+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Demokratik yönetim anlayışının uygulama Örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Güneş Hoca
    Devamlı Üye

    Demokratik yönetim anlayışının uygulama Örnekleri
    Demokratik yönetim şeklini nasıldır ve nasıl uygulanır?Demokratik yönetim anlayışının Uygulama Örnekleri anlatan bir yazı paylaşmanızı istiyorum? Demokratik olan ülkelerin halkına karşı davranışı nasıldır?  2. Dr Zeynep
    Bayan Üye

    Demokratik yönetim anlayışının uygulama Örnekleri

    Demokratik yönetim anlayışının uygulama Örnekleri.jpg

    Toplumsal ihtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesindeki güçlükler temsili demokrasinin işlerliğine yönelik tartışmaları gündeme getirmiştir. Buna bağlı olarak demokratik yönetim anlayışının geliştirilmesi merkezi ve yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanmasını içeren ilkeler uluslararası metinlerde yer almıştır.

    Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bireylerin ve toplumsal kesimlerin yönetime aktif katılımını amaçlayan katılımcı yönetim anlayışı esas olarak demokratik işleyişin kapasitesini arttırmayı hedefleyen girişimler olarak görünmektedir. Günümüzde önemli gelişmeler kaydeden sivil toplum kuruluşları katılımcı yönetim talepleriyle bir anlamda bireylerin ve toplumsal kesimlerin demokratik işleyişe yönelik yaklaşımlarını ortaya koymaktadırlar.

    Ülkemizde Demokratik tarihsel süreç içinde sivil toplum anlayışı ve sivil toplumun kurumsallaşmasına yönelik yeterli birikim sağlanamamıştır. Ancak özellikle son yıllarda merkezi yönetimde ortak yönetim anlayışı ve katılımcı demokrasiye yönelik işbirliklerinin gerçekleştiği görünmektedir. Bu yöndeki girişimlerin üretime dönük toplumsal kesimlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle eleştirilebilmesinin yanında söz konusu işbirlikleri katılımcı yönetimin kurumsallaşması noktasında önemli bir adım olarak görünmektedir. Öte yandan merkezi düzeyde katılımcı demokrasinin kurumsallaşmasına yönelik girişimler aynı yaklaşımın yerel düzeyde belediye yönetimleri üzerinde uygulanması taleplerine referans teşkil etmektedir.

    Çalışmamızın amacı sivil toplum kuruluşlarının demokrasi ve katılım kavramlarına ilişkin öngörülerini ve potansiyellerini belirlemektir

  3. Gülşen
    Devamlı Üye
    Demokratik ülkelerde halkın tamamı özgürdür ve aynı haklara sahiptir. Demokratik yönetimde halk kendini yönetecek temsilcileri kendisi seçer ve istediği kişiyi seçme konusunda özgürdür. Demokrasinin olduğu yerde bütün halk devletin gözünde aynı haklara sahiptir. İnsanların hakları yasalar ile korunmaktadır.
+ Yorum Gönder