+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda saltanat hangi yıl kaldırılmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  saltanat hangi yıl kaldırılmıştır
  saltanat hangi yıl kaldırılmıştır kısaca cevap veriniz 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Saltanat hangi yıl kaldırılmıştır hakkında bilgi

  Saltanatın Kaldırılması veya Padişahlığın Kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı İmparatorluğunun münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek "İstanbul'daki şekl-i hükümetin 16 Mart 1336 [1920]'de tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. [1]Aynı gün alınan bir başka Meclis kararıyla 1 ve 2 Kasım günleri milli bayram ilan edilmiştir.
  saltanat-hangi-y-l-kald-r-lm-t-r-hakk
  Kararnamenin ilanından sonra sadrazam Tevfik Paşa başkanlığında 4 Kasım günü son toplantısını yapan Osmanlı hükümeti istifasını padişaha sunmuştur. 5 Kasım'da Ankara hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi Refet Paşa (Bele) tüm bakanlık müsteşarlarını Divanyolu'ndaki Şark Mahfili'nde toplayarak her türlü faaliyete son vermelerini tebliğ etmiştir. 7 Kasım'da Babıali'deki başbakanlık dairesi resmen boşaltılmış ve Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'nin yayınına son verilmiştir.

  Şeklen "halife" ünvanını koruyan VI. Mehmet Vahidettin 10 Kasım'da son Cuma selamlığına katılmış, ancak yaşamına ve özgürlüğüne yönelik tehditleri gerekçe göstererek 17 Kasım sabahı Boğaziçi'nde demirli bulunan İngiliz zırhlısı Malaya'ya sığınmıştır. Bunun üzerine 19 Kasım'da TBMM, veliaht Abdülmecit Efendi'yi halife ilan etmiştir. 3 Mart 1924'te çıkarılan bir kanunla halifelik de lağvedilmiş ve tüm Osmanlı hanedanı mensupları yurt dışına çıkarılmıştır.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1 kasım 1922 de saltanat kaldırılmış padişahlığa son verilmiştir. Aynı gün alına karar ile 1 ve 2 Kasım milli bayram olarak ilan edilmiştir.
+ Yorum Gönder