+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda takvimler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  takvimler hakkında bilgi
  Proje ödevim için çok acil günümüzde kullandığımız tüm takvimler hakkında bilgi verebilir misin? Takvim türleri ve nasıl kullanılmaya başlandıkları konusunda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  takvimler hakkında bilgi

  Takvimler hakkında ansiklopedik bilgi

  İnsanlar geçmişlerini, yaşadıkları anı ve geleceklerini değerlendirmek için bir düzen kurmuşlar ve astronomik gözlemlerle ay ve güneşin hareketlerini inceleyerek, zaman hesaplaması yapmışlardır. Bu hesaplamalarla hazırlanan cetvellere "Takvim" denir. Takvimler sayesinde olayların zamana göre "kronolojik olarak" incelenmesi mümkün olmaktadır.

  takvimler hakkında bilgi.jpg

  Takvim Çeşitleri
  Ay Yılı


  Ay, Dünya etrafında dönüşünü 29,5 günde tamamlar. Ayın Dünya etrafında 12 defa dönmesiyle 354 günden oluşan bir ay yılı olmuş olur.

  Güneş Yılı

  Dünya'nın güneş etrafında dönüşüne göre düzenlenmiştir. 1 yıl, 365 gündür. Bu takvimi ilk kez Mısırlılar kullanmıştır.

  Ay yılı ile Güneş yılı arasında 11 günlük fark vardır. Ay yılında her yıl, yıl başlangıcı 11 gün öne gelir.miladi takvimin temelini oluşturmuştur

  Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
  Oniki Hayvanlı Takvimi


  İslamiyet öncesi Türk Devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bir takvimdir. Bir yıl 365 gün olarak hesaplanmış ve her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Bu takvim Türkler'den başka Çin,Moğol,Hint ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde Asya'nın bazı bölgelerinde hâlâ kullanılmaktadır.


  Hicrî Takvim

  Hicrî Takvim (Arapça: التقويم الهجري), İslam Peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan takvim sistemi. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır.

  Celali Takvimi

  Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah zamanında eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bu takvimde Nevruz yılbaşı olarak kabul edilmiştir

  Rumi Takvim

  Mali işlerde kullanılmak üzere eski Bizans takvimi esas alınarak hazırlanmıştır. 1839'da bütün resmi ve mali işlemlerde Hicri takvimle beraber kullanılmaya başlandı. Başlangıç olarak Hicret alınmış ancak Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. Rumi takvim 1 Ocak 1926'da Miladi takvimin yürürlüğe girmesine kadar kullanılmıştır. Miladi takvimin kabul edilmesine rağmen mali yılbaşı Mart ayı olarak kabul edilmiş ve bu uygulama 1982'ye kadar devam etmiştir.

  Miladi Takvim

  Güneş yılı esasına göre hazırlanan bu takvim ilk defa Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Bu takvim; İyonlar, Yunanlar ve Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Roma İmparatoru Jullius Cesar ve Papa XII.Gregor tarafından düzenlenerek günümüzdeki şeklini almıştır. Başlangıç olarak (Milat) Hz.İsa'nın doğum günü kabul edilmiştir. Miladi Takvim 1 Ocak 1926'dan itibaren Türkiyede de kullanılmaya başlanmıştır.

  - Hz.İsa'nın doğumu (Milat) başlangıç alınmıştır.

  - Milattan önceki tarihlerde rakamsal değeri büyük olan tarih daha eski bir tarihi gösterir.

  - Milattan sonraki tarihlerde rakamsal değeri büyük olan günümüze daha yakın bir tarihi gösterir.

  Kendine özgü takvim hazırlayan uygarlıklar takvim başlangıçlarını ayarlarken kendileri için önemli görülen olayları dikkate almışlardır. Musevilerde ilk yaradılış günü (M.Ö 3760), Yunanlarda ilk olimpiyatlar (M.Ö 776), Romalılarda Roma'nın kuruluşu (M.Ö 753), Hristiyanlarda Hz.İsa'nın doğumu (0), Müslümanlarda ise "Hicret olayı" (M.S 622) Başlangıç olarak alınmıştır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Takvimler insanların zamanlarının değerlendirebilmeleri amacı ile kullanılmaktadır. Takvimler ay, güneş, celali, rumi, hicri ve miladi takvimler bulunmaktadır. Güneş takvimi günümüzde kullanılan takvimdir ve bu takvimi ilk defa Mısırlılar kullanmışlardır. Hicri takvimde başlangıç hicret olarak kabul edilmektedir. Rumi takvim bizans takvimidir. Miladi takvim güneş takvimi ile aynı özelliklere sahiptir ve günümüzde miladi takvim kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder