+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda 19.yüzyılda osmanlı devletinde ekonomik askeri eğitim alanındaki yenilikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  19.yüzyılda osmanlı devletinde ekonomik askeri eğitim alanındaki yenilikler
  19.yüzyılda osmanlı devletinde ekonomik askeri eğitim alanındaki yenilikler nelerdir paydalı oldu mu 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  MALİ ALANDA YAPILAN YENİLİKLER

  A)İltizam Sisteminin Kaldırıması

  İltizam sistemine göre devlet, hazineye nakit para girişini sağlamak için bir bölgeden alınacak vergiyi açık arttırma usulü ile bir kişiye devreder. Bu kişi devlet adına vergi topluyormuş gibi bu bölgeden vergi toplamaya başlar. Ancak zamanla bu sistem suistimal edilmiştir. Vergi toplama hakkını kazanan kişi bölge halkından gereğinden fazla vergi toplamaya başlar. Buda halkı mali bakımdan sarsmaktadır. Tanzimat Fermanı ile bu usul kaldırılmış, yerine Muhassallık Sistemi getirilmiştir. Bu sisteme göre merkezden vergi toplama memurları gönderilir. Ancak bu sistem de 2 yıl içinde iflas eder. Devlet amaçlanan verginin yarısını bile toplayamamıştır. Bu yüzden de İltizam sistemine geri dönülmüştür. Bunun sebepleri ise şunlardır;

  mal-alanda-yapilan-yen-l-kler.jpg
  1)Muhassılların idarecilerden yardım görmemesi

  2)Muhassılların eski sisteme dönülmesini istedikleri için vergiyi düzgün olarak toplamaması

  B)Örfi Vergilerin Kaldırılması

  Eskiden beri gelen 90’ın üzerindeki örfi vergi kaldırılarak “an-cemaatin vergi” adıyla tek bir vergi alınmaya başlandı.

  C)Para Ayarının Düzenlenmesi

  1844 yılında para ayarına ilişkin bir Nizamname çıkartıldı. “Mecidiye” adı verilen yeni sikkeler tedavüle sürüldü. “Kaime” adı verilen ilk kağıt paralar basılmaya başlandı.

  D)Dış Borçlanmaya Gidilmesi

  Osmanlı Devleti Rusya ile yaptığı Kırım Harbi sırasında 1854 yılında ilk defa dış borçlanmaya gidiyor. Bunu 1855-58-60 yıllarında üç borçlanma daha izlemiştir. Bu borçlanmalara karşılık devletin önemli gelir kaynakları ipotek ettiriliyor.

  E)Bankaların Kurulması

  Merkezi Londra’da bulunan ve İngiliz sermayesi ile kurulan “Otoman Bank” ın merkezi Fransa’nın da desteği ile İstanbul’a taşınmış ve ismi “Bank-ı Osmani-i Şahane” olarak değiştirilmiştir.

  F)Sanayinin Güçlendirilmeye Çalışılması

  Bu dönemde devletin ihtiyaç duyduğu malları üretmek amacıyla fabrikalar kurulmaya başlanıyor. 1846’da İzmir’de ikinci kağıt fabrikası, Beykoz’da ayakkabı fabrikası, Zeytinburnu’nda demir fabrikası gibi fabrikalar kurulmuştur.

  ASKERİ ALANDA YAPILAN YENİLİKLER

  A)Askerliğin Süreye Bağlanması

  1843’te çıkartılan kanun ile askerlik süresi 5 yıla indirildi. 5yılın ardından 7 yıllık redif süresi düzenlendi. Kura usulü sistemine geçildi.

  B)İmparatorluk Genelinin 5 Ordu Bölgesine Ayrılması

  İmparatorluk geneli 5 ordu gölgesine ayrıldı. Bunlar:

  - Birinci ordu bölgesi

  - Dersaadet Ordusu

  - Rumeli Orduları

  - Anadolu Orduları

  - Arabistan Orduları

  1848’de bunlara Irak ve Hicaz Orduları da eklendi.

  C)Her Bölgeden Alınacak Asker Sayısı O Bölgenşn Nufusuna Göre Belirlenmesi

  Her aileden bir çocuğun askere alınması, tek çocuklu ailelerden asker alınmaması kararlaştırıldı.

  D)Gayrimüslimlerin Askere Alınması

  Ferman ile gayrimüslimlerin askere alınıp cizye vergisinden muaf tutulması kararlaştırıldı. Ancak çıkan huzursuzluklar sonucunda bir süre askıya alınan karar Islahat fermanı ile kesinleşti. Uygulamada zorluklar çıkınca gayrimüslimlere askerlik yapmama karşılığında “bedel-i askeri” adıyla bir vergi alınması kararlaştırıldı.
+ Yorum Gönder