+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Örgütleme Nedir - Örgütleme Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Örgütleme Nedir - Örgütleme Hakkında Bilgi
  Örgütleme Nedir - Örgütleme Hakkında kısaca Bilgi veriniz? Örgütler neden kurulur örgütlenerek ne yapılmaya çalışılır. Örgütler nasıl oluşturulur bana bu konuda bilgi erebilir misiniz? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Örgütleme Nedir


  Örgütleme, ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının oluşturulmasına yönelik olarak yapılan eylemlerdir. Örgütleme, örgütün amacının gerçekleştirilmesine yönelik dinamik bir yapının kurulmasıdır. Bunun yanında, kuruluşun çalışması için gerekli olan her şeyi sağlama, belirlenen amacı gerçekleştirebilmesi için en uygun yapıyı kurma olarak da tanımlanabilir.
  Örgütleme Nedir.png
  Örgütleme, düzensizlikten bir düzen yaratma sürecidir. Örgütleme süreci sonunda oluşan yapı sayesinde değişik yararlar sağlanır. Öncelikle örgütleme ile amaçlara ulaşmak kolaylaşır. Elde bulunan maddi ve maddi olmayan kaynakların kullanımı etkinleşir. Bu şekilde verimlilik de yükselir. Ayrıca kurumda bulunan bireylerin sorumluluklarını daha iyi bir biçimde yerine getirmeleri sağlanır. Bireylerin görevleri ve sorumlulukları daha belirginleşir ve bu da bireyler arasındaki çatışmanın azalmasını sağlar.

  Toprak, insan ve para gibi örgüt de bir üretim etkenidir. Çünkü örgüt sayesinde bireyler birçok şeyi başarma yeteneği kazanır. Bireyler, sınırlı olan farklı düşünme ve kavrama yeteneklerini örgütler aracılığıyla bütünleşerek bireysel güç ve yeteneklerini aşan amaçları gerçekleştirilebilir. Kısacası, örgütle uygarlık eşanlamlıdır. Örgüt olmadan uygarlık olamaz.

  İyi bir örgüt oluşturmada iki nokta önemlidir. Bunlardan birincisi gelişmiş bir iletişim sistemidir. İkincisi ise örgütün amaçlarının bireysel gereksinimlere de cevap verecek biçimde oluşturulmasıdır.

  Etkili Bir Örgütleme İçin: Örgüt üyeleri arasında öncelikle amacın ne olduğu konusunda ortak bir bilinç oluşmalıdır. Her görevin yani yapılacak işin ne olduğu açık bir şekilde belirlenmelidir. Aynı doğrultuda, örgütteki bireylerin sahip oldukları yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir. Her bireyin kimden ve kime karşı sorumlu olduğunu gösteren hiyerarşik bir yapı belirlenmelidir. Ancak yetki ve sorumluluklar eşit ve dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Örgütler aynı amacı isteyen insanların bir araya gelerek aynı amaç için çaba göstermeleri için oluşmaktadır. Aynı amacı oluşturmaya çalışan insanlar kendi aralarında örgütlenerek istediklerini yapmaya çalışırlar. İnsanlar örgütlenerek yardım kuruluşları oluşturur ve bu kuruluşlar başka insanlara yardım amacı güder insanlar genellikle aynı amaca sahip olduklarında örgütlenerek istediklerini yapmaya çalışırlar.
+ Yorum Gönder