+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Toprağın Renginde temel faktörler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Toprağın Renginde temel faktörler nelerdir
  Toprağın Renginde temel faktörler nelerdir Uzun olmayacak sekide paylaşmanızı istiyorum. Toprağın rengi yer yer değişmektedir bana toprağın renginin neden bazı yerlerde değiştiği konusunda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Toprağın Renginde temel faktörler nelerdir


  Toprağın Renginde temel faktörler nelerdir hakkında bilgi


  Toprağın rengi, toprak oluşumu ve gelişimindeki genetik olayların önemli sonuçlarından biridir. Toprakların tanımlanmasında çok önemli bilgiler toprağın renginden faydalanılarak öğrenilir ve açıklanır.

  Toprağa renk veren başlıca maddeler;
  (1) Demir bileşikleri
  (2) Manganez bileşikleri
  (3) Organik madde olarak sıralanmaktadır. Ayrıca toprakta ayrış¬mamış durumda bulunan renkli mineraller de toprak rengini etkileyebi¬lirler.

  Demir bileşikleri oluştukları ortamın nemliliğine ve reaksiyonuna göre çeşitli renklerde bulunurlar). Üç değerli demir hidroksitler pas esmeri veya sarımsı kahveden sarımsı kırmızıya kadar renklerdedir
  İki değerli demir oksitlerinin bulunduğu toprak zonlarının rengi ıslaklığın şiddetine bağlı olarak yeşil, yeşilimsi mavi ve bozumsu renklerdedir.
  Tropik bölgelerin topraklarında sıcak ve nemli ortamda hızla hidro¬!ize uğrayan demir bileşikleri zamanla su kaybederek hematit'i oluştururlar. Hematit Akdeniz iklimi etkisinde gelişen topraklara ve tro¬pik bölge topraklarına koyu kırmızı (kan kırmızısı) tonlarında renk verir.

  Topraktaki organik madde, özellikle kolloid organik madde olarak humus, toprak rengini çok etkiler. Humusun karıştığı en üst toprak esmer renklidir. Bu esmer renk humusun ve toprağın özelliklerine ve ka¬rışım oranlarına göre değişiklik gösterir.
  Toprağa renk veren diğer bir bileşik ise mangan bileşikleridir. Man¬gan bileşikleri daima siyah renk verirler.
  Toprağın rengi renk veren maddenin cinsine ve miktarına olduğu kadar, toprağın tane yapısına ve nem oranına da bağlıdır. Aynı miktar¬da renkli madde kum topraklarını daha koyu, kil topraklarını daha açık gösterir. Kum tanelerinin boyutlarının iriliği nedeni ile kum toprakla¬rında yüzey daha azdır. Buna karşılık kil taneleri çok küçük boyutlu¬durlar. Kil toprak-larının yüzeyi kum topraklarından daha fazladır. Bu nedenle aynı miktar renk maddesi yüzeyi daha az olan kum toprağını kil toprağından daha koyu renkte gösterir.
  Toprağın nemli oluşu rengi daha koyu gösterir. Nemli topraklar ışığı kuru topraklardan daha az yansıtırlar Toprak renginin hava kurusu durumda iken tanımlanması gerekir. Çeşitli nem oranlarına sahip topraklarda renk tanımlaması yapmak yanlış değerlendirmelere yol açar.
  Toprağın rengi toprakların genetik oluşum ve gelişim horizonlarına bağlı olarak değişir. Toprak kesitinde yukarıdan aşağı sıralanan toprak horizonlarının herbirinin rengi diğerinden farklıdır. Bu renk farkları ara¬zide toprağın incelenmesi ve genetik gelişim durumunun belirlenmesinde en önemli bilgiyi verirler .
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Toprak her bölgede farklı renklerdedir. Bazı yerlerde tamamen siyahken bazı yerlerde neredeyse beyazdır bunun nedeni toprakta bulunan demir ve manganezin miktarıdır. Demir bulunduğu yere göre değişik renkler göstermektedir buda toprağın renginde değişikliğe neden olmaktadır.
+ Yorum Gönder