+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda ilk türk ordusu ne zaman kurulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ilk türk ordusu ne zaman kurulmuştur
  ilk türk ordusu ne zaman kurulmuştur? bilgi verir misiniz? Kara kuvvetleri yada diğer bir adıyla türk ordusu hangi tarihte kurulmuştur bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? İnşallah bana yardımcı olabilirsiniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  ilk türk ordusu ne zaman kurulmuştur hakkında bilgi


  Kara Kuvvetleri Komutanı radyoda yaptığı konuşma ile Türk Kara Kuvvetlerinin 600. kuruluş yılını kutladığı gibi daha yüksek kademedeki kimseler arasında da aynı konu üzerinde tebrikleşmeler oldu.

  Bu hesaba göre Türk Kara Kuvvetleri yani daha gerçek anlamı ile Türk Ordusu 1363'te kurulmuş oluyor.

  Bu demeç ve mesajlarla kendimizi bilmek bakımından ne kadar büyük gaflet içinde bulunduğumuz bir daha ortaya çıkmış oldu.

  600. yıl dönümünü kutlayan yüksek mevki sahiplerine şunu sormak gerekiyor:

  Türk Kara Kuvvetleri 1363'te kurulduğuna göre ondan önceki büyük savaşlar çok büyük stratejik hareketler ve taktik vuruşmalar kimin tarafından yapılmıştı?

  Bu hareketleri yapanlar ve büyük imha meydan savaşlarını kazananlar Türk Ordusu değil miydi? Meselâ ikide bir tekrarladığımız 1071 Malazgirt zaferini Türk Ordusu değil de gayrı muntazam çeteler mi yapıp kazandı? Yahut bu ordu Türk hükümeti tarafından ücretle tutulmuş yabancı askerler tarafından mı kurulmuştu?

  Bunu gibi 1040 Dendanekan savaşını1048 Pasinler savaşını; Birinci Kılıç Arslan Birinci Mesudİkinci Kılıç Arslan'ın Haçlılarla yaptığı büyük meydan savaşlarını yapanlar ordu değil miydi?

  Türk Ordusunu 1363'te kurulmuş saymak millî gururu inciten bir uydurmadır. 1363'te kurulan şey Türk Kara Ordusu değil devşirmelerden mürekkep bir iki muhafız bölüğüdür. Osmanlı Hanedanı zamanındaki büyük askerî hareketlerde de bunların rolü cirimleri kadar olmuşasıl savaşı tımarlılar yani eskiden beri mevcut olan ordu yapmıştır.

  1363'te kurulmuş ordu ile yeni bir ordu düzeninden bahsedilmek isteniyorsa yine yanlıştır. Çünkü bu ordu On Dokuzuncu Yüzyılda bizzat devlet tarafından kaldırılarak yenisi kurulmuşhattâ Balkan savaşından sonra Almanya'dan getirilen öğretmenlerle ve yeni teşkilâtla ordu yeni baştan düzenlenmiştir. Değişme burada da bitmemiştir. Şimdiki ordumuzun eğitim kuruluştaktik kıyafet hatta yürüyüş ve adım atış bakımından Kurtuluş Savaşı'nı yapan orduya benzer tarafı kalmış mıdır?

  Böyle olduğu halde bunlara nasıl aynı ordunun türlü çağlardaki kademeleri diye bakıyorsak 1363'ten önceki zamanların ordusuna da öyle bakmak icap eder ve gerçek de budur.

  Milâttan önce 220'den beri tarihi tarihî belgelerle bilinen ve tarihte daima birinci sınıf asker diye tanınan bir millet 16 asır ordusu olmadan yaşayacak sonra ancak 1363'te aklına gelerek bir kara ordusu kuracak bu ordu da yer yüzünde Türk kalmamış gibi hep yabancılardan mürekkep bulunacak
  ilk türk ordusu ne zaman kurulmuştur.jpg
  Doğrusu söyleyecek söz bulamıyorum

  Bu olay memlekette millî kültür yoksulluğunun derecesini gösteriyor. Hele Milli Eğitim Bakanlığının ortaokul ve lise derslerinde bir değişiklik yapacağının söylendiği orta okullarda tarih-coğrafya-yurt bilgisi derslerinin sosyal bilgiler adı altında birleştirileceğinin ileri sürüldüğü bu günlerde bizi millî kültür üzerindeki bazı düşüncelerimizi söylemeye mecbur ediyor.

  Millî şuurun millî kültürle ayakta tutulacağı artık dünyanın yuvarlaklığı kabilinden bir gerçektir. Millî kültürün kaynağı ise okullardaki bazı derslerdir. Bu derslerin başında Türk dili ve Türk tarihi gelir. Milli Eğitim Bakanlığı tarih coğrafya ve yurt bilgisini birleştirmek yerine müstakil bir Türk tarih dersi ihdas edip bunu ilkokulun ikinci sınıfından lisenin sonuna kadar okuttursa çok yerinde bir harekette bulunmuş olurdu. Başka milletlerin aydınlarındaki kendi tarihlerini biliş her türlü takdirin üstündedir. Bizim aydınlarımızın da o hale gelmesi ancak ders programlarındaki yeni ayarlama ile kabil olacaktır. Kısacası ilk ve orta öğrenim bir yandan millî şuur bir yandan da atom çağı gereklerine göre düzenlenmelidir.

  Sayın Kara Kuvvetleri Komutanılise öğrenimi sırasında iyi bir Türk tarihi dersi görseydi; Çengiz Han'ın genç komutanı Cebe'nin Doğu Avrupa'ya olan hârika yürüyüşünü ve bu komutanların eşsiz disiplinli ordularını bilseydi Türk Kara Kuvvetleri 1363'te kurulmuştur demeyecekti.

  O halde Türk ordusu ne zaman kuruldu? Bugünkü tarih bilgimize göre ilk teşkilâtlı Türk ordusu Milâttan Önce 209'da Tanrıkut Mete (=Motun) tarafından kurulmuşverilen buyruğa kayıtsız-şartsız itaat şartı kabul ettirilmiştir ordu 10 100 1000 kişilik birliklere ayrılmıştır. Fatihİstanbul kuşatması sırasında nasıl yeni bir top icat etmişse Mete de uzak menzilli bir yay icad etmişbu müthiş ordu sayesinde Kore'den Hazar'a kadar olan bölgeyi tek devlet halinde birleştirerek Türk milletinin yaratıcısı olmuştur.

  Bundan sonraki bütün ordularımız Tanrıkut ordusunun devamıdır. Zaman zaman değişiklikler ve düzeltmeler yapılmışfakat ruh ve temel aynı kalmıştır.

  Bu sebeple 1363 yılı Türk Kara Kuvvetlerinin yani Türk Ordusunun kuruluşunun 600'üncü değil 2172'nci yılıdır.
  Alıntıdır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Türk ordusu 1363 yılında kurulmuştur. Kara kuvvetleri 1363 yılında kurulmuş olsa da daha önceleri de Türklerin düzenli orduları vardı ve bu ordular sayesinde yurdumuz pek savaşta başarı göstermiştir. İlk türk ordusu Milattan önce 209 yılında kurulmuştur.
+ Yorum Gönder