+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan şiirinden seçmeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan şiirinden seçmeler
  divan şiirinden seçmelerinde bazılarını paylaşmanızı istiyorum 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  divan şiirinden seçmeler


  Divan şiirinden seçmeleri  ŞİİRLER:

  AHMET PAŞA- GAZEL

  Gül istedim diken oldu yerim ne çare kılam

  Meğer libas-ı hayatımı pare pare kılam  N’olaydı sihr bileydim ki hicre doymak için

  Yüreğimi yüreğin gibi seng-i hare kılam  Eğer sitareye hükm olsa valsın ey mehru

  Yaşımla ruz ü şeb âfâkı pür sitare kılam  Dedim ki yâre kulum dedi bu sözü diyenin

  Kesem kalem gibi başın dilin de pare kılam  Dedim teveccüh edip öldür Ahmed’i dedi

  Bu kâr-ı hayre ne lâzım ki istihare kılam  FUZULİ- LEYLA İLE MECNUN (Mesnevi)

  Gördü ki bir avcı dam kurmuş

  Damına gazâller yüz urmuş.

  Bir ahu esir-i damı olmuş

  Kan yaşı kara gözüne dolmuş.

  Boynu burulu, ayağı bağlu,

  Şehlâ gözü nemlü, canı dağlu..

  Ahvaline rahm kıldı Mecnun

  Baktı ona, döktü eşk-i gülgûn

  Gönlüne katı gelip bu bîdad

  Yumşak yumşak dedi ki:-Sayyad!

  Rahmeyle bu müşgbu gazale!

  Rahmetmez mi kişi bu hale?

  ….

  Sayyad! Bana bağışla kanın,

  Yandırma cefa oduna canın!

  Sayyad dedi:- Budur maaşım,

  Açman ayağın giderse başım.

  NEFİ- HİCİV

  Sen kadar düşmen-i devlet mi hınzır

  Ne durur saltanatun sahibi bilmem a köpek

  Addolunsa eğer esbab-ı nizam-ı devlet

  Seni katl eylemedür cümleden akdem a köpek.

  SURURİ- TARİH (1780)

  Ey Sururi, nereden istersen

  Busemi al! Dedi dildar bana.

  Söyledim ağzın öpüp tarihin:

  Verdi bir buse bugün yâr bana.

  NÂBİ- KITA

  Erzan meta-i fazl ü hüner ta o denlü kim

  Bin marifet zamanede bir aferinedir.

  Ebna-yı dehr her hünere aferin verir,

  Ya Rab, bu aferin ne tükenmez hazinedir!

  NEDİM- GAZEL

  Çoktan ey saki gelip sinemde mihman olmadın

  Derdime destindeki sagarla derman olmadın  Mahsın mehten güzelsin belki amma neyleyim

  Ah bir şeb bürc-ü âguşumda tâban olmadın  Hayli demdir kim belin kucmağa kasdettikçe ben

  Naz ile benden yine bana girizân olmadır  Kande buldun böyle dikleş nazmı hayranım Nedim

  Cam-ı mey nuş etmedin hembezm-i cânan olmadın.
+ Yorum Gönder