+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Cumhuriyetin Faydaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Cumhuriyetin Faydaları
  Ödevimi yapmam için bana acil Cumhuriyetin Faydalarını anlatan bir yazı istiyorum. Cumhuriyet türk halkı için ne gibi yenilikler getirdi bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim? Ödevimi yapabilmem için gerekli 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cumhuriyetin Faydaları hakkında bilgi

  Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet rejiminin Türk halkına kazandırdıkları


  Cumhuriyetin Faydaları hakkında bilgi.jpg
  En kısa tarifle Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönetmesidir. Cumhuriyet, akla ve bilime dayanan, tüm vatandaşların ihtiyaçlarını eşit bir şekilde gidermede kullanılan en iyi yönetim şeklidir. Bununla birlikte Cumhuriyet, demokrasinin işleyişini ve gelişimini kolaylaştıran bir rejim sistemi olmasıyla da, bir çok ülke tarafından en iyi yönetim şekli olarak kabul görmüştür.

  Cumhuriyet rejiminde, devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkiler yasalarla düzenlenir. Tüm ülke vatandaşları hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın tüm haklardan eşit olarak faydalandırılır. Kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminde, vatandaşlar yasalar çerçevesinde özgürce hareket etme ve düşüncelerini açıkça ifade etme hakkına da sahip olur.

  Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Türk milleti, cumhuriyetin sağlamış olduğu olanaklardan faydalanarak kısa zamanda her alanda gelişme göstermiş, çağdaşlaşma yolunda da büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bir toplumun çağdaşlaşması ve ilerlemesi için cumhuriyet ile yönetilmesi baş koşuldur.

  Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk vatandaşlarının çağdaş bir toplum haline gelerek dünya devletleri ile yarışır bir hale gelmesi, Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te ilan ettiği Cumhuriyet ile mümkün olmuştur. Cumhuriyet sayesinde halk, ilk defa yönetimde söz sahibi olmuş, seçmiş olduğu milletvekilleri aracılığı ile sorunlarına kanunların izin verdiği ölçülerde, meclis çatısı altında çözüm arama hakkını elde etmiştir.

  Cumhuriyet yönetimi, Türkiye’de yenileşmenin, çağdaşlaşmanın ve ileriye gitmenin yolunu açmıştır. Bütün bunlardan dolayı Türk milleti, cumhuriyet rejimini benimsemiş ve dünyada cumhuriyetin en iyi şekilde uygulandığı bir ülke haline gelmiştir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Cumhuriyet yönetim şeklinde halk kendi kendini yönetmektedir.Cumhuriyet yönetimi insanlara eşit haklar tanımaktadır. Cumhuriyet yönetimi pek çok devlet tarafından en iyi yönetim şekli olarak kabul görmüştür. 29 Ekim 1923 yılında ülkemizde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet sayesinde halkımız yönetime katılmıştır.
+ Yorum Gönder