülü nedir

  ardışık çift sayıların toplam formülü nedir.jpg

  Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir.

  Ardışık doğal sayılar;0,1,2,3,4,…

  Ardışık tek sayılar; … -3,-1,1,3,…

  Ardışık çift sayılar; … -4,-2,0,2,4,…

  4 ün katı olan ardışık doğal sayılar; 0,4,8,…

  Ardışık tek sayılar 2n-1,2n+1,2n+3,… ile ifade edilirken

  ardışık çift sayılar 2n,2n+2,2n+4… ile ifade edilir.  n bir tam sayı olmak üzere,

  1-Ardışık dört tam sayı sırasıyla;

  n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.

  2-Ardışık dört çift sayı sırasıyla;

  2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

  3-Ardışık dört tek sayı sırasıyla;

  2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

  4-Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;

  3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.

  Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.  UYARI : İki ardışık sayının toplamı daima tektir. Bütün çift sayıların toplamı daima çifttir.

  Ardışık sayıların terim sayısını veren formül:

  TERİM SAYISI =  Ardışık sayıların toplamını veren formül:  TOPLAM =

  Ardışık sayıların toplamı =1 + 2 + 3 +………….+ n =

  ÖRNEK: 1 + 2 + 3 +…………+ 99 + 100 = ? n =

  Ardışık tek sayıların toplamı: 1 + 3 + 5 + 7 +……..+ (2n – 1) =

  ÖRNEK: 1 + 3 + 5 +……….+99 =? (2n – 1)=99, 2n=100, n=50 =2500 bulunur.

  Ardışık çift sayıların toplamı : 2 + 4 + 6 + 8+………..+(2n) = n(n + 1)

  ÖRNEK = 2 + 4 + 6 +…….+100=? 2n=100, n=50, 50.51=2550 bulunur.

  SORU : İki ardışık sayının toplamı 73 ise bu sayılar kaçtır?

  YANIT : 73 – 1 = 72, 72 : 2 = 36 Küçük sayı. 36 + 1 =37 Büyük sayı.

  SORU : İki ardışık çift sayının toplamı 78 ise bu sayılar kaçtır?

  YANIT : 78 – 2 = 76, 76 : 2 = 38 Küçük sayı. 38 + 2 = 40 Büyük sayı.

  SORU : Tek ardışık iki sayının toplamı 88 olduğuna göre bu sayılar kaçtır?

  YANIT : 88 – 2 = 86 , 86 : 2 = 43 Küçük sayı. 43 + 2 = 45 Büyük sayı.

  SORU : Üç ardışık doğal sayının toplamı 273 ise bu sayılar kaçtır?

  YANIT : 273 – 3 = 270, 270 : 3 = 90 Küçük sayı. 90 + 1 = 91 Ortadaki sayı. 91 + 1 = 92 Büyük sayı.

  SORU : Dört ardışık tek sayının toplamı 56’ dır. Bu sayılar kaçtır?

  YANIT : (1-3-5-7) aralık top:12, 56 – 12 = 44, 44 : 4 = 11 birinci sayı. (11,13,15,17) olur.

  SORU : Dört ardışık çift sayının toplamı 92’ dir. Bu sayılar kaçtır?

  YANIT : (2-4-6-8) aralık top:12, 92 – 12 = 80, 80 : 4 = 20 birinci sayı. (20-22-24-26)

  SORU = 125 X ? = 750

  YANIT = 750 : 125 = 6 olur.

  SORU = (256 : 16) X ? = 80 verilmeyen sayı kaç olur.

  YANIT = 16 X ? = 80, 80 : 16 = 5 OLUR.

  SORU =Beş ardışık doğal sayının toplamı 258’dir.Bu sayılardan 3. sü kaçtır.  YANIT: 258:6=43 ortadaki iki sayı arasında kalan tek sayıya eşittir.3. sayı 43-1=42’dir.  SORU =Beş ardışık doğal sayının toplamı 125’dir. Büyük sayı kaçtır.  YANIT: 125: 5= 25 Ortadaki sayıya eşittir.

  25+ 2= 27 Büyük sayıdır.  SORU =- Üç basamaklı,3’ün katı olan kaç sayı vardır.  YANIT: 3’ün katı olan sayılar, üçer üçer artan ardışık sayılardır.  3-6-9-12-15…………..102-105………….996-999

  Bu sayıların her biri 3’e bölündüğünde ardışık sayılar elde edilir.

  1,2,3,4…………….33,34,35…………..332,333  333 tane. baştan 33tane. 333 -33 =300 tane sayı vardır.  SORU =-Rakamları faklı ,beş basamaklı,en küçük sayı ile dört basamaklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır?  YANIT: 10 234 + 1001 =11 235 olur.  SORU = (0, 5 ,6 , Rakamlarının tümünü kullanarak oluşturulan en büyük sayı ile dört basamaklı en küçük tek sayı arasındaki fark kaçtır?  YANIT = 8650 – 6085 = 2565 bulunur.  SORU =- 7020 < 9854 –A ifadesini sağlayan A doğal sayısının en büyük değeri kaçtır?  YANIT = 7020 < 9854 – A , A<9854 – 7020 , A< 2834 olduğundan;

  A yerine en çok 2833 yazılabilir.  SORU =8080 : 80 bölme işleminde bölen, bölümden kaç eksiktir?  YANIT = 8080 : 80 = 101 BÖLÜM, 80 BÖLEN, 101 – 80 = 21 eksiktir.  SORU =4848 : 24 - + 14 . 5< M ifadesine uyan en küçük M sayısı kaç olur.  YANIT = 4848:24=202 202 – 12 + 70 < M, 190 + 70< M, 260< M ise

  M’ nin en küçük değeri 261’dir.  SORU = . 7 + 60 :4 – 15 işleminin sonucu kaç olur?  YANIT = = 4 .4 =16 , 16 . 7 = 112, 15 – 15 =0 ol. Sonuç: 112 olur.
+ Yorum Gönder