+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler Nelerdir
  Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler Nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler Nelerdir

  Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler Nelerdir hakkında bilgi


  1- Göçler ve düzensiz şehirleşme
  2- Kişi başına kullanılan enerji su kağıt kömür vb. artışı
  3- Ormanların tahribi yangınlar ve erozyon
  4- Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi
  5- Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava
  kirliliği
  6- Motorlu araçlar ve deniz araçları
  7- Maden kireç taş ve kum ocakları
  8- Gübre ve zirai mücadele ilaçları
  9- Atmosferik olaylar ve doğal afetler
  10-Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması
  11-Katı atıklar ve çöp
  12-Sulak alanların ve göllerin kurutulması
  13-Arazilerin yanlış kullanımı
  14-Kaçak avlanma
  15-Televizyon bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen
  radyasyon
  16-Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir.

  Yerleşim alanlarından çıkan çöplerin boşaltıldığı alanlar ile kanalizasyon şebekelerinin arıtılmaksızın doğrudan toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir.

  Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya yayılmakta ve solunum yolu ile büyük bir kısmı canlılar tarafından alınmaktadır. Geriye kalanı ise, rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir.

  Toprak kirliliğine sebep olan diğer bir faktör de tarımsal mücadele ilaçları ve suni gübrelerdir. Tarımsal mücadele ilaçlarının bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır.

  Sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, mangan, bor gibi besin maddelerini içeren suni gübreler de aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu toprağın yapısını bozmakta ve toprak kirliliğine yol açmaktadır.

  Endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın havaya, suya ve toprağa verilen atıklar çevreyi kirletmektedir.

 4. Ziyaretçi
  Size çok teşekkür ederim tam istediğim bilgiyi veriyorsunuz zaten ödevlerimi hep buradan yapıyorum

+ Yorum Gönder


toprak kirliliğine neden olan etkenler,  toprak kirliliğine neden olan faktörler,  toprak kirliliğine sebep olan faktörler,  toprak kirliliğine neden olan etmenler,  toprak kirliliğine sebep olan etkenler,  toprak kirliliğine neden olan olaylar