+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan şiiri edebiyatı özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan şiiri edebiyatı özellikleri
  Divan şiiri edebiyatı ile ilgili bilgi ve özellikleri ne ihtiyacım var. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. bunun dışında bana divan edebiyatı şiirinde en çok sevilen ve ünlü olan şairin ismini ve onun hakkında da bilgi vereblir misiniz. teşekkür ederim. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  divan şiiri edebiyatı özellikleri hakkında bilgi
  divan şiiri edebiyatı özellikleri hakkında bilgi.jpg
  1.Nazım birimi beyittir. Beyit, kendi içinde anlam bütünlüğü taşır. Beyitlerle kurulan nazım biçimlerinde beyitleri birbirine bağlayan ölçü ve uyak birliğidir.

  2.Ölçü, İranlıların Araplardan alarak yeniden düzenledikleri aruz ölçüsüdür.

  3.Divan edebiyatında genellikle tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

  4.Divan edebiyatında Arap ve Fars edebiyatlarından alınan nazım biçimleri kullanılır: gazel, kaside, mesnevi, musammat, rubai.

  5.Divan Edebiyatının kaynakları din, tasavvuf, Kuran, hadis,peygamber hikayeleri, evliya menkıbeleri , İran ve İslam mitolojisi, XIII. yüzyılından sonra yerli yaşam, günlük olaylar olmuştur. Bu nedenler ile şiirlerde aşk, şarap , din ve ahlak ile ilgili soyut kavramlar işlenmiştir. Şiirlerin kişi ve toplum yaşayışı ile ilgili gerçeklere , doğaya ilgileri azdır. Stilize edilmiş bir doğa anlayışı ile dağa öğeleri nakış, motif gibi kullanılmıştır.
  Divan şiirinde aşk ön plandadır. Aşk anlayışı çağın mutlak hükümdarlık sistemine ve tasavvuf düşüncesine dayanır. Sevgili , mutlak iktidar sahibi ,zalim , vefasız; aşık ise bahtsızdır. Şairler için anlatılmak istenen platonik aşktır.

  6.Divan şiirinden kaderci bir dünya görüşü egemendir. Şairler, dünyanın geçici olduğundan, feleğin cerrinden , zamanın kötülüğünden yakınırlar.

  7.Divan şiirinin dili Arapça , Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu Osmanlıca denilen yazı dilidir.

  8.Söyleyiş özentilidir Ustalık, benzetmeler yapmak mecazlı, sanatlı değişler yaratmak, kalıplaşmış anlamlı sözcükleri yeniden kullanmaktır. Bu nedenle şair, özden çok söyleme biçime önem verir. Divan şiirinde nazirecilik yaygındır.

  9.Şiirler, konularına göre değişik biçimle adlandırılır. Ölüm teması işleyen ‘ MERSİYE’, Peygamberlerin erdemlerini anlatan şiirlere ‘NAAT’, Tanrıya yakarışı işleyen şiirlere ‘MÜNACAAT’ , Tanrının birliğini anlatan şiirlere ‘TEVHİD’ , şairin kendini övdüğü şiirlere ‘FAHRİYE’ , şairin toplumsal çarpıklıkları dile getirdiği yergilere de ‘HİCİV’ denir.

  10.Nazım biçimleri genelde Arap ve İran şiirlerinden alınmıştır. Divan Edebiyatı nazım biçimleri iki ana bölümde işlenir

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Divan Şiiri edebiyatı bilindiği gibitemel olarak şiir türü üzerine kurulmuş olan bir edebiyattır. bunun dışında bu divan şiirinde bilindiği gibi kafiye olarak zengin veya tam kafiye kullanılırken konu olarak da aşk hasret.. gibi kişisel konular işlenmektedir.
+ Yorum Gönder