+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ne ad verilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ne ad verilir
  hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ne ad verilir kısaca bilgi veriniz? Hukuk düzenini neden getirilmiştir insanlara nasıl bir yararı vardır? Hukuk kuralları olmasaydı ne gibi sorunlar yaşanırdı? açıklayabilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ne ad verilir hakkında bilgi
  hukuk-d-zeninin-ki-ilere-tan-d-yetkilere-ne-ad
  Hak kavramı, hukukun temel kavramlarından birisidir. Hak, adalete ve doğruluğa saygıyı temel alan bir ahlak ilkesidir. "Kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmış yetki, özgürlük, olanak" şeklinde de tanımlanabilir.
  Kısaca hatırlayalım;
  Adalet: Kısaca, haklılık ve hakka uygunluktur. Öznel anlamda adalet herkesin hakkını tanıma konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka (hukuka) uygun bir denkliktir.
  Hukuk: İnsan topluluklarında kişiler arasındaki ya da kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devletin yaptırım gücüyle sağlanmış bulunan izin verici, düzenleyici ve yasaklayıcı davranış kurallarının bütününe "hukuk" adı verilir. Haklar, hukuk düzeninde çok çeşitli görünümlerde ortaya çıkar;O Yurttaşların devlete karşı sahip oldukları haklar var. Anayasa, özellikle ikinci kısmında, "temel haklar ve ödevler" başlığı altında, kişilere bu nitelikte haklar tanımış bulunuyor.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Hukuk yazılı olarak uygulanan kuralları kapsamaktadır. Hukuk sayesinde insanlar nasıl davranmaları gerektiğini ve nasıl haklara sahip olduklarını hukuk kuralları sayesinde bilirler. İnsanlar hukuk kuralları olmasaydı nasıl davranmaları gerektiğini bilmedikleri gibi hakları da korunmayacak güçlüler zayıfların haklarını gasp etmiş olacaklardı.
+ Yorum Gönder


Devletin kişilere tanımış olduğu yetkilere ne ad verilir