+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Toprağın Gözenekliliği Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Toprağın Gözenekliliği Hakkında Bilgi
  Toprağın Gözenekliliği Hakkında Bilgi verebilir misiniz? Toprak gözenekli midir? toprakta gözenek nasıl oluşur bana bu konuda bilgi verecek metin paylaşmanız mümkün mü acaba? 2. Asel
  Bayan Üye

  Toprağın Gözenekliliği

  topra-n-g-zeneklili-i.jpg
  Toprak tanecikleri arasında kalan boşluklar toprağın gözenekleri olarak isimlendirilir. Toprağın gözenekleri, toprak tanelerinin çapları ve¬ya toprak parçacıklarının çaplarına göre çeşitli iriliktedir. Toprakların gözenek hacmi % 30 - 70 arasında bulunmaktadır. Organik maddenin ka¬rışımına göre gözenek hacmi daha da artar. Kum topraklarının gözenek¬leri iri, fakat toplam gözenek hacmi küçüktür. Kil topraklarında ise gö¬zenekler ince fakat toplam gözenek hacmi .
  Toprak gözeneklerinin çapları en ince 0.2 mikrondan küçük, en ka¬ba 75 mikrondan geniş olabilirler. Çapı 75 mikrondan daha büyük olan gözenekler yağış anında bile su ile dolu bulunmazlar. Çapı 50 - 75 mikron arasındaki gözeneklerdeki su yağışın hemen arkasından sızıp gider. Bu gözenekler ancak durgunsu şartlarında dolu bulunabilir¬ler. Çapı 50 -10 mikron arasında bulunan gözeneklerde su sızıntı suyu halinde yerçekimi etkisi ile hareket eder. Bu gözeneklerde suyun hareketi pek hızlı olmaz. Ancak suyun yerçekimine karşı tutulması da mümkün olamaz. Çapı 10 - 0.2 mikron arasında bulunan gözeneklerde ise su yer¬çekimine karşı tutulur ve ancak bitki köklerinin geliştirdikleri emme gü¬cü ile alınabilir. Çapı 0.2 mikrondan küçük olan gözeneklerde tutulan su bitkiler tarafından da alınamaz. Bitkilerin kılcal kökleri ancak çapı 10 mikrondan geniş olan iri gözenek¬lere girebilir ve gelişebilirler. Mantar iplikçiklerinin (miselleri) çapı 3 – 6 mikron arasında, bakterilerin ise çapları 0.5 - 1 mikron, boyları ise 1 - 3 mikron arasında (çok küçükleri 0.2 mikron kadar) olup bunlar ancak or¬ta ve iri gözeneklere girebilirler. Bu nedenle çapı 0.2 mikrondan küçük olan ince gözenekler gerek biyolojik faaliyet, gerekse su - hava değişimi bakımından elverişli değildir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Toprağın gözenekleri toprak arasında oluşan boşluklara denmektedir. Toprak arasındaki boşluk yani gözenekler toprağın iriliğine göre değişmektedir.Kum toprak arasında bulunan gözenekler iridir, kil toprakların arasında bulunan gözenekler ise küçüktür.
+ Yorum Gönder