+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan şiiri ve tanzimat şiiri yapı özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan şiiri ve tanzimat şiiri yapı özellikleri
  divan şiiri ve tanzimat şiiri yapı özelliklerini paylaşır mısınız? bunun dışında bana divanm şiiri ve tanzimat şiirinin var ise benzer özelliklerini ne olduğunu anlatabilir misiniz. son olarak bana divan şiiri ve tanzimat şiirinin farklarını sayabilir misiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  divan şiiri ve tanzimat şiiri yapı özellikleri hakkında bilgi

  divan şiiri ve tanzimat şiiri yapı özellikleri.gif
  Nazım şekilleri benzer. .. kaside ,gazel, terkib-i bend,müseddes v.b
  ölçü benzer . .. Aruz ölçüsüyle şiirler yazılır.

  Kafiyeleniş benzer.

  FARKLILIKLARI:
  TEMA-KONU (içerikle ilgili)


  divan şiirinde : aşk ,tabiat,tasavvuf,ahlak,övgü
  Tanzimat şiirinde : Halkı aydınlatmaya yönelik yeni tema ve konular işlenmiştir.Hürriyet ,eşitlik ,adalet,kanun v.b
  YAPI ÖZELLİKLERİ

  Divan şiirinde : Genellikle beyitler kullanılır,ölçü aruzdur.Kafiyeleniş nazım biçimi belirler.Göz için kafiye benimsenir.Nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır.Şiir nazım biçimlerine göre adlandırılır.
  Tanzimat şiirinde : Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmasına rağmen klasik yapıda bazı değişiklikler yapılır.Beyit sayılarının değiştirilmesi bölümlerin bulunmaması ,bazen mahlasların kullanılmaması bazı şairlerin aruz ölçüsünün yanında heceyi kullanmaları ,ayrıca şiirlerde başlıklara nazım biçiminin yanında konu adının da eklenmesi gibi …

  Zengin kafiye benimsenmiş, divan şiirinin aksine “kafiye kulak içindir” (aynı ses veren değişik harfler kafiye sayılır.)anlayısı R. Mahmut Ekrem tarafından ileri sürülmüş zamanla taraftar kazanmıştır.

  Dil ve ANLATIM ÖZELLİKLERİ

  Divan şiirinde Arapça ,farsca tamlamalara söz sanatlarına yer verilmesinden dolayı ağır bir dili vardır.
  Tanzimat şiirinde halkın anlayacağı bir dilde yazma anlayışına rağmen Arapça -Farsca kelime ve tamlamaların kullanıldığı görülür.Dildeki en büyük farklılık yeni kavramlara yer verilmesidir
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Divan şiiri bilindiğigibi taminattan önce gelen bir şiirdir. bunun dışında bilindiği gibi bir çok özellik ile divan şiiri ve tazminat şiiri biribirinden ayrılmaktadır mesela en basidi divan şiirinde dil ağır iken tazminat şiirinde dil daha anlaşılırdır onun dışında her iki şiirde de farklı konular işlenmektedir.
+ Yorum Gönder