+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal siyasi ve kültürel yapı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal siyasi ve kültürel yapı
  Tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal siyasi ve kültürel yapısı hakkında kısaca bilgi vermenizi istiyorum. bunun dışında bana genel olarak tazminat dönemi edebiyatının ne gibi özelliklere sahip olduğu hakkında bilgi verebilirmisiniz. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal siyasi ve kültürel yapı

  Tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal siyasi ve kültürel yapı hakkında bilgi


  Tanzimat Edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akımdır. 3 Kasım 1839′da Reşit Paşa tarafından ilan edilen ve Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak adlandırılacak,gerek siyasi alanda gerek edebi ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. Edebiyat Tarihçilerimizde 1839 yılını Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir.

  19. yy. Osmanlı İmparatorluğu’nda artık gerileme ve çöküş devrinin başladığı dönemdir. Ardı ardına alınan yenilgiler, geniş Osmanlı topraklarında birbiri ardına gelen isyanlar, yönetimi bir arayış içine çekmiş, III. Selim devrinde ilk kez orduda yapılan ıslahat hareketleri ile Avrupa’nın teknik ve kültürel üstünlüğü karşısında imparatorluk yönünü batıya çevirmek zorunda kalmıştır. Gülhane Hattı Hümayunu’nun yürürlüğe konmuş olmasıyla her alanda bir yenileşme hareketi başlamıştır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Tanzimat dönemi edebiyatı bilindiği gibi yazı dilinde yalınlaşmaya önem vermişlerdir bunun dışında bu edebiyat bilindiği gibi batılı edebiyatından çok etkilenmiş ve bu batılı edebiyatından türk edebiyatına pek çok şey geçmiştir. ayrıca bu dönemde bilindiği gibi tiyatroya ayrı bir önem verilmiştir.
+ Yorum Gönder


tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal siyasi kültürel yapı,  tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal siyasi ve kültürel yapı,  tanzimat edebiyatını etkileyen sosyal siyasal ve kültürel yapı,  tanzimat dönemini etkileyen sosyal siyasi kültürel yapı,  tanzimat döneminin sosyal siyasi ve kültürel yapısı,  tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen sosyal yapı