+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Paralel dairelerin özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Paralel dairelerin özellikleri
  paralel dairelerin özellikleri 2. Asel
  Bayan Üye

  Paralel dairelerin özellikleri

  Paralel dairelerin özellikleri hakkında bilgi


  Paralel Daireleri

  Kutup noktalarına eşit uzaklıktaki noktaları birleştiren, Ekvator'dan başlayıp yer ekseni ile Ekvator düzlemi arasındaki 90° lik açıya bağlı olarak 1° aralıklarla çizilen hayali (İzafi) çizgilerdir.

  Paralel Dairelerinin Özellikleri
  * Paralel dairelerin numaraları Ekvator'dan başlayıp, kuzeye ve güneye doğru birer derece aralıklarla artar.
  * 0° Ekvator, paralel dairelerin başlangıcı ve en geniş olanıdır. Paralel dairelerinin numaralarının artış yönüne bakılarak bir yerin hangi yanmkürede bulunduğu tespit edilebilir.
  * Paralel daireler, doğu-batı yönlü olarak uzanırlar. Bu özellik haritalarda yön bulmada kullanılır.
  * Bir paralel daire üzerindeki bütün noktaların Ekvator'a olan uzaklığı aynıdır. Bundan dolayı enlemleri de aynı kabul edilir.
  * Farklı yarımkürelerde yer alan ve mutlak değerleri aynı olan paralel dairelerin Ekvator'a uzaklığı aynıdır.
  Bir yarımküredeki aynı paralel üzerindeki bütün noktaların, Ekvator'a olan uzaklıktarı, çizgisel hızları, aynı zamanda güneş ışınlarını alma açıları, gece gündüz süreleri ve enlemleri aynı kabul edilir.
  * 180 paralel dairelerinin 90 tanesi Kuzey Yarımküre'de 90 tanesi Güney Yarımkürede'dir. (90° paralelleri birer noktadır.)
  * Paralel daireler birbirini kesmezler.
  * Paralel dairelerin çevreleri, çap ve yarıçapları, Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru küçülür.
  * Üzerinden fazla sayıda paralel geçen yani kuzey güney yönünde geniş olan ülkelerde iklim çeşitliliği fazladır. (ABD - Şili gibi)
  * Ardışık iki paralel daire arasındaki kuşuçuşu dikey uzaklık 111 km. dir. Bu özellik iki nokta arasındaki kuşuçuşu uzaklığı hesaplamada kullanılır. Bir meridyen üzerinde komşu paralellerin arasındaki uzaklık 111 km. dir. Komşu iki meridyen daire ile komşu iki paralel arasındaki uzaklığın eşit ve 111 km olduğu yer Ekvator'dur.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Paralel (Daire) Özellikleri


  Paraleller bir derecelik açılar ile çizildiğinde 90 tanesi Kuzey Yarım Kürede, 90 tanesi Güney Yarım Kürede olmak üzere toplam 180 tane dir.
  Paralellerin uzunlukları Kutuplara doğru gidildikçe gidilir.
  Ekvator başlangıç paraleli olarak kabul edilmiştir.
  Her paralelin bir numarası bulunmaktadır. Bu numaralar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe büyür.
  Ardışık iki paralel arasındaki kuş uçuşu uzaklık 11 km’dir.
  Paraleller meridyenleri dik olarak keser.

  Bir paralel üzerindeki bütün noktaların Ekvator’a olan uzaklıkları eşittir. Bu noktaların;

  Çizgisel hızları
  Güneş ışınlarının geliş açısı
  Gece- gündüz süreleri
  Enlemleri aynıdır.

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Paralellerin başlangıcı Ekvator'dur ve en büyük paraleldir. Yeri doğaldır.

  Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların Ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir.

  Aralarındaki uzaklık 111'er km'dir.

  Merkezden alınan 1˚ lik açı farkı karşılığında çizilirler.

  Enlemlerin belirlenmesinde yardımcı vasıta olarak kullanılırlar.

  Paralellerin derece değerleri, Ekvator'dan kutuplara doğru büyür.

  Çevre uzunlukları Ekvator'dan kutuplara doğru kısalır ve kutuplarda nokta şeklini alır. Bu nedenle, aralarındaki alanlar da kutuplara yaklaştıkça küçülür.

  Paralel daireler meridyenlere diktir.

  ÖRNEK
  Aynı meridyen üzerinde bulunan X ve Y noktaları arasındaki uzaklık 6438 km'dir.
  X noktası Ekvator üzerinde olduğuna göre, Y noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır.


  26 b) 32 c) 44 d)58 e) 65

  ÇÖZÜM
  Y'nin hangi paralel üzerinde olduğunu bulmak için 6438 km'lik uzaklık 111 km'ye bölünür (6438:111) ve 58˚ bulunur.
  Ekvator, dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen çizgiye denir. Başka deyişle Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir.
  Ekvator'un Özellikleri

  En uzun paralel dairedir.

  Paralel dairelerin başlangıcıdır. (0˚ Paraleli dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarı küreye ayırır.)

  Güneş ışınlarını 21 Mart ve 23 Eylül'de dik alır.

  Çizgisel hızın en fazla, yerçekiminin en az olduğu yerdir.

  Üzerinde gece ve gündüz süreleri her zaman eşittir.


+ Yorum Gönder