+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda 19.yüzyılda osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  19.yüzyılda osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler
  19.yüzyılda osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler hakkında kısaca bilgiler nelerdir? Osmanlıda eğitim hangi kurumlar tarafından veriliyordu bana osmanlıda eğitim kurumları ve eğitimde yapılan yenilikler konusunda acil bilgi gerek,yor bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  19.yüzyılda osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler

  -Osmanlı Devletinin kuruluşundan Tanzimat’a kadar geçen sürede medreseler devletin her türlü eleman ihtiyacını karşılamaktaydı. Ancak yapılacak yeniliklere en büyük engelde yine medreselerdi. Sultan Avrupa tarzında bir eğitim sistemi kurmak istiyordu. Bunun için ilk iş olarak çıkarttığı bir ferman ile ilköğretimi zorunlu hale getirdi.
  19.y-zy-lda-osmanl-devletinde-e-itim-alan-ndaki-yenilikler.jpg
  -Yüksek okullara öğrenci yetiştirmesi için rüşdiye adı verilen okullar açtı

  -Sivil memur yetiştirmeyi amaçlayan Mekteb-i Maarif-i Adliye isimli okulu açtı

  -1827 yılında ordunun doktor ve cerrah ihtiyacını karşılamak için Tıphane-i Amire’yi kurdu. Bir yıl sonra Cerrane’yi kurdurdu. II.Mahmud ordunun eğitimine ve yenileşmesine önem veriyordu. Mektep yada Sıbyan Bölükleri denen askerler ayrı bir binaya yerleştirildi ve bunlara daha ciddi bir program uygulanmaya başlandı. Kurulan bu teşkilata Mekteb-i Herbiye denildi.

  -Yeniçeriler ile birlikte kaldırılan mehterhane yerine Mızıka-i Humayun Mektebi kuruldu.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  19. yüzyılda osmanlı devletinde eğitim öncelikle medreseler tarafından verilmekteydi daha sonra batı usulü eğitime geçildi ilk okul zorunlu hale getirildi. Yüksek okullar diğer bir adı ile rüştiyeler kuruldu. Memur yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye adlı okul açıldı. doktor yetiştirmek için tıp okulları kuruldu.
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Osmanlılarda 19. Yüzyıla kadar kalifiye elemanlar medresede eğitim alırlardı. 19. yüzyıldan sonra eğitimde bazı yenilikler yapılmıştır. Avrupa tarzı bir eğitimi benimseyen osmanlı ilk okulu çıkardığı bir ferman ile zorunlu yapmışlardır. Eleman yetiştirmek için rüştiye okulları açılmıştır. Doktor ve asker yetiştirmek için okullar açılmıştır.

+ Yorum Gönder