+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda karahanlılar devleti ne zaman kurulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  karahanlılar devleti ne zaman kurulmuştur
  Karahanlılar devleti ne zaman kurulmuştur ve karahanlılar devleti hakkında kısaca bilgi veriniz. bunun dışında karahanlılar devleti tam olarak kim tarafından kurulmuştur. son olarak bana karahanlı devleti hakkında genel olarak bilgi verebilir misiniz. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye


  Karahanlılar devleti ne zaman kurulmuştur hakkında bilgi


  karahanl-lar-devleti.gif
  Selçuk Bey'in oğlu Arslan Bey'in yönetiminde, Karahanlıları ve Gaznelileri endişelendirecek kadar güçlendiler. Arslan Bey'in Gaznelilerce tutuklanması ve 1032'de ölmesinden sonra, Selçuk Bey'in torunları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey bağımsızlıklarını elde etmeye giriştiler. Selçukluların teşkilatlı devlet düzenine girmesi bu döneminde oldu. Devletin ilk yöneticisi Tuğrul Bey'di. Selçuklular 1035'te büyük bir Gazneli ordusunu yenerek Horasan içlerine doğru ilerlediler. 1037'de de, bugünkü Türkmenistan’da yer alan Merv kentini ele geçirdiler. 1038'de Gaznelileri ikinci kez yendiler ve Nişabur kentine girerek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Tuğrul Bey sultan sanıyla hükümdar ilan edildi ve Büyük Selçuklu Devleti de böylece kurulmuş oldu.

  Melikşah'tan sonra sırasıyla başa geçen I. Mahmud (1092-1094), Berkyaruk (1094-1105), Müizzeddin Melikşah (1105-1105) ve Mehmed Tapar (1105-1118) dönemlerinde Büyük Selçuklu Devleti gücünü ve eyaletlerdeki merkezi denetimini giderek yitirdi. 1118'de tahta çıkan Ahmed Sencer’in ülke topraklarını yeniden birleştirme çabası da başarılı olduysa da devlet hiçbir zaman Melikşah dönemindeki sınırlarına ve otoritesine kavuşamadı. 1128 yılında Doğudaki Doğu ve Batı Karahanlı Devletlerine boyun eğdiren Karahitaylar Selçuklu Devleti ile komşu oldu ve baskı yaratmaya başladı. 1141 yılında Karahitay ve Selçuklu orduları arasındaki Katvan Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Selçuklu Devleti hızlı bir dağılma sürecine girdi. Karahitayların devletin en verimli toprakları olan Maveraünnehir'i işgal etmeleri Selçuklu Devleti'nin ekonomisini ve ordusunu iyice sıkıntıya soktu. Sultan Sencer, giderek artan ekonomik buhran nedeniyle ayaklanan göçebe Oğuzlara 1153'te tutsak düştü. İki yıl sonra kaçarak kurtulduysa da ülkede iktidarını yeniden sağlayamadan 1157’de öldü. Büyük Selçuklu Devleti böylece sona erdi.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Karahanlılar bilindiği gibi orta asyada 840 - 1212 yılları arasında var olan bir devlet idi. bunun dışında karahanlılar devleti bilindiği gibi bir tük devletidir ve bu devletin tarih boyunca farklı başkentleri olmuştur. mesela bunlardan biri semöerkanttır.
+ Yorum Gönder