+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Toprağın Özgül Ağırlığı ve Hacim Ağırlığı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Toprağın Özgül Ağırlığı ve Hacim Ağırlığı Nedir
  Toprağın Özgül Ağırlığı ve Hacim Ağırlığı hakkında bilgi verebilir misin 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Toprağın Özgül Ağırlığı ve Hacim Ağırlığı Nedir  Toprağın Özgül Ağırlığı ve Hacim Ağırlığı Nedir Hakkında Bilgi

  Mineral toprağın özgül ağırlığı 2.4 - 2.8 arasında değişir (ortalama 2.65). Kilin özgül ağırlığı 2.2 - 2.9, ağır minerallerin özgül ağırlığı 2.9-¬4.0, organik maddenin özgül ağırlığı ise ortalama 1.4 kadardır. Toprağın özgül ağırlığı birim hacımdaki gözenek hacminin veya ince toprak ağır¬lığının tayini için kullanılır.
 3. Ziyaretçi
  Toprağın Özgül Ağırlığı : Belli bir miktar toprağın kuru ağırlığının, toprak parçacıklarının kapladığı hacme oranına, o toprağın özgül ağırlığı denir. Diğer bir ifade ile toprağın özgül ağırlığı, içinde hiç boşluk bulunmayan 1 cm3 toprağın gram olarak ağırlığıdır. Toprağın özgül ağırlığında sadece toprak parçacıklarının ağırlığı ve kapladıkları hacim göz önünde tutulduğundan herhangi bir toprağın özgül ağırlığı, sabit bir rakamdır ve toprak
  parçacıkları arasındaki boşlukların azalması veya artmasına bağlı olarak değişmez.

  Toprağın Hacim Ağırlığı : Hacim ağırlığı, doğal strüktür durumundaki kuru bir toprak kütlesinin ağırlığının kapladığı hacme oranıdır. Burada toprak kütlesinin kapladığı hacme hem toprak parçalarının hacmi hem de parçacıklar arasındaki boşluklar hacmi dâhildir. Topraklarda hacim ağırlığını toprağın strüktür durumu (yapısı) belirler. Toprak zerreleri arasındaki boşluklar arttıkça toprağın hacim ağırlığı azalır. Bunun tersine, boşluklar
  azaldıkça hacim ağırlığı artar. Bir toprağın hacim ağırlığı daima yoğunluğundan azdır
+ Yorum Gönder


hacim agirlik.ne.demek,  hacim ağırlığı,  toprağın hacim ağırlığı,  hacim agirligi nedir,  toprak birim ağırlık,  hacim ağırlığı nedir