+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Rol ve statü arasındaki ilişki nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Rol ve statü arasındaki ilişki nedir
  rol ve statü arasındaki ilişki nedir kısaca anlatınız. Rol ile statü arasında nasıl bir bağlantı vardır bana rol ve statü arasındaki bağlantı konusunda acil bilgi gerekiyor bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Umarım işime yarayacak bilgiler verirsiniz. Teşekkürler. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  rol ve statü arasındaki ilişki nedir hakkında bilgi


  Statü: İnsanlırn toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Statü, kişilerin çocuk, doktor, müslüman, öğretmen, işveren, örneklerindeki gibi kim olduklarını belirtir, ona bir takım haklar sağlar ve yükümlülükler yükler.
  rol-ve-stat-aras-ndaki-ili-ki-nedir-hakk-nda
  Statü Çeşitleri:

  1. Verilmiş (edinilmiş) Statü: Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından

  sağlanır. Yani kişi doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Örneğin, Yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz . . .

  2. Kazanılmış Statü: Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri stütüdür.Örneğin, anne, baba, öğretmen rolü çok büyüktür ve çok çabuk değişebilir.

  Sosyal Prestij (İtibar): Bir bireye ya da kümeye (grub) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük sağlayan duruma denir. Doktorluk statü,doktorun sevilmesi, aranması durumuna prestij denir.

  statünün Özellikleri:
  1. Her insan birden fazla statüye sahip olabilir.
  2. Bazıları doğuştan bazıları sonradan kazınılır.
  3. Bazıları doğumdan ölüme kadar değişmezken koşulları daha kolay değişir.
  4. Her stütü belli kurallara bağlıdır.
  5. statüler arası ilişkiler ağı vardır.
  6. Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.

  Anahtar (Temel) Statü: Bireyin sahip olduğu statülerden toplum da en etkin olanına anahtar statü denir. Anahtar stütü kişinin toplum içindeki kişiliğini belirler. Cumhurbaşkanı, General, Öğretmen, İmam genellikle kişinin diğer statülerine göre anahtar stütü niteliği taşır.

  Rol: Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlarına rol denir. Kişinin her taşıdığı statüye göre bir çok rolleri vardır. Her rol, diğer rollerle olan ilişkilerinin derecelerine göre var olur ve anlam kazanır. statünün dinamik yönüdür.Bir kimse hem öğretmen, hem sporcu hem parti üyesi olabilir.Rol Pekişmesi: Rollerin birbirini kolaylaştır-masıdır. Ana okulu öğretmeni Rol Çatışması: Bireyin sahip olduğu statülerine uygun rolleri arasında herhangi birine uygun davranışı yapacağına karar verememesi haline rol çatışması denir. Örneğin, bir müdürün evde müdür rolüne devam etmesi, subayın evdekilere asker imiş gibi davranması
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Statü insanın bulunduğu yeri gösterir. insanın doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı statüler vardır. rol bu statülere uygun davranılması anlamına gelir mesela bir evlat statüsüne uygun hareket etmek statüsüne uygun rol almaktır.
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Statü hem doğumla gelebilmekte hemde sonradan kazanılmaktadır. Doğum ile gelen statü evlat olmak ve gelinen ailenin özellikleri ile kazanılan yerdir. Sonradan kazanılan statü ise okuyarak yada başarılar ile elde edilen statüdür. İnsanın mesleği kazanılmış statüdür. Rolün statü ile olan bağı ise kişinin kendi statüsüne uygun davranışlar göstermesidir.

+ Yorum Gönder


rol ve statü arasındaki ilişki